http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 CW
17 juli 2005

Loggar
Deltagare: 22  
Insända loggar: 22 (100%)
Totala antalet QSO: 440  
Felaktiga QSO: 18 (4,1%)
Felfria loggar: 10 (45,5%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 2 8 1 2 3 3 8 st

Följande 15 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP73 1 1 KPØ5 1 1
JO66 1 1 JP82 2 2 KP15 1 1
JO67 1 1 JP83 2 2
JO77 2 2 JP93 3 3
JO79 1 1
JO86 1 1
JO89 3 3
JO97   1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3W    15/19 34 26/38 64  9/13 22 1.408 1000 SM3WMV SK2KW
 2. SM4F    14/16 30 26/32 58  9/12 21 1.218 865 SM4DHF SK4BX
 3. SAØA    12/18 30 20/36 56  8/13 21 1.176 835 SMØAIG SKØHB
 4. SM7BVO   11/16 27 20/32 52  6/13 19  988 702    SK7AX
 5. SM7EH   12/13 25 24/26 50  8/10 18  900 639    SK7AX
 6. SM7LZQ/6  9/13 22 18/26 44  8/10 18  792 562    SK7AX
 7. SM2T    14/10 24 26/20 46 10/ 7 17  782 555 SM2EZT SK2AZ
 8. SMØXG    5/16 21 10/32 42  5/11 16  672 477    SKØHB
 9. SM3EAE   8/14 22 16/28 44  6/ 8 14  616 438    SK3JR
10. SM5DXR   5/14 19 10/28 38  5/11 16  608 432    SK5AA

11. SM6BSK   8/12 20 16/24 40  6/ 9 15  600 426    -
12. SM6NET/6  9/14 23 18/24 42  5/ 9 14  588 418    SK6HD
13. 7S3A    7/11 18 14/22 36  5/10 15  540 384 SM3CER SK3BG
14. SM3Q    7/12 19 14/24 38  6/ 8 14  532 378 SM3BFH SK3JR
15. SM6IQD/3  9/10 19 18/18 36  6/ 7 13  468 332    SK6AW
16. SM7ATL   8/10 18 16/16 32  6/ 7 13  416 295    SK7CA
17. 7S3J    8/11 19 16/18 34  5/ 7 12  408 290 SMØDZH SLØZS
18. SM5AHD   5/10 15 10/20 30  5/ 6 11  330 234    SKØHB
19. SM3FJF   5/ 7 12 10/12 22  3/ 6  9  198 141    SK3BG
20. SM2C    8/ 4 12 14/ 6 20  5/ 2  7  140  99 SM7CFZ SK7AX

21. SM3VRG   1/ 1  2  2/ 2  4  0/ 0  0   1  1    SK3JR


I Rookie-klassen deltog: SM3VRG
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA1A    0/ 9  9  0/16 16  0/ 7  7  112 1000 SM1TDE SCxAG

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 CW
17 juli 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.820
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.178
 3. SK2KW - Outback DX Club           1.408
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.218
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.149
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        782
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        738
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb          608
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb         588
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb          468

11. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      416
12. SLØZS - FRO Stockholms län           408
13. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou   112
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39 22 39                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt07c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 17, 2005
Most recent revision July 28, 2005