http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 SSB
16 oktober 2005

Loggar
Deltagare: 34  
Insända loggar: 33 (97,1%)
Totala antalet QSO: 1.028  
Felaktiga QSO: 61 (5,9%)
Felfria loggar: 7 (21,2%)
Pappersloggar: 1 (3,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 2 6 4 5 8 3 2 8 st

Följande 20 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO58 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ5 1 1
JO67 1 1 JP71 1 1 KPØ7 3 3
JO68 1 1 JP73 2 2
JO69 1 3 JP81 1 1
JO77 2 2 JP83 1 1
JO78 1 1 JP93 1 2
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 5 6
JO97 2 2
JO99 2 2

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA4F    23/30 53 46/60 106 16/19 35 3.710 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM7ATL   27/24 51 50/44 94 18/15 33 3.102 836    SK7CA
 3. SM5DXR   19/29 48 38/58 96 14/17 31 2.976 802    SK5AA
 4. SM5U    17/33 50 34/60 94 12/18 30 2.820 760 SM5UGC SK5WR
 5. SM3Q    22/28 50 42/54 96 12/16 28 2.688 725 SM3BFH SK3JR
 6. SM3X    20/28 48 38/52 90 11/17 28 2.520 679 SM3CVM SK3JR
 7. SMØXG   14/27 41 28/52 80 12/17 29 2.320 625    SKØHB
 8. 8S4Z    21/24 45 36/46 82 13/13 26 2.132 575 SM4SET -
 9. SA2E    15/29 44 28/50 78 10/15 25 1.950 526 SM2EKA SK2AT
10. SM5ALJ   14/26 40 22/50 72  9/16 25 1.800 485    SK5JV

11. SM3VRG   14/23 37 26/43 69  9/15 24 1.656 446    SK3JR
12. SA1A    5/29 34 10/57 67  5/18 23 1.541 415 SM1TDE SK1BL
13. SM2T    12/25 37 22/45 67  9/13 22 1.474 397 SM2EZT SK2AZ
14. SM5LSM   15/17 32 28/32 60 11/11 22 1.320 356    SK5AA
15. SM1CIO   9/25 34 16/40 56  8/15 23 1.288 347    SK1BL
16. SM5BTX   12/17 29 24/34 58  9/12 21 1.218 328    SK5AA
17. SA2A    11/17 28 22/33 55  8/13 21 1.155 311 SM2KAL SK2TP
18. SM6FXW   12/16 28 22/30 52  9/13 22 1.144 308    SK6KY
19. SM7LZQ   10/17 27 20/32 52  9/12 21 1.092 294    SK7AX
20. SA2Z    14/15 29 28/28 56  9/10 19 1.064 287 SM2YPZ SK2TP

21. SM6NET   19/ 7 26 36/14 50 14/ 6 20 1.000 270    SK6HD
22. SK3GA    2/24 26  4/44 48  2/18 20  960 259 SM3DBU SK3GA
23. SMØHXB   7/17 24 14/32 46  6/13 19  874 236    SKØMM
24. SM5TJH   7/18 25 12/32 44  6/12 18  792 213    SK5BN
25. SK4KO    5/16 21 10/30 40  5/12 17  680 183 SM4YZV SK4KO
26. SM5OSZ   8/12 20 16/24 40  5/ 9 14  560 151    -
27. SM2EKN   7/12 19 12/22 34  5/10 15  510 137    SK2TP
28. SM6GT/M   6/ 9 15 12/16 28  6/ 7 13  364  98    SK6GX
29. SM4HEJ   0/16 16  0/30 30  0/11 11  330  89    SK4IL
30. SMØUCC   7/ 9 16  8/16 24  4/ 6 10  240  65    -

31. SM4YPT   0/14 14  0/26 26  0/ 9  9  234  63 SMØYPT -


I Rookie-klassen deltog: SA2Z & SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5XSH   7/11 18 12/22 34  5/ 8 13  442 1000    SK5DB
 2. SAØR    0/ 3  3  0/ 6  6  0/ 3  3   18  41 SMØYQC SKØQO

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2UVK   5  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 SSB
16 oktober 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.864
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         5.514
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.710
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     3.102
 5. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.829
 6. SK5WR - Wadstena Sändareamatörer       2.820
 7. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.729
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.320
 9. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.950
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.800

11. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.474
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.144
13. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.092
14. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.000
15. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      960
16. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   874
17. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         792
18. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     680
19. SK5DB - Uppsala Radioklubb           442
20. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       364

21. SK4IL - Radioklubben SK4IL           330
22. SKØQO - Södertörns Radioamatörer        18
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40 26 34        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 7 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt10s.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 16, 2005
Most recent revision October 23, 2005