http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 SSB
14 augusti 2005

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 39 (92,9%)
Totala antalet QSO: 1.086  
Felaktiga QSO: 51 (4,7%)
Felfria loggar: 15 (38,5%)
Pappersloggar: 1 (2,6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 2 2 6 5 10 10 3 8 st

Följande 21 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 3 JP6Ø 1 1 KPØ5 1 1
JO58 2 2 JP71 1 1 KPØ7 1 1
JO66   1 JP73 3 2
JO67 2 2 JP81 1 1
JO68 2 2 JP82 1 1
JO69 2 2 JP93 1 1
JO76 1 1
JO78 5 5
JO79 1 1
JO86 1 1
JO89 7 9
JO97 2 2
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2T    34/23 57 66/46 112 18/15 33 3.696 1000 SM2EZT SK2AZ
 2. SMØW    17/35 52 32/70 102 12/18 30 3.060 828 SMØWKA SKØHB
 3. SM3X    17/28 45 34/56 90 10/17 27 2.430 657 SM3CVM SK3JR
 4. SM6IQD   12/31 43 20/60 80  9/17 26 2.080 563    SK6AW
 5. SM5U    10/33 43 20/64 84  6/18 24 2.016 545 SM5UGC SK5WR
 6. SA4F    10/30 40 20/58 78  8/15 23 1.794 485 SM4DHF SK4BX
 . SM6RME   11/30 41 22/56 78  8/15 23 1.794 485    SK7AX
 8. SM6NET/6  9/27 36 18/50 68  8/16 24 1.632 442    SK6HD
 9. 7S3J    13/18 31 24/36 60  9/13 22 1.320 357    SK3LH
10. SM3Q    15/17 32 28/32 60  9/12 21 1.260 341 SM3BFH SK3JR

11. SMØXG    4/29 33  8/58 66  3/16 19 1.254 339    SKØHB
12. SM5ELV   3/32 35  6/64 70  2/15 17 1.190 322 SMØELV -
13. SM5DXR   6/29 35 10/56 66  3/15 18 1.188 321    SK5AA
14. SM5AHD   4/29 33  8/52 60  4/15 19 1.140 308    SKØHB
15. SA1A    4/29 33  8/56 64  3/14 17 1.088 294 SM1TDE SK1BL
16. SM4AIO   2/27 29  4/54 58  2/14 16  928 251    -
17. SM1CIO   5/24 29 10/42 52  4/13 17  884 239    SK1BL
18. SM7ATL   7/26 33 12/46 58  5/10 15  870 235    SK7CA
19. SA5S    5/23 28 10/40 50  3/12 15  750 203 SM5SUH SK5WR
 . SM5BTX   4/24 28  6/44 50  1/14 15  750 203    SK5AA

21. SK4UW    2/22 24  4/44 48  2/13 15  720 195 SM4JHK SK4UW
22. SM7LZQ/6  6/16 22 12/32 44  4/12 16  704 190    SK7AX
23. SM5LSM   5/20 25 10/40 50  3/11 14  700 189    SK5AA
 . SM6WET   3/22 25  6/44 50  3/11 14  700 189    SK6HD
25. SA6W    4/22 26  8/38 46  3/12 15  690 187 SM6PVB SK6GX
26. SK4KO    1/28 29  2/46 48  1/13 14  672 182 SM4YZV SK4KO
27. SA2Z    18/ 4 22 36/ 8 44 11/ 3 14  616 167 SM2YPZ SK2TP
28. SM3LIV   5/15 20 10/30 40  5/10 15  600 162    SK3BG
29. SM6FXW   4/18 22  6/36 42  2/11 13  546 148    SK6KY
30. SA5H    4/18 22  6/36 42  2/10 12  504 136 SM5UGF SK5WR

31. SM4HEJ   3/14 17  6/28 34  3/10 13  442 120    SK4IL
32. SM5NVF/5  2/16 18  4/30 34  2/ 9 11  374 101    SK5WB
33. SM6GT    5/10 15 10/18 28  4/ 8 12  336  91    SK6GX
34. SLØZZF   4/12 16  8/22 30  3/ 6  9  270  73 SMØUIE SLØZZF
35. SM7PTZ   3/ 8 11  4/16 20  2/ 7  9  180  49    SK7RA
36. SM4FYX/6  0/11 11  0/18 18  0/ 8  8  144  39    SK4AO
37. SM5FUG   0/ 9  9  0/18 18  0/ 5  5   90  24    SK5AA
38. SMØHJI/3  1/11 12  2/ 8 10  1/ 4  5   50  14    SLØZS
39. SM6WZH   1/ 3  4  2/ 6  8  1/ 3  4   32  9    SK6DW


I Rookie-klassen deltog: SA2Z
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM/GØCKV/M   1  
SM3IZD   1  
SM7LRJ   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 SSB
14 augusti 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.454
 2. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.696
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.690
 4. SK5WR - Wadstena Sändareamatörer       3.270
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.728
 6. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.498
 7. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.332
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.080
 9. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.972
10. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.794

11. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.320
12. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.026
13. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      870
14. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        720
15. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     672
16. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    616
17. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        600
18. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        546
19. SK4IL - Radioklubben SK4IL           442
20. SK5WB - Enköpings Radioklubb          374

21. SLØZZF - FRO Svartlösa             270
22. SK7RA - LEYAR Yachting & Radio Club      180
23. SK4AO - Falu Radioklubb            144
24. SLØZS - FRO Stockholms län           50
25. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      32
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt08s.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 14, 2005
Most recent revision August 24, 2005