http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 SSB
17 juli 2005

Loggar
Deltagare: 39  
Insända loggar: 37 (94,9%)
Totala antalet QSO: 867  
Felaktiga QSO: 53 (6,1%)
Felfria loggar: 14 (37,8%)
Pappersloggar: 1 (2,7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 2 3 8 4 10 7 3 8 st

Följande 19 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO58 1 1 JP71   1 KPØ3 1 1
JO65   1 JP82 3 3 KPØ5 2 2
JO66 1 2 JP83 2 2
JO67 3 3 JP93 3 3
JO68 2 2
JO69 2 2
JO77 1 1
JO78 3 3
JO79 1 1
JO86 1 1
JO89 6 7
JO97 2 2
JO99 1  

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3W    19/30 49 36/60 96 11/15 26 2.496 1000 SM3WMV SK2KW
 2. SM6NET/6  12/30 42 24/56 80  6/15 21 1.680 673    SK6HD
 3. SM3VRG   16/26 42 30/50 80  9/11 20 1.600 641    SK3JR
 4. SM2T    23/16 39 44/28 72 12/ 7 19 1.368 548 SM2EZT SK2AZ
 5. SA4F    4/29 33  8/58 66  4/13 17 1.122 450 SM4DHF SK4BX
 6. SM3LIV   12/23 35 24/44 68  7/ 9 16 1.088 436    SK3BG
 7. SM5U    8/25 33 14/44 58  4/13 17  986 395 SM5UGC SK5WR
 8. SM5DYC   1/29 30  2/58 60  1/15 16  960 385    SK5AA
 9. SM7ATL   12/18 30 24/32 56  6/10 16  896 359    SK7CA
10. SM5DXR   3/26 29  6/52 58  1/14 15  870 349    SK5AA

11. SK4UW    4/24 28  8/46 54  3/13 16  864 346 SM4JHK SK4UW
12. SM5AHD   2/28 30  4/48 52  2/13 15  780 312    SKØHB
13. SM6FXW   7/17 24 14/34 48  5/11 16  768 308    SK6KY
14. SM5ELV   3/26 29  6/46 52  2/12 14  728 292 SMØELV -
15. SA5S    7/16 23 14/30 44  5/10 15  660 264 SM5SUH SK5WR
16. SM6WET   5/21 26  8/38 46  4/10 14  644 258    SK6HD
17. SA3R    7/17 24 14/34 48  5/ 8 13  624 250 SM3CER SK3BG
 . SM1CIO   7/18 25 12/36 48  3/10 13  624 250    SK1BL
19. SMØXG    2/22 24  4/42 46  2/11 13  598 240    SKØHB
20. SM3AF    5/22 27  6/38 44  2/11 13  572 229    SK3BG

21. SM5LSM   3/19 22  6/38 44  1/11 12  528 212    SK5AA
22. SA6X    5/15 20 10/30 40  4/ 9 13  520 208 SM6XRX SK6SP
23. SM3EAE   6/15 21 12/30 42  3/ 8 11  462 185    SK3JR
 . SM6IQD/3  9/15 24 16/26 42  5/ 6 11  462 185    SK6AW
25. SM5BTX   3/19 22  6/34 40  1/ 9 10  400 160    SK5AA
26. SM6GT    5/12 17 10/22 32  4/ 7 11  352 141    SK4IL
27. SM4HEJ   1/14 15  2/26 28  1/ 9 10  280 112    SK4IL
28. SM5OSZ   3/12 15  6/20 26  3/ 7 10  260 104    -
29. SM6VYP   3/ 8 11  6/16 22  3/ 6  9  198  79    SK6AG
30. 7S3J    4/12 16  6/20 26  2/ 5  7  182  73 SMØDZH SLØZS

31. SMØW    9/ 0  9 18/ 0 18  7/ 0  7  126  50 SMØWKA SKØHB
32. SMØUIE/2  5/ 5 10 10/10 20  4/ 2  6  120  48    SKØHB
33. SK4KO    0/ 9  9  0/16 16  0/ 5  5   80  32 SM4YZV SK4KO
34. SM6GKT   4/ 4  8  2/ 4  6  1/ 2  3   18  7    SK6HD

  SM2MZC   Checklogg                     -


I Rookie-klassen deltog: SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5XSH   0/ 8  8  0/16 16  0/ 6  6   96 1000    SK5DB
 2. SA1A    4/ 3  7  8/ 6 14  4/ 2  6   84 875 SM1TDE SK1BL

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5LYP/7   1  
SM7YES   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 SSB
17 juli 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.758
 2. SK2KW - Outback DX Club           2.496
 3. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.342
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.284
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.062
 6. SK5WR - Wadstena Sändareamatörer       1.646
 7. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.624
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.368
 9. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.122
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      896

11. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        864
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        768
13. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       708
14. SK4IL - Radioklubben SK4IL           632
15. SK6SP - Halmstads Sändare Amatörer       520
16. SK6AW - Hisingens Radioklubb          462
17. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer       198
18. SLØZS - FRO Stockholms län           182
19. SK5DB - Uppsala Radioklubb           96
20. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     80
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt07s.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 17, 2005
Most recent revision July 28, 2005