http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2005
Våromgången
22 maj 2005

Logs
Participants: 46  
Received logs: 42 (91,3%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 7 1 0 0 0 1 37 0 4

The following 22 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP7Ø 1 KPØØ 2 2
JO65 1 1 JP72 1 1 KP2Ø 2
JO67 2 2 JP81 4 4 KP24 1 1
JO68 1 1 JP82 2 3 KP25 1 1
JO69 1 JP9Ø 1 1 KP32 1 1
JO76 2 2 KP34 1 1
JO78 1 1
JO79 2 2
JO88 3 3
JO89 10 11
JO99 3

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2005

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH6KXL/P    6 25  31  1.248 9.092  10.340  KP24XX 05
 2. SM7KJH/P   18 21  39  3.042 5.226  8.268  JO65MO 04
 3. SM3LWP/P   27 10  37  3.924 2.348  6.272  JP72NC 04
 4. OH8NXE/P    8 20  28  1.065 5.109  6.174  KP34VA 03
 5. SM7HVQ/P   19  9  28  2.532 2.485  5.017  JO67UI 05
 6. SM3BEE/P   25  7  32  3.218 1.764  4.982  JP82RA 04
 7. SM5AJV/P   29  9  38  2.485 1.724  4.209  JO89WI 05 03
 8. SM5FNU/P   26  6  32  2.285 1.690  3.975  JO89CR 05
 9. SMØDFP/P   29  5  34  2.800 1.124  3.924  JP9ØJC 04
10. SM7D/P    21 17  38  1.462 2.433  3.895  JO76VU 03

11. SM5AZS/P   22  4  26  2.112 1.560  3.672  JO88II 05
12. SMØGNS/P   27  5  32  2.487 1.020  3.507  JO89WH 05
13. SM5AHD/P   25  5  30  1.756 1.368  3.124  JO89LA 04
14. OH6DC/P    8  4  12  1.105 1.235  2.340  KPØØQT 05
15. SM5TA/P    21  4  25  1.255  978  2.233  JO78MD 03
16. SM3EAA/P   15  3  18  1.190  668  1.858  JP81OV 04
17. SM5MEL/P    9  4  13   396 1.040  1.436  JO89DG 04
18. SEØKY/P    13  5  18   491  564  1.055  JO89VF 03
19. SMØGOO/P    7  0  7   454   0   454  JO99BD 05
20. SMØCVI/P   10  0  10   431   0   431  JO99DT 03

21. SM5BKM/P    4  0  4   275   0   275  JO99LQ 05

  SM7HEC/P   Checklog

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM3ZBB/P    7  0  7   495   0   495  JP82UJ 03
 2. SM4UVP/P    8  0  8   288   0   288  JP7ØLD 02

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40     Points -----  Total      Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM5DXR/P  29/ 6  6/ 0  41  2.367  792  3.159  JO89FQ 04 02
 2. OHØWH/P   0/ 2  3/ 0  5   129  399   528  KPØØAF 03

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8T/P     7 23  30  1.018 6.800  7.818  KP25VA 04
 2. OZ8MW/P    9 22  31  1.430 4.926  6.356  JO46QE 04
 3. SKØMK/P    29  6  35  3.296 1.710  5.006  JO89OF 05
 4. SK5EW/P    29  4  33  3.210 1.300  4.510  JO79XC 05
 5. SK5BN/P    25  6  31  2.595 1.873  4.468  JO88KH 05
 6. SK6QW/P    21  5  26  2.361 1.855  4.216  JO68RO 05
 7. SM5PHU/P   27  5  32  2.960 1.173  4.133  JO88DG 05 03
 8. SJ6LK/P    26 10  36  2.045 1.201  3.246  JO67PP 03
 9. SK3VJ/P    13  3  16   992  586  1.578  JP81EI 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SLØZS/P    6  1  7   172   2   174  JO89WI 02
 2. SLØZT/P    6  1  7   106   1   107  JO89VI 01
 3. SLØZU/P    2  0  2   15   0    15  JO89RN 02 01

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40     Points -----  Total      Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK3BG/P  21/ 5  8/ 0  34  3.357 2.060  5.417  JP82SF 05
 2. SK4EA/P  22/ 2  5/ 0  29  2.322 1.710  4.032  JO79PO 05
 3. SK3GA/P  16/ 1  5/ 0  22  1.810 1.240  3.050  JP81NP 04
 4. SK3PH/P  14/ 6  5/ 0  25  1.624 1.260  2.884  JP81HU 04

Top of page

Ej insända loggar: OH3GZ/P, OH3MF/P, OH4MFA/P och SK4RL/P.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: OH6KXL/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P
 • Single Operator - Mixed: SM5DXR/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: OH6KXL/P, SM7KJH/P och SM3LWP/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P och SM4UVP/P
 • Single Operator - Mixed: SM5DXR/P och OHØWH/P

 • Multi Operator - CW: OH8T/P, OZ8MW/P och SKØMK/P
 • Multi Operator - SSB: SLØZS/P, SLØZT/P och SLØZU/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SK4EA/P och SK3GA/P

Top of page

Operators

  OH8T: OH8HTS - OH8MXL - OH8WM - OH9CW
  OZ8MW: OZ7KDJ - OZ9V
  SEØKY: SMØKY
  SJ6LK: SM6CUK - SM6NT
  SKØMK: SM5COP - SM5DQ
  SK3BG: SM3CER - SM3ESX
  SK3GA: SM3DBU - SM3ULN
  SK3PH: SM3FT - SM3GUJ - SM3MTQ - SM3SFR
  SK3VJ: SM3ALR - SM3SQJ - SM3XJD - SM3YTF
  SK4EA: SM4BNJ - SM4EPR - SM4MPC
  SK5BN: SM5AWU - SM5RN
  SK5EW: SM5IMO
  SK6QW: SM6CFO - SM6NJK - SM6NRA - SM6XIN
  SLØZS: SMØYBV
  SLØZT: SMØWHH
  SLØZU: SM5XGJ
 SM5PHU: SM5IXE - SM5PHU
  SM7D: SM7RRF

Top of page

Några kommentarer...

Jag ber om ursäkt att slutresultatet dröjt! Anledningen är att jag skulle vara hygglig mot en station som lovade skicka in sin logg, efter min vänliga påstötning. Jag väntade tyvärr förgäves - han skickade ingen logg...

Detta innebär att jag i fortsättningen kommer att vara obeveklig vad gäller "deadline" för loggarna!

En annan sak, som jag ber er vara uppmärksam på, när ni skriver av era loggar:

Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!! Alldeles för många slarvar med givna rapporter och vad som sedan står i loggen.

Jag var själv operatör på SK3BG/P och hade SM3ESX som bisittare. Båda lyssnade och var helt 100% överens om vilken rapport motstationen sände. Trots det, så fick vi poängavdrag för 5 QSO:n, där den sända rapporten inte överensstämde med vad som i verkligheten sändes! Både jag och SM3ESX kan CW och jag brukar normalt inte ha speciellt många mottagningsfel i mina loggar.

Naturligtvis drabbade detta även andra mycket erkända och duktiga CW-operatörer och erfarna contesters, som jag vet är mycket noggranna och brukar ha mycket liten felprocent.

Skärpning i fortsättningen - tack!

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2005
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
 
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43 26 46  

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2005 0   0   0   7   1   0   0   0   1   37   0   4  
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2005
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05smpv.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 22, 2005
Most recent revision June 30, 2005