http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 CW
12 februari 2006

Loggar
Deltagare: 33  
Insända loggar: 32 (97,0%)
Totala antalet QSO: 908  
Felaktiga QSO: 62 (6,8%)
Felfria loggar: 8 (25,0%)
Pappersloggar: 2 (6,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 6 2 1 9 6 4 8 st

Följande 17 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP73 1 1 KPØ3 3 3
JO58 1 1 JP82 1 1 KPØ7 2 2
JO67 1 1 JP93 1 1
JO68 2 2
JO77 3 3
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 2 2
JO89 7 8
JO97 1 1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    19/28 47 36/52 88 11/15 26 2.288 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 7S2AT   19/26 45 37/50 87 11/15 26 2.262 989 SM2LIY SK2AT
 3. SM2KAL   23/25 48 43/50 93 12/12 24 2.232 976    SK2TP
 4. 7S3A/3   14/27 41 27/54 81 11/15 26 2.106 920 SM3CER SK3BG
 5. 8S5A    20/27 47 36/54 90  9/14 23 2.070 905 SM5AJV SKØHB
 6. SA2T    14/22 36 27/44 71 10/12 22 1.562 683 SM2YIZ SK2AT
 7. SM7BVO   15/24 39 28/48 76  7/13 20 1.520 664    SK7AX
 8. SM6RME   9/27 36 18/51 69  6/16 22 1.518 663    SK7AX
 9. SM7C    15/22 37 28/42 70  9/12 21 1.470 642 SM7CFZ SK7AX
10. SA1A    9/26 35 18/51 69  7/14 21 1.449 633 SM1TDE SK1BL

11. SM5AHD   11/26 37 20/44 64  8/12 20 1.280 559    SKØHB
12. SM7EH   12/20 32 24/40 64  7/12 19 1.216 531    SK7AX
13. SM6X    16/20 36 24/36 60  8/11 19 1.140 498 SM6CLU SK6HD
14. SM6Z    9/21 30 18/42 60  6/12 18 1.080 472 SM6BZE SK6DW
15. SMØXG    6/22 28 12/44 56  5/12 17  952 416    SKØHB
 . SM5DXR   7/25 32 14/42 56  5/12 17  952 416    SK5AA
17. SA6W    5/23 28 10/46 56  4/12 16  896 392 SM6PVB SK6GX
18. SM3Q    9/16 25 16/30 46  6/10 16  736 322 SM3BFH SK3JR
19. SMØOY    8/18 26 16/36 52  5/ 9 14  728 318    SLØZS
20. SM2EKN   17/18 35 30/24 54  6/ 7 13  702 307    SK2TP

21. SM5AZS   4/18 22  8/31 39  3/11 14  546 239    SK5BN
22. SM6UQJ   10/17 27 16/22 38  6/ 8 14  532 233    SK6AW
23. SM7ATL   5/14 19  8/28 36  3/ 9 12  432 189    SK7CA
24. SM2AVG   6/11 17 10/20 30  3/ 6  9  270 118    SK2AT
25. SM5FUG   4/13 17  6/22 28  1/ 6  7  196  86    SK5AA
26. SM5AUI   1/ 5  6  2/ 6  8  1/ 3  4   32  14    -
27. SM5LSM   4/ 2  6  6/ 2  8  1/ 0  1   8  3    SK5AA
28. SM5AQI   2/ 0  2  0/ 0  0  0/ 0  0   1  0    SK5BN

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2E    10/21 31 20/40 60  6/12 18 1.080 1000 SM2EKA SK2AT
 2. SMØJ    4/14 18  8/26 34  1/ 7  8  272 252 SMØDZH SKØCJ
 3. SM5ARR   0/ 6  6  0/ 8  8  0/ 2  2   16  15    -

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6V   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 CW
12 februari 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.724
 2. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       5.174
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.302
 4. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.934
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.288
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.106
 7. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.449
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.156
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.140
10. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.080

11. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       896
12. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer        736
13. SLØZS - FRO Stockholms län           728
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         547
15. SK6AW - Hisingens Radioklubb          532
16. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      432
17. SKØCJ - Järfälla Sändaramatörer        272
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
35 63 33 57                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt02c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created February 12, 2006
Most recent revision February 24, 2006