http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 CW
18 december 2005

Loggar
Deltagare: 23  
Insända loggar: 23 (100%)
Totala antalet QSO: 491  
Felaktiga QSO: 17 (3,5%)
Felfria loggar: 11 (47,8%)
Pappersloggar: 1 (4,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 3 1 1 4 5 6 8 st

Följande 13 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO66   1 JP83 1 1 KPØ7 2 2
JO68 2 3
JO77 5 5
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88   1
JO89 1 4
JO97   1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    11/21 32 22/42 64  7/12 19 1.216 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM7N    8/21 29 16/42 58  4/12 16  928 763 SM7NDX SK7AX
 3. SM7C    8/21 29 16/40 56  4/12 16  896 737 SM7CFZ SK7AX
 4. SM7BVO   7/21 28 14/42 56  3/12 15  840 691    SK7AX
 5. SM7ATL   6/20 26 12/40 52  4/10 14  728 599    SK7CA
 6. SM6Z    2/20 22  4/40 44  1/12 13  572 470 SM6BZE SK6DW
 7. SM2M    1/20 21  2/40 42  1/12 13  546 449 SM2LIY SK2AT
 . SM5AHD   1/20 21  2/40 42  1/12 13  546 449    SKØHB
 9. SM2KAL   2/20 22  4/40 44  1/11 12  528 434    SK2TP
 . SM6X    6/18 24 10/34 44  2/10 12  528 434 SM6CLU SK6HD

11. SM6IQD   1/21 22  2/38 40  1/12 13  520 428    SK6AW
12. SA1A    0/22 22  0/42 42  0/12 12  504 414 SM1TDE SCxAG
13. SM3EAE   2/17 19  4/34 38  2/11 13  494 406    SK3JR
14. SMØXG    0/20 20  0/40 40  0/12 12  480 395    SKØHB
 . SM7EH    5/16 21 10/30 40  2/10 12  480 395    SK7AX
16. SM5AZS   0/19 19  0/36 36  0/12 12  432 355    SK5BN
17. SM5DXR   1/19 20  2/36 38  1/10 11  418 344    SK5AA
 . SM6BSK   0/19 19  0/38 38  0/11 11  418 344    -
19. SM5ALJ   1/20 21  2/32 34  1/10 11  374 308    SK5JV
20. SMØOY    0/17 17  0/32 32  0/10 10  320 263    SLØZS

21. SM6NET   0/13 13  0/24 24  0/10 10  240 197    SK6HD
22. SM2IEO   1/14 15  2/26 28  0/ 8  8  224 184    SK2TP
23. SK7AX    3/ 6  9  4/12 16  0/ 6  6   96  79 SM7LZQ SK7AX
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 CW
18 december 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.240
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.216
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.026
 4. SK6HD - Falköpings Radioklubb         768
 5. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    752
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      728
 7. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      572
 8. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        546
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb          520
10. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group  504

11. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer        494
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         432
13. SK5AA - Västerås Radioklubb          418
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       374
15. SLØZS - FRO Stockholms län           320
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40 25 34 25 37 23 47

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 4 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt12c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 18, 2005
Most recent revision December 22, 2005