http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
15 januari 2006

Loggar
Deltagare: 35  
Insända loggar: 35 (100%)
Totala antalet QSO: 1.011  
Felaktiga QSO: 88 (8,7%)
Felfria loggar: 7 (20,0%)
Pappersloggar: 2 (5,7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 5 1 4 6 9 5 8 st

Följande 19 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 2 2
JO58 1 1 JP82 1 1 KPØ7 2 2
JO66 1 1 JP93 1 1
JO67 2 2
JO68 2 2
JO69 3 3
JO77 4 4
JO78 2 2
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 7 7
JO97 1 1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    28/23 51 54/46 100 16/15 31 3.100 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM2KAL   28/22 50 56/42 98 14/14 28 2.744 885    SK2TP
 3. 7S3A/3   22/24 46 44/48 92 14/14 28 2.576 831 SM3CER SK3BG
 4. SM7C    17/29 46 32/58 90 11/16 27 2.430 784 SM7CFZ SK7AX
 5. SM4F    17/27 44 32/52 84 11/14 25 2.100 677 SM4DHF SK4BX
 6. SM7BVO   15/26 41 28/50 78 10/16 26 2.028 654    SK7AX
 7. SA2T    16/20 36 30/40 70 12/12 24 1.680 542 SM2YIZ SK2AT
 8. SA1A    10/23 33 20/44 64  8/15 23 1.472 475 SM1TDE SK1BL
 . SA6W    10/22 32 20/44 64  9/14 23 1.472 475 SM6PVB SK6GX
10. SM7EH   15/18 33 30/32 62  9/12 21 1.302 420    SK7AX

11. SM5AHD   13/21 34 24/40 64  7/12 19 1.216 392    SKØHB
12. SM6IQD   10/23 33 18/42 60  8/12 20 1.200 387    SK6AW
 . SM7ATL   19/16 35 30/30 60 10/10 20 1.200 387    SK7CA
14. SM6RME   15/19 34 28/34 62  9/ 9 18 1.116 360    SK7AX
15. SMØXG   15/19 34 28/30 58  8/11 19 1.102 355    SKØHB
16. SM5DXR   11/20 31 20/36 56  7/12 19 1.064 343    SK5AA
17. SM5ALJ   12/17 29 24/28 52  8/ 9 17  884 285    SK5JV
18. SM6X    11/15 26 18/26 44  9/11 20  880 284 SM6CLU SK6HD
19. SM6Z    10/20 30 18/32 50  7/10 17  850 274 SM6BZE SK6DW
20. SM5NZG   10/15 25 20/30 50  5/11 16  800 258    SKØMK

 . SM6BSK   7/18 25 14/36 50  5/11 16  800 258    -
22. SMØOY   11/11 22 22/22 44  5/ 8 13  572 185    SLØZS
23. SM5AZS   5/15 20  8/30 38  4/10 14  532 172    SK5BN
24. SM6V    7/20 27  4/22 26  2/ 9 11  286  92 SM6VAO SK6AW
25. SM2EKN   13/11 24 10/16 26  4/ 5  9  234  75    SK2TP
26. SA6A    4/13 17  2/22 24  1/ 8  9  216  70 SM6JSM SK6WW
27. SM4AZQ   1/ 9 10  2/16 18  1/ 6  7  126  41    -
28. SM4SEF   2/ 8 10  2/12 14  1/ 5  6   84  27    SK4IL
29. SM6CDN   2/ 4  6  4/ 8 12  2/ 3  5   60  19    -
30. SM4KVP   1/ 5  6  0/ 8  8  0/ 4  4   32  10    -

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
  SMØBSB   Checklogg                     SK5RO
  SM2AVG   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    7/20 27 14/40 54  4/15 19 1.026 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SA2E    11/10 21 18/20 38  7/ 8 15  570 556 SM2EKA SK2AT

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
15 januari 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       7.902
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.418
 3. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.978
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.576
 5. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       2.250
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.100
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.486
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.472
 . SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.472
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.200

11. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.064
12. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       884
13. SK6HD - Falköpings Radioklubb         880
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      850
15. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer       800
16. SLØZS - FRO Stockholms län           572
17. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         532
18. SK6WW - Lake Wettern DX Group         216
19. SK4IL - Radioklubben SK4IL           84
OBS!

Fr. o. m. januari 2006 gäller inte SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group som klubbtillhörighet i MT. Anledningen är att det är en skandinavisk klubb.

Utdrag ur MT:s regler:
Endast klubbmedlemmar stadigvarande bosatta inom en radie av 150 kilometer från klubbens huvudort får tillgodoräkna sig poäng för klubben.

Man kan alltså enbart tävla för sin lokala klubb i klubbtävlingen.

SM3CER, Janne
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
35 63                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt01c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 15, 2006
Most recent revision January 26, 2006