http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 CW
17 april 2005

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 32 (100%)
Totala antalet QSO: 971  
Felaktiga QSO: 55 (5,7%)
Felfria loggar: 11 (34,4%)
Pappersloggar: 2 (6,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 3 7 1 9 3 8 7 st

Följande 18 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO66 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO67 1 1 JP73 3 3 KPØ5 1 1
JO68 1 1 JP8Ø 1 1 KPØ7 1 1
JO77 5 5 JP81 1 1
JO78 1 1 JP82 1 2
JO79 1 1 JP83 1 1
JO86 2 2
JO88 2 2
JO89 4 6

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    22/27 49 44/52 96 12/15 27 2.592 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM7N    21/23 44 40/46 86 12/14 26 2.236 863 SM7NDX SK7AX
 3. SM2T    20/23 43 40/44 84 12/13 25 2.100 810 SM2EZT SK2AZ
 4. SM3X    20/23 43 38/44 82 12/13 25 2.050 791 SM3CVM SK3JR
 5. SA5D    12/29 41 22/56 78  9/16 25 1.950 752 SM5DJZ -
 6. SM7BVO   15/25 40 30/50 80  9/15 24 1.920 741    SK7AX
 7. SM3EAE   16/21 37 32/42 74 11/13 24 1.776 685    SK3JR
 8. SA5N    18/23 41 36/44 80 10/12 22 1.760 679 SM5NBE SK3GK
 9. SM6RME   12/23 35 24/46 70  9/14 23 1.610 621    SK7AX
10. SM7EH   15/22 37 30/44 74  9/12 21 1.554 600    SK7AX

11. SA7W    16/21 37 30/36 66 10/13 23 1.518 586 SM7EOI SK7CA
12. SM7C    14/23 37 26/44 70  9/11 20 1.400 540 SM7CFZ SK7AX
13. SM6X    16/20 36 24/34 58  9/11 20 1.160 448 SM6CLU SK6HD
14. SM7ATL   10/18 28 20/34 54  8/10 18  972 375    SK7CA
15. SMØJ    8/20 28 16/40 56  6/11 17  952 367 SMØDZH SLØZS
16. SM5AHD   11/19 30 20/32 52  8/10 18  936 361    SKØHB
 . SM7LZQ   13/14 27 24/28 52  8/10 18  936 361    SK7AX
18. SM3Q    9/21 30 18/38 56  6/10 16  896 346 SM3BFH SK3JR
19. SM2KAL   19/ 7 26 38/14 52 11/ 5 16  832 321    SK2TP
 . SM5DXR   4/26 30  8/44 52  3/13 16  832 321    SK5AA

21. SM5AZS   6/21 27 10/40 50  5/11 16  800 309    SK5BN
 . SM6BSK   4/21 25  8/42 50  3/13 16  800 309    -
23. SM3Z    18/ 8 26 36/14 50 11/ 4 15  750 289 SM3BDZ SK3JR
24. SM5ACQ   0/24 24  0/48 48  0/14 14  672 259    SK5AA
25. SK3GA    3/21 24  6/42 48  2/11 13  624 241 SM3DBU SK3GA
26. SM5DYC   0/24 24  0/48 48  0/12 12  576 222    SK5AA
27. SM5ALJ   5/16 21 10/30 40  5/ 9 14  560 216    SK5JV
28. SM3EVR   0/19 19  0/38 38  0/12 12  456 176    SK3BG
29. SM2YIZ   11/ 2 13 20/ 2 22  6/ 1  7  154  59    SK2AT
30. SM5AQI   8/13 21  8/12 20  4/ 3  7  140  54    SK5BN

31. SA6ØA    3/ 3  6  6/ 2  8  2/ 1  3   24  9 SM3UQO SK3BG

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 CW
17 april 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       9.656
 2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.472
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.592
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.490
 5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.100
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.080
 7. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.760
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.160
 9. SLØZS - FRO Stockholms län           952
10. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         940

11. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        936
12. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    832
13. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      624
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       560
15. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        480
16. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        154
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
39 66 42 78 40 61 32 50                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt04c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 17, 2005
Most recent revision April 27, 2005