http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
14 augusti 2005

Loggar
Deltagare: 23  
Insända loggar: 23 (100%)
Totala antalet QSO: 603  
Felaktiga QSO: 23 (3,8%)
Felfria loggar: 10 (43,5%)
Pappersloggar: 1 (4,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 1 3 1 4 5 5 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 2 JP73 2 2 KPØ5 1 1
JO67 2 2 JP93 1 1
JO68   1
JO77 3 3
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 4 5
JO97 1 1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2T    20/19 39 40/38 78 12/12 24 1.872 1000 SM2EZT SK2AZ
 2. SM4F    14/21 35 28/42 70 10/13 23 1.610 860 SM4DHF SK4BX
 3. SMØW    16/20 36 28/40 68 10/13 23 1.564 835 SMØWKA SKØHB
 4. SM3X    14/19 33 28/38 66 10/12 22 1.452 776 SM3CVM SK3JR
 5. SM7EH   11/19 30 22/38 60  8/12 20 1.200 641    SK7AX
 6. SM6RME   9/22 31 18/44 62  6/13 19 1.178 629    SK7AX
 7. SM7N    11/19 30 22/36 58  8/12 20 1.160 620 SM7NDX SK7AX
 8. SM7C    11/19 30 22/36 58  7/12 19 1.102 589 SM7CFZ SK7AX
 9. SM6NET/6  7/21 28 14/40 54  6/13 19 1.026 548    SK6HD
10. SA1A    5/20 25 10/40 50  5/13 18  900 481 SM1TDE SCxAG

11. SM6IQD   9/19 28 16/36 52  6/11 17  884 472    SK6AW
12. 7S3J    11/14 25 20/26 46  8/10 18  828 442    SK3LH
13. SMØA    4/21 25  8/42 50  3/12 15  750 401 SMØAIG SKØHB
 . SM3Q    10/15 25 20/30 50  6/ 9 15  750 401 SM3BFH SK3JR
15. SMØXG    4/19 23  8/38 46  3/12 15  690 369    SKØHB
16. SM5AZS   2/20 22  4/40 44  2/13 15  660 353    SK5BN
17. SM7LZQ/6  8/14 22 14/28 42  5/10 15  630 337    SK7AX
18. SM7ATL   6/17 23 12/32 44  5/ 9 14  616 329    SK7CA
19. SM5AHD   6/17 23 12/28 40  6/ 8 14  560 299    SKØHB
20. SM5DXR   3/18 21  6/32 38  3/11 14  532 284    SK5AA

21. SM6WET   0/16 16  0/28 28  0/10 10  280 150    SK6HD
22. SM5FUG   0/12 12  0/20 20  0/ 7  7  140  75    SK5AA

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
14 augusti 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.270
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.564
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.202
 4. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.872
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.610
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.306
 7. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou   900
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb          884
 9. SK3LH - Gullängets Radioklubb         828
10. SK5AA - Västerås Radioklubb          672

11. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         660
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      616
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39 23 42                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt08c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 14, 2005
Most recent revision August 24, 2005