http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 CW
12 juni 2005

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 27 (100%)
Totala antalet QSO: 598  
Felaktiga QSO: 32 (5,4%)
Felfria loggar: 12 (44,4%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 3 4 2 2 4 6 8 st

Följande 17 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP73 2 2 KPØ3 1
JO67 2 2 JP82 1 1 KPØ5 1 1
JO68 1 1 JP83 1 1
JO69 1 1 JP93 1 1
JO77 4 3
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 6 6
JO97 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    18/22 40 34/44 78 11/13 24 1.872 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 7S3A    16/14 30 32/28 60 10/10 20 1.200 641 SM3CER SK3BG
 3. SM6IQD   13/18 31 24/36 60  8/11 19 1.140 609    SK6AW
 4. SM3X    15/13 28 30/26 56 10/10 20 1.120 598 SM3CVM SK3JR
 5. SM6X    13/18 31 20/34 54  8/11 19 1.026 548 SM6CLU SK6HD
 6. SM7LZQ   11/17 28 22/34 56  7/10 17  952 509    SK7AX
 7. SM5AHD   13/15 28 24/28 52  9/ 9 18  936 500    SKØHB
 8. SM7BVO   12/17 29 22/32 54  8/ 8 16  864 462    SK7AX
 . SM7EH   11/16 27 22/32 54  7/ 9 16  864 462    SK7AX
10. SMØXG   11/15 26 22/30 52  6/10 16  832 444    SKØHB

11. SM5AZS   8/14 22 16/28 44  7/10 17  748 400    SK5BN
12. SM3EAE   13/11 24 26/20 46  9/ 7 16  736 393    SK3JR
13. SAØA    7/16 23 14/32 46  4/11 15  690 369 SMØAIG SKØHB
14. SM2T    21/ 2 23 40/ 4 44 11/ 2 13  572 306 SM2EZT SK2AZ
15. SM6NET/6  9/11 20 18/16 34  9/ 7 16  544 291    SK6HD
16. SA1A    7/11 18 14/22 36  6/ 8 14  504 269 SM1TDE SCxAG
17. SA6A    3/18 21  6/32 38  3/10 13  494 264 SM6JSM SK6WW
 . SM3Q    12/ 9 21 22/16 38  8/ 5 13  494 264 SM3BFH SK3JR
19. SMØOY    8/14 22 14/26 40  3/ 8 11  440 235    SCxAG
20. SMØJ    7/13 20 12/26 38  3/ 8 11  418 223 SMØDZH SLØZS

21. SM7ATL   8/ 9 17 12/16 28  5/ 5 10  280 150    SK7CA
22. SM7C    12/ 0 12 24/ 0 24  7/ 0  7  168  90 SM7CFZ SK7AX
23. SM2YIZ   0/ 5  5  0/10 10  0/ 5  5   50  27    SK2AT
 . SM4KVP   1/ 4  5  2/ 8 10  1/ 4  5   50  27    -
25. SMØHJI   3/ 6  9  2/ 6  8  0/ 2  2   16  9    SLØZS

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2E    9/ 5 14 18/10 28  7/ 4 11  308 1000 SM2EKA SK2AT

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 CW
12 juni 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.848
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.458
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.350
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.872
 5. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.570
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.200
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.140
 8. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou   944
 9. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         748
10. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        572

11. SK6WW - Lake Wettern DX Group         494
12. SLØZS - FRO Stockholms län           434
13. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        358
14. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      280
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
39 66 42 78 40 61 32 50 31 56 27 39                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt06c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 12, 2005
Most recent revision June 22, 2005