http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
18 september 2005

Loggar
Deltagare: 22  
Insända loggar: 20 (90,9%)
Totala antalet QSO: 310  
Felaktiga QSO: 18 (5,8%)
Felfria loggar: 8 (40,0%)
Pappersloggar: 1 (5,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 2 1 1 4 2 6 8 st

Följande 13 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO67 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ5 1 1
JO68 1 2 JP83 1 1 KPØ7 1  
JO69 1 1
JO77 3 4
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 5 6
JO97 1 1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØW    13/17 30 22/33 55  6/10 16  880 1000 SMØWKA SKØHB
 2. SM2T    16/ 3 19 31/ 6 37 11/ 3 14  518 589 SM2EZT SK2AZ
 3. SM7N    6/16 22 10/29 39  4/ 9 13  507 576 SM7NDX SK7AX
 4. SMØXG    5/14 19 10/28 38  2/ 9 11  418 475    SKØHB
 5. SM7ATL   4/14 18  8/25 33  4/ 8 12  396 450    SK7CA
 6. SM5AZS   2/15 17  4/30 34  2/ 9 11  374 425    SK5BN
 7. SM5AHD   3/17 20  4/32 36  1/ 9 10  360 409    SKØHB
 8. SMØOY    4/13 17  8/26 34  2/ 7  9  306 348    SLØZS
 9. SM7LZQ   4/13 17  8/25 33  2/ 7  9  297 338    SK7AX
10. SA1A    2/15 17  4/28 32  2/ 7  9  288 327 SM1TDE SCxAG

 . SM5DXR   2/16 18  4/28 32  2/ 7  9  288 327    SK5AA
12. SMØJ    3/13 16  6/24 30  1/ 8  9  270 307 SMØDZH SLØZS
13. SM7EH    4/10 14  8/20 28  2/ 6  8  224 255    SK7AX
14. SM7FDO   0/12 12  0/23 23  0/ 7  7  161 183    SK7AX
15. 7S3A/3   2/ 9 11  4/18 22  2/ 5  7  154 175 SM3CER SK3BG
16. SM5ALJ   1/12 13  2/18 20  1/ 5  6  120 136    SK5JV
17. SM4KVP   1/ 6  7  2/10 12  1/ 4  5   60  68    -
18. SM6CLU   0/ 7  7  0/12 12  0/ 3  3   36  41    SK6HD
19. SA2Z    3/ 0  3  4/ 0  4  2/ 0  2   8  9 SM2YPZ SK2TP

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX

I Rookie-klassen deltog: SA2Z
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK6NP   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SAØR   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
18 september 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.658
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.189
 3. SLØZS - FRO Stockholms län           576
 4. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        518
 5. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      396
 6. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         374
 7. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou   288
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb          288
 9. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        154
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       120

11. SK6HD - Falköpings Radioklubb          36
12. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK     8
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42 22 40            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt09c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 18, 2005
Most recent revision September 28, 2005