http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 SSB
18 december 2005

Loggar
Deltagare: 47  
Insända loggar: 40 (85,1%)
Totala antalet QSO: 999  
Felaktiga QSO: 54 (5,4%)
Felfria loggar: 13 (32,5%)
Pappersloggar: 4 (10,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 2 6 4 5 12 9 6 8 st

Följande 23 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 2 JP7Ø   1 KPØ3 1 1
JO58 1 2 JP73 1 1 KPØ4 1 1
JO66 1   JP8Ø   1 KPØ7 2 3
JO67 3 3 JP83 2 2 KP15   1
JO68 2 2
JO69 3 4
JO76 1 2
JO77 1 2
JO78   4
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 5 8
JO97 2 2
JO99   1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2A    15/26 41 26/51 77 10/16 26 2.002 1000 SM2KAL SK2TP
 2. SA4F    8/31 39 16/61 77  5/19 24 1.848 923 SM4DHF SK4BX
 3. SA2Z    14/24 38 28/45 73 10/12 22 1.606 802 SM2YPZ SK2TP
 4. SM7ATL   7/33 40  9/61 70  4/18 22 1.540 769    SK7CA
 5. SA1A    1/35 36  2/69 71  1/20 21 1.491 745 SM1TDE SK1BL
 . SM6IQD   4/33 37  8/63 71  3/18 21 1.491 745    SK6AW
 7. SM5AHD   3/36 39  4/65 69  1/18 19 1.311 655    SKØHB
 8. SK7AX    4/28 32  8/55 63  3/17 20 1.260 629 SM7LZQ SK7AX
 9. SM5ALJ   0/34 34  0/66 66  0/19 19 1.254 626    SK5JV
10. SM5DXR   2/35 37  4/65 69  0/18 18 1.242 620    SK5AA

11. 8S4Z    3/31 34  6/59 65  2/17 19 1.235 617 SM4SET -
12. SK6AW    3/31 34  6/55 61  3/17 20 1.220 609 SM6YOU SK6AW
 . SM2M    9/24 33 16/45 61  5/15 20 1.220 609 SM2LIY SK2AT
14. SM3EAE   1/32 33  2/59 61  0/18 18 1.098 548    SK3JR
 . SM7HSP   4/31 35  6/55 61  3/15 18 1.098 548    SK7JC
16. SM1CIO   1/30 31  2/56 58  1/16 17  986 493    SK1BL
17. SM5U    0/29 29  0/54 54  0/18 18  972 486 SM5UGC SK5WR
18. SMØXG    3/26 29  4/49 53  2/15 17  901 450    SKØHB
 . SM5TJH   2/31 33  4/49 53  1/16 17  901 450    SK5BN
20. SM3VRG   3/24 27  4/47 51  1/16 17  867 433    SK3JR

21. SMØOY    0/27 27  0/51 51  0/16 16  816 408    SLØZS
22. SM5LSM   3/22 25  6/44 50  1/14 15  750 375    SK5AA
23. SM6FXW   3/23 26  6/42 48  2/13 15  720 360    SK6KY
24. SK4UW    2/22 24  4/42 46  1/12 13  598 299 SM4JHK SK4UW
25. SM5BTX   2/22 24  4/40 44  0/13 13  572 286    SK5AA
26. SM6VYP   3/16 19  6/32 38  2/13 15  570 285    SK6AG
27. SM5OSZ   0/18 18  0/36 36  0/13 13  468 234    -
28. SM6GT    2/17 19  4/30 34  1/11 12  408 204    SK6GX
29. SM3IZD   2/16 18  0/29 29  0/12 12  348 174    SK3JR
30. SM4HEJ   2/16 18  4/30 34  1/ 9 10  340 170    SK4IL

31. SM6NET   2/10 12  3/20 23  1/ 9 10  230 115    SK6HD
32. SAØABK   0/16 16  0/25 25  0/ 9  9  225 112    SKØMT
33. SM6UQL   1/ 9 10  2/14 16  1/ 6  7  112  56    -
34. SM6OPW   0/ 6  6  0/10 10  0/ 5  5   50  25    SK6IF
35. SM7UQH   0/ 7  7  0/12 12  0/ 4  4   48  24    SK7GC
36. SA5AIO   0/ 5  5  0/ 8  8  0/ 3  3   24  12    SK5WB
37. SM2IEO   0/ 4  4  0/ 8  8  0/ 2  2   16  8    SK2TP

  SM2J    Checklogg                  SM2EJE -


I Rookie-klassen deltog: SA2Z & SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5XSH   0/ 9  9  0/18 18  0/ 7  7  126 1000    SK5DB
 2. SM3ANM   0/ 9  9  0/14 14  0/ 6  6   84 667    -

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   21  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK7TF   1  
SM2HWG   3  
SM4YUK   1  
SM5BXC   3  
SM5HPB   1  
SM7LJS   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 SSB
18 december 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   3.624
 2. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.711
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.564
 4. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.477
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.313
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.212
 7. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.848
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.540
 9. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.260
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.254

11. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.220
12. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.098
13. SK5WR - Wadstena Sändareamatörer        972
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         901
15. SLØZS - FRO Stockholms län           816
16. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        720
17. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        598
18. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer       570
19. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       408
20. SK4IL - Radioklubben SK4IL           340

21. SK6HD - Falköpings Radioklubb         230
22. SKØMT - Täby Sändaramatörer          225
23. SK5DB - Uppsala Radioklubb           126
24. SK6IF - Lysekils Sändareamatörer        50
25. SK7GC - Radioklubben Tranan           48
26. SK5WB - Enköpings Radioklubb          24
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40 25 34 25 37 23 47

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt12s.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 18, 2005
Most recent revision December 28, 2005