http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 CW
13 november 2005

Loggar
Deltagare: 25  
Insända loggar: 25 (100%)
Totala antalet QSO: 592  
Felaktiga QSO: 34 (5,7%)
Felfria loggar: 6 (24,0%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 4 2 4 3 3 6 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1   JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO68 2 2 JP73 1 1 KPØ7 3 3
JO69 2 2 JP83 1 1
JO77 5 4
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 4 4
JO97 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    19/21 40 38/40 78 11/12 23 1.794 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM7N    16/17 33 32/34 66  9/10 19 1.254 699 SM7NDX SK7AX
 3. SM7ATL   13/17 30 24/34 58 10/10 20 1.160 647    SK7CA
 4. SM6Z    14/19 33 26/36 62  8/10 18 1.116 622 SM6BZE SK6DW
 . SM7BVO   14/18 32 26/36 62  8/10 18 1.116 622    SK7AX
 6. SA1A    13/17 30 24/34 58  9/10 19 1.102 614 SM1TDE SCxAG
 7. SM7C    14/18 32 28/36 64  7/10 17 1.088 606 SM7CFZ SK7AX
 8. SM3EAE   13/18 31 26/34 60  8/10 18 1.080 602    SK3JR
 9. SM2YIZ   12/17 29 24/34 58  8/10 18 1.044 582    SK2AT
 . SM6X    16/16 32 28/30 58  9/ 9 18 1.044 582 SM6CLU SK6HD

11. SM5AHD   14/17 31 26/34 60  6/11 17 1.020 569    SKØHB
12. SM7EH   15/14 29 30/26 56  9/ 8 17  952 531    SK7AX
13. SMØJ    8/17 25 16/34 50  6/10 16  800 446 SMØDZH SLØZS
14. SMØXG   12/13 25 22/24 46  8/ 8 16  736 410    SKØHB
 . SM4AZQ   11/16 27 18/28 46  7/ 9 16  736 410    SK4RL
16. SM5DXR   11/16 27 22/28 50  5/ 7 12  600 334    SK5AA
17. SM5AZS   5/16 21  8/30 38  4/10 14  532 297    SK5BN
18. SM3Q    4/14 18  8/28 36  4/10 14  504 281 SM3BFH SK3JR
19. SM4OY    7/11 18 12/18 30  6/ 7 13  390 217 SMØOY SK4AO
20. SM2KAL   16/ 3 19 30/ 6 36  7/ 1  8  288 161    SK2TP

21. SM2EKN   11/ 4 15 14/ 6 20  7/ 2  9  180 100    SK2TP
22. SM4KVP   1/ 7  8  0/14 14  0/ 5  5   70  39    -
23. SM7GVF   2/ 0  2  2/ 0  2  1/ 0  1   2  1    SK7HW
24. SA2Z    1/ 2  3  2/ 2  4  0/ 0  0   1  1 SM2YPZ SK2TP

  SM6IQD   Checklogg                     SK6AW


I Rookie-klassen deltog: SA2Z
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 CW
13 november 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.410
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.794
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.756
 4. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.584
 5. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.160
 6. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.116
 7. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group 1.102
 8. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.044
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.044
10. SLØZS - FRO Stockholms län           800

11. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       736
12. SK5AA - Västerås Radioklubb          600
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         532
14. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    469
15. SK4AO - Falu Radioklubb            390
16. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer        2
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40 25 34 25 38    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt11c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 13, 2005
Most recent revision November 24, 2005