http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2005
Höstomgången
21 augusti 2005

Logs
Participants: 27  
Received logs: 27 (100%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 2 0 0 0 0 1 24 0 3

The following 18 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP7Ø 1   KPØØ 1 1
JO57 1 1 JP71 1 1 KP42 1  
JO65 1 1 JP72 2 2
JO67 1 1 JP8Ø 1 1
JO68 1 1 JP81 2 2
JO69 1 3 JP82 3 3
JO75 1 1
JO88 2 2
JO89 3 3
JO99   1

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2005

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM7KJH/P   11 21  32  1.370 4.574  5.944  JO75CO 04
 2. OH7QR/P    2 16  18   172 4.590  4.762  KP42EV 04
 3. SM5AZS/P   20  9  29  3.060 1.505  4.565  JO88II 05
 4. SM5PHU/P   19 11  30  2.483 1.992  4.475  JO88DG 05
 5. SM3LWP/P   18 11  29  1.882 2.202  4.084  JP72NC 04
 6. SM7LZQ/6/P  17 12  29  1.964 2.096  4.060  JO57UX 04
 7. SM7HVQ/P   12 11  23  1.683 1.920  3.603  JO67UI 05
 8. SM5AHD/P   21  9  30  2.096 1.316  3.412  JO89LA 04
 9. SM3ALW/P   21  7  28  2.060 1.240  3.300  JP71MA 04
10. OH6DC/P    13  4  17  1.950 1.045  2.995  KPØØQT 05

11. SM3BEE/P   19  5  24  2.016  908  2.924  JP82RA 04
12. SM3C/P    17  6  23  1.392 1.320  2.712  JP8ØPR 04
13. SM5LBR/P   17  3  20  1.775  915  2.690  JO89LX 05
14. SM4BGV/P   16  5  21  1.550  752  2.302  JO69GS 04
15. SM5BKM/3/P   8  5  13   685 1.535  2.220  JP72NJ 05
16. SM7RYR/P   10  7  17  1.146 1.015  2.161  JO65LJ 03
17. SMØGOO/P   15  0  15  1.675   0  1.675  JO99CE 05
18. SM4SEF/P   13  0  13  1.228   0  1.228  JO69NI 04
19. SM4CE/P    11  0  11   934   0   934  JO69KP 04
20. SM4ANQ/P    0  5  5    0  896   896  JP7ØJC 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM3ZBB/P    2  1  3   30   9    39  JP82RM 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM3EAA/P   17  7  24  1.332 1.336  2.668  JP81OV 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SKØMK/P    22  8  30  2.850 1.620  4.470  JO89MG 05
 2. OZ8MW/P    9 14  23  1.212 2.904  4.116  JO46PB 04
 3. SK6QW/P    21  6  27  2.559 1.055  3.614  JO68XU 05
 4. SK3VJ/P    13  3  16   846  808  1.654  JP81EI 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SA6ØA/P    16 11  27  1.790 2.679  4.469  JP82SF 05 03

Top of page

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7KJH/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P
 • Single Operator - Mixed: SM3EAA/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7KJH/P, OH7QR/P och SM5AZS/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P
 • Single Operator - Mixed: SM3EAA/P

 • Multi Operator - CW: SKØMK/P, OZ8MW/P och SK6QW/P
 • Multi Operator - Mixed: SA6ØA/P

Top of page

Operators

  OZ8MW: OZ2TF - OZ7KDJ - OZ9V
  SA6ØA: SM3CER - SM3CWE - SM3ESX
  SKØMK: SM5COP
  SK3VJ: SM3ALR - SM3SPD - SM3SQJ - SM3YTF
  SK6QW: SM6CFO - SM6NJK

Top of page

Participants in SMP 1996-2005
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43 26 46 27

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2005
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05smph.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 21, 2005
Most recent revision September 1, 2005