http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 SSB
18 september 2005

Loggar
Deltagare: 40  
Insända loggar: 33 (82,5%)
Totala antalet QSO: 685  
Felaktiga QSO: 41 (6,0%)
Felfria loggar: 15 (45,5%)
Pappersloggar: 1 (3,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 2 5 4 2 11 6 5 8 st

Följande 21 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO58   1 JP7Ø   1 KPØ3   2
JO66 1 1 JP71   1 KPØ5 1 1
JO67 1 1 JP82 2 2 KPØ7 1 1
JO68 1 3 JP83   2
JO69   1 JP93   1
JO76   2
JO77 2 2
JO78 3 3
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 8 10
JO97 1 2
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØW    7/30 37 10/55 65  2/17 19 1.235 1000 SMØWKA SKØHB
 2. SM5U    3/30 33  6/53 59  3/15 18 1.062 860 SM5UGC SK5WR
 3. SM5AHD   2/31 33  4/54 58  2/16 18 1.044 845    SKØHB
 4. SM5DXR   2/32 34  4/55 59  0/16 16  944 764    SK5AA
 5. SMØOY    3/26 29  6/49 55  1/16 17  935 757    SLØZS
 6. SM2T    12/16 28 23/26 49  9/ 8 17  833 674 SM2EZT SK2AZ
 7. SA6ØA    1/25 26  2/49 51  0/15 15  765 619 SM3WSK SK3BG
 8. SM5ALJ   0/27 27  0/51 51  0/14 14  714 578    SK5JV
 9. SM7ATL   1/26 27  2/43 45  1/14 15  675 547    SK7CA
10. SA5S    2/22 24  4/42 46  2/12 14  644 521    SK5WR

11. SM6CLU   2/25 27  4/41 45  2/12 14  630 510    SK6HD
 . SM7LZQ   1/22 23  2/43 45  1/13 14  630 510    SK7AX
13. SA3R/3   0/26 26  0/48 48  0/13 13  624 505 SM3CER SK3BG
14. SMØXG    3/21 24  6/41 47  1/11 12  564 457    SKØHB
15. SM1CIO   1/21 22  2/40 42  1/12 13  546 442    SK1BL
16. SM5LSM   2/22 24  4/42 46  0/11 11  506 410    SK5AA
17. SM5TJH   1/21 22  2/33 35  1/12 13  455 368    SK5BN
18. SK4UW    0/21 21  0/41 41  0/11 11  451 365 SM4JHK SK4UW
19. SM3AF    1/23 24  2/38 40  0/11 11  440 356    SK3BG
20. SM5NVF/5  0/20 20  0/36 36  0/12 12  432 350    SK5WB

21. SA1A    0/14 14  0/28 28  0/11 11  308 249 SM1TDE SK1BL
22. SA6X    1/16 17  2/32 34  1/ 8  9  306 248 SM6XRX SK6SP
 . SM5BTX   2/19 21  4/30 34  0/ 9  9  306 248    SK5AA
24. SM7UQH   2/12 14  4/24 28  2/ 7  9  252 204    SK7GC
25. SM6GT    0/12 12  0/24 24  0/10 10  240 194    SK6GX
26. SK4KO    0/13 13  0/20 20  0/ 7  7  140 113 SM4YZV SK4KO
27. SM6VYP   1/ 7  8  2/14 16  1/ 5  6   96  78    SK6AG
28. SMØHJI   3/ 6  9  6/10 16  1/ 3  4   64  52    SLØZS
29. SM7PTZ   0/ 7  7  0/10 10  0/ 5  5   50  40    SK7RA
30. SA2Z    5/ 1  6 10/ 2 12  3/ 1  4   48  39 SM2YPZ SK2TP

31. SM2MZC   0/ 7  7  0/10 10  0/ 4  4   40  32    -
32. SM6WZH   0/ 4  4  0/ 6  6  0/ 3  3   18  15    SK6DW


I Rookie-klassen deltog: SA2Z
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5XSH   0/22 22  0/44 44  0/11 11  484 1000    SK5DB

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5OSZ   13  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SAØR   2  
SM2UVK   1  
SM2YIZ   1  
SM3HPJ   3  
SM6ADW   4  
SM7THS   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 SSB
18 september 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.843
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.829
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.756
 4. SK5WR - Wadstena Sändareamatörer       1.706
 5. SLØZS - FRO Stockholms län           999
 6. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       854
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        833
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       714
 9. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      675
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb         630

11. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        630
12. SK5DB - Uppsala Radioklubb           484
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         455
14. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        451
15. SK5WB - Enköpings Radioklubb          432
16. SK6SP - Halmstads Sändare Amatörer       306
17. SK7GC - Radioklubben Tranan          252
18. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       240
19. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     140
20. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer        96

21. SK7RA - LEYAR Yachting & Radio Club       50
22. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    48
23. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      18
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt09s.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 18, 2005
Most recent revision September 28, 2005