http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
15 maj 2005

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 31 (96,9%)
Totala antalet QSO: 606  
Felaktiga QSO: 50 (8,3%)
Felfria loggar: 9 (29,0%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 1 8 2 7 4 4 8 st

Följande 17 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO67 2 2 JP7Ø 1 1 KPØ5 1 1
JO68 2 1 JP73 3 3
JO69 1 1 JP81 1
JO77 2 2 JP82 2 3
JO78 1 1 JP83 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 2 2
JO89 6 8
JO97   1
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    12/24 36 22/44 66  9/12 21 1.386 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SAØA    13/23 36 24/43 67  7/12 19 1.273 918 SMØAIG SKØHB
 3. 7S3A    13/18 31 26/35 61  8/11 19 1.159 836 SM3CER SK3BG
 4. SM3X    14/15 29 28/30 58  8/10 18 1.044 753 SM3CVM SK3JR
 5. SM3EAE   10/19 29 20/37 57  8/ 9 17  969 699    SK3JR
 6. SM5AHD   8/16 24 16/32 48  7/12 19  912 658    SKØHB
 7. SA7W    7/20 27 14/39 53  7/10 17  901 650 SM7EOI SK7CA
 8. SMØXG   10/17 27 20/33 53  6/10 16  848 612    SKØHB
 9. SM7EH   11/16 27 18/30 48  6/11 17  816 589    SK7AX
10. SM5AZS   4/20 24  8/40 48  3/13 16  768 554    SK5BN

11. 7S6A    9/17 26 14/31 45  6/11 17  765 552 SM6JSM SK6WW
12. SM2T    18/ 4 22 36/ 8 44 12/ 3 15  660 476 SM2EZT SK2AZ
13. SM6NET/6  7/17 24 14/30 44  4/10 14  616 444    SK6HD
 . SM6X    9/17 26 14/30 44  5/ 9 14  616 444 SM6CLU SK6HD
15. SM7LZQ   9/13 22 18/21 39  7/ 8 15  585 422    SK7AX
16. SMØJ    4/17 21  8/31 39  3/11 14  546 394 SMØDZH SLØZS
17. SM5DXR   2/21 23  4/33 37  2/10 12  444 320    SK5AA
18. SM3VDX   11/10 21 16/17 33  5/ 7 12  396 286    SK3JR
19. SM3Q    8/11 19 16/20 36  5/ 5 10  360 260 SM3BFH SK3JR
20. SA1A    0/17 17  0/28 28  0/10 10  280 202 SM1TDE SCxAG

21. SM5AQI/5  3/12 15  6/15 21  2/ 6  8  168 121    SK5BN
22. SM5ILE   2/ 8 10  4/14 18  2/ 7  9  162 117    SK5JV
23. SA6ØA    5/ 9 14  8/15 23  2/ 5  7  161 116 SM3FJF SK3BG
24. SMØOY    0/10 10  0/18 18  0/ 8  8  144 104    SCxAG
25. SM5AJV   0/13 13  0/23 23  0/ 6  6  138 100    SKØHB
26. SM4KVP   1/ 2  3  2/ 4  6  1/ 2  3   18  13    -
27. SMØHJI   2/ 3  5  2/ 2  4  0/ 1  1   4  3    SLØZS
28. SM6M    3/ 0  3  2/ 0  2  1/ 0  1   2  1 SM6MCW SK6WW
29. SM3EAA   1/ 0  1  0/ 0  0  0/ 0  0   1  1    -
 . SM3UQO   0/ 1  1  0/ 0  0  0/ 0  0   1  1    SK3BG

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SA5D   14  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
15 maj 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.171
 2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.769
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.401
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.386
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.321
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.232
 7. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         936
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      901
 9. SK6WW - Lake Wettern DX Group         767
10. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        660

11. SLØZS - FRO Stockholms län           550
12. SK5AA - Västerås Radioklubb          444
13. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Grou   424
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       162
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
39 66 42 78 40 61 32 50 32 56                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 15 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt05c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 15, 2005
Most recent revision May 30, 2005