http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 CW
16 oktober 2005

Loggar
Deltagare: 26  
Insända loggar: 25 (96,2%)
Totala antalet QSO: 671  
Felaktiga QSO: 30 (4,5%)
Felfria loggar: 8 (32,0%)
Pappersloggar: 2 (8,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 7 4 1 3 1 5 8 st

Följande 15 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO68 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 2 1
JO77 4 4 JP73 2 2 KPØ5 1 1
JO79 1 1 JP81 1 1 KPØ7 3 3
JO86 1 1 JP82 1 1
JO89 5 4 JP93 1 1
JO97 1 1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA1A    19/19 38 38/36 74 13/14 27 1.998 1000 SM1TDE SCxAG
 2. SM4F    20/20 40 38/40 78 11/12 23 1.794 898 SM4DHF SK4BX
 3. SM7N    18/20 38 36/40 76 11/12 23 1.748 875 SM7NDX SK7AX
 4. SM3X    16/20 36 32/38 70 11/13 24 1.680 841 SM3CVM SK3JR
 5. SM7EH   19/13 32 38/26 64 13/ 8 21 1.344 673    SK7AX
 6. SM7C    20/15 35 38/30 68 10/ 9 19 1.292 647 SM7CFZ SK7AX
 7. SM2T    14/20 34 24/40 64  7/13 20 1.280 641 SM2EZT SK2AZ
 8. SM5GRD   12/18 30 24/34 58  9/13 22 1.276 639    SCxAG
 9. SM7ATL   17/15 32 34/28 62 10/10 20 1.240 621    SK7CA
10. SM5DXR   12/17 29 24/32 56  7/13 20 1.120 561    SK5AA

 . SM7LZQ   13/15 28 26/30 56 10/10 20 1.120 561    SK7AX
12. SM6NET   16/11 27 32/22 54 10/10 20 1.080 541    SK6HD
13. SM3Q    15/15 30 28/30 58  8/10 18 1.044 523 SM3BFH SK3JR
14. SM2KAL   15/14 29 30/28 58  8/ 9 17  986 493    SK2TP
15. 7S3A/3   14/13 27 28/26 54  9/ 9 18  972 486 SM3CER SK3BG
 . SK3GA   12/17 29 24/30 54  8/10 18  972 486 SM3DBU SK3GA
17. SMØXG   14/14 28 24/28 52  8/10 18  936 468    SKØHB
18. SM5ALJ   10/15 25 16/26 42  6/ 8 14  588 294    SK5JV
19. SM2EKN   10/ 8 18 14/14 28  5/ 4  9  252 126    SK2TP
20. SMØOY   10/ 0 10 18/ 0 18  7/ 0  7  126  63    SLØZS

21. SA2Z    6/ 2  8 12/ 4 16  5/ 1  6   96  48 SM2YPZ SK2TP
22. SAØR    1/ 4  5  2/ 6  8  1/ 3  4   32  16 SMØYQC SKØQO

  SMØBSB   Checklogg                     -
  SM2M    Checklogg                  SM2LIY -


I Rookie-klassen deltog: SA2Z
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2E    8/15 23 16/30 46  5/13 18  828 1000 SM2EKA SK2AT

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM2ODB   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 CW
16 oktober 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.504
 2. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou  3.274
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.724
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.794
 5. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.334
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.280
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.240
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.120
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.080
10. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        972

11. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      972
12. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        936
13. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        828
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       588
15. SLØZS - FRO Stockholms län           126
16. SKØQO - Södertörns Radioamatörer        32
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40 26 34        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 7 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt10c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 16, 2005
Most recent revision October 23, 2005