http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
16 januari 2005

Loggar
Deltagare: 39  
Insända loggar: 38 (97,4%)
Totala antalet QSO: 1.296  
Felaktiga QSO: 74 (5,7%)
Felfria loggar: 10 (26,3%)
Pappersloggar: 1 (2,6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
6 0 4 7 2 5 7 8 7 st

Följande 21 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO65 1 1 JP73 2 2 KPØ5 1 1
JO66 1 1 JP8Ø 2 2 KPØ7 1 1
JO68 2 2 JP82 3 3
JO69 1 1 JP83 1 1
JO77 5 5 JP93 1 1
JO78 3 3
JO79 1 1
JO86 2 2
JO88 1 1
JO89 6 5
JO99 2 2

 
MT Resultat 2005
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    31/28 59 59/56 115 15/16 31 3.565 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM3X    25/27 52 50/54 104 16/16 32 3.328 934 SM3CVM SK3JR
 3. SM2T    25/26 51 49/52 101 14/16 30 3.030 850 SM2EZT SK2AZ
 4. SM4F    26/27 53 46/52 98 14/15 29 2.842 797 SM4DHF SK4BX
 . SM7N    25/24 49 50/48 98 15/14 29 2.842 797 SM7NDX SK7AX
 6. SA5N    27/23 50 53/46 99 14/14 28 2.772 778 SM5NBE SK3GK
 7. SAØA    26/25 51 47/48 95 13/16 29 2.755 773 SMØAIG SKØHB
 8. SM7BVO   22/24 46 43/48 91 13/16 29 2.639 740    SK7AX
 9. SM6X    24/22 46 44/42 86 14/14 28 2.408 675 SM6CLU SK6HD
10. SM7DUZ   25/22 47 43/42 85 14/13 27 2.295 644    -

11. SM3R    20/25 45 35/48 83 12/15 27 2.241 629 SM3CBR SK3GK
12. SA7W    21/23 44 40/42 82 13/13 26 2.132 598 SM7EOI SK7CA
13. SM3EAE   24/19 43 47/38 85 13/12 25 2.125 596    SK3JR
14. SM7EH   23/18 41 45/36 81 13/12 25 2.025 568    SK7AX
15. SM6RME   15/26 41 28/48 76 11/15 26 1.976 554    SK7AX
16. SM5AHD   20/18 38 39/32 71 13/13 26 1.846 518    SKØHB
17. SM6N    14/22 36 24/40 64 11/15 26 1.664 467 SM6NJK SK6QW
18. SM7C    18/23 41 33/42 75  8/14 22 1.650 463 SM7CFZ SK7AX
19. SMØXG   21/18 39 39/30 69 13/10 23 1.587 445    SKØHB
20. SMØJ    15/18 33 28/36 64 11/13 24 1.536 431 SMØDZH SLØZS

21. SM6BSK   16/17 33 31/32 63 11/10 21 1.323 371    -
22. SM2KAL   27/ 6 33 51/12 63 13/ 6 19 1.197 336    SK2TP
23. SM7LZQ   12/14 26 24/26 50  9/11 20 1.000 281    SK7AX
24. SM7ATL   17/11 28 32/20 52 12/ 7 19  988 277    SK7CA
25. SM5AZS   13/14 27 20/26 46  9/11 20  920 258    SK5BN
26. SM2YIZ   11/14 25 19/26 45  8/10 18  810 227    SK2AT
27. SM3VDX   13/11 24 24/20 44  8/ 9 17  748 210    SK3JR
28. SM5DXR   16/12 28 26/16 42 10/ 7 17  714 200    SK5AA
29. SA6C    9/11 20 16/20 36  7/ 9 16  576 162 SM6CRM SK6WW
30. SM5ILE   12/ 6 18 24/12 36 10/ 5 15  540 151    SK5JV

31. SMØOY   13/ 7 20 18/14 32  9/ 7 16  512 144    SLØZS
32. SK3BG    9/ 9 18 12/18 30  5/ 8 13  390 109 SM3FJF SK3BG
33. SM4SEF   8/ 5 13 16/10 26  7/ 5 12  312  88    SK4IL
34. 7S6R    2/ 9 11  0/16 16  0/ 6  6   96  27 SM6REA SK6WW
35. SM3UQO   3/ 1  4  6/ 2  8  2/ 1  3   24  7    SK3BG

  SMØBSB   Checklogg                     SK5RO
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA2E    12/14 26 24/26 50  8/10 18  900 1000 SM2EKA SK2AT
 2. SM6U    2/ 5  7  2/10 12  1/ 4  5   60  67 SM6YOU SK6AW

I Rookie-klassen deltog: SM6U

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SMØAHQ   17  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
16 januari 2005
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       12.132
 2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.201
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       6.188
 4. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        5.013
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.979
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     3.120
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.030
 8. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.842
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.408
10. SLØZS - FRO Stockholms län          2.048

11. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.710
12. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.664
13. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.197
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         920
15. SK5AA - Västerås Radioklubb          714
16. SK6WW - Lake Wettern DX Group         672
17. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       540
18. SK4IL - Radioklubben SK4IL           312
19. SK6AW - Hisingens Radioklubb          60
Top of page

Antal deltagare i 2005 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
39 66                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 8 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r05mt01c.htm
Copyright © 2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 16, 2005
Most recent revision January 24, 2005