http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 CW
13 februari 2005

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 42 (100%)
Totala antalet QSO: 1.659  
Felaktiga QSO: 87 (5,2%)
Felfria loggar: 14 (33,3%)
Pappersloggar: 3 (7,1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 4 8 2 10 6 9 7 st

Följande 21 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO58 1 1 JP7Ø 2 2 KPØ3 1 1
JO66 2 2 JP73 4 4 KPØ5 1 1
JO67 1 1 JP8Ø 2 2 KPØ7 1 1
JO68 2 2 JP82 2 2
JO69 1 JP83 1 1
JO77 5 5 JP93 1 1
JO78 2 2
JO79 1 1
JO86 2 2
JO88 1 1
JO89 7 7
JO99 1 1

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA5N    33/30 63 66/60 126 17/18 35 4.410 1000 SM5NBE SK3GK
 2. SM3Z    31/32 63 62/62 124 19/16 35 4.340 984 SM3BDZ SK3JR
 3. SM4F    32/28 60 60/56 116 19/16 35 4.060 921 SM4DHF SK4BX
 4. 7S3A    31/26 57 62/52 114 18/16 34 3.876 879 SM3CER SK3BG
 5. SM2T    33/23 56 66/42 108 17/14 31 3.348 759 SM2EZT SK2AZ
 . SM3EAE   29/25 54 58/50 108 15/16 31 3.348 759    SK3JR
 7. SM6X    34/25 59 64/40 104 18/14 32 3.328 755 SM6CLU SK6HD
 8. SAØA    29/24 53 56/42 98 17/15 32 3.136 711 SMØAIG SKØHB
 9. SM3R    26/27 53 50/52 102 15/15 30 3.060 694 SM3CBR SK3GK
10. SM7N    28/27 55 56/52 108 14/14 28 3.024 686 SM7NDX SK7AX

11. SM2KAL   30/16 46 60/32 92 18/13 31 2.852 647    SK2TP
12. SM6N    21/25 46 42/48 90 13/17 30 2.700 612 SM6NJK SK6QW
 . SM7C    23/22 45 46/44 90 16/14 30 2.700 612 SM7CFZ SK7AX
14. SA7W    23/22 45 46/40 86 16/14 30 2.580 585 SM7EOI SK7CA
15. SM3X    25/23 48 48/44 92 15/13 28 2.576 584 SM3CVM SK3JR
16. SM7BVO   23/27 50 40/54 94 13/13 26 2.444 554    SK7AX
17. SM5ALJ   21/22 43 40/44 84 13/16 29 2.436 552    SK5JV
18. SMØXG   22/23 45 44/44 88 14/12 26 2.288 519    SKØHB
19. SM5DYC   20/23 43 36/44 80 13/15 28 2.240 508    SK5AA
20. SM7EH   26/18 44 46/36 82 14/11 25 2.050 465    SK7AX

21. SM5AZS   19/20 39 38/38 76 12/12 24 1.824 414    SK5BN
22. SM2YIZ   16/18 34 32/36 68 12/14 26 1.768 401    SK2AT
23. SA6W    23/20 43 42/38 80 11/10 21 1.680 381 SM6PVB SK6GX
 . SM3Q    26/16 42 48/32 80 13/ 8 21 1.680 381 SM3BFH SK3JR
25. SM7M    23/22 45 36/40 76 10/12 22 1.672 379 SM7BUA SK7MO
26. SM6BSK   18/17 35 36/34 70 13/ 9 22 1.540 349    -
27. SM7ATL   18/16 34 36/32 68 14/ 8 22 1.496 339    SK7CA
28. SM5DXR   23/16 39 42/28 70 13/ 8 21 1.470 333    SK5AA
29. SMØJ    17/19 36 34/38 72 11/ 9 20 1.440 327 SMØDZH SLØZS
30. SM5AHD   19/17 36 32/30 62 13/10 23 1.426 323    SKØHB

31. SM7LZQ   18/16 34 34/28 62 11/ 8 19 1.178 267    SK7AX
32. SM3VDX   17/18 35 34/26 60 12/ 7 19 1.140 259    SK3JR
33. SA6C    18/15 33 32/26 58 10/ 9 19 1.102 250 SM6CRM SK6WW
34. SA6A    11/12 23 20/20 40  9/ 9 18  720 163 SM6JSM SK6WW
35. SM5VZY   10/11 21 14/16 30  6/ 6 12  360  82    SK5AA
36. SM5ACQ   0/14 14  0/28 28  0/10 10  280  63    SK5AA
37. SM3FJF   8/ 6 14 16/ 6 22  7/ 2  9  198  45    SK3BG
38. SM4SEF   12/ 0 12 20/ 0 20  8/ 0  8  160  36    SK4IL
39. SM5ILE   5/ 3  8  4/ 4  8  1/ 2  3   24  5    SK5JV

  SA5D    Checklogg                  SM5DJZ -
  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2E    16/16 32 30/28 58 11/11 22 1.276 1000 SM2EKA SK2AT

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 CW
13 februari 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       13.084
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       11.396
 3. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        7.470
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       6.850
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.350
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     4.076
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.074
 8. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        4.060
 9. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.348
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb        3.328

11. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       3.044
12. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.852
13. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.700
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.460
15. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.824
16. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.822
17. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.680
18. SK7MO - Ljungby Sändareamatörer       1.672
19. SLØZS - FRO Stockholms län          1.440
20. SK4IL - Radioklubben SK4IL           160
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
39 66 42 78                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt02c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created February 13, 2005
Most recent revision February 24, 2005