http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2004
Våromgången
16 maj 2004

 

KOMMENTARER - Multi Operator

Poängtabell - Multi Operator - CW
1. OH8T/P 10.362
2. SK5EW/4/P 7.550
3. SKØMK/P 5.760
4. SMØIHR/P 4.983
5. SK5SU/P 4.034
6. SK4WV/P 2.388
7. SK3VJ/P 1.976
8. SK6BH/P 1.529
Top of page

Poängtabell - Multi Operator - Mixed
1. SK3BG/P 8.290
2. SK3PH/P 2.622
Top of pageSMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2004

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
 
OH8T/P KP25TA
- - -

Rig: Icom IC-751 A, power supply 12 V battery
Pwr: 0,9 W
Ant: X-dipol
WX: It was cold wx (VY windy, 5 C) but good cndx on 40 m
Ops: OH8MXL och OH9CW

Top of page
 
SKØMK/P JO89OF
- - -

Rig: Ten-Tec ARGONAUT 535, 6,5 Ah blybatteri
Ant: G5RV, ca 10 m över berget
WX: Soligt men kyligt
Ops: SM5COP och SM5DQ

Top of page
 
SK3BG/P JP82SF

Owe, SM3CWE ropar CQ och Christer, SM3ESX lyssnar intresserat
Owe, SM3CWE ropar CQ och Christer, SM3ESX lyssnar intresserat

Janne, SM3CER lyssnar efter fler stationer att köra
Janne, SM3CER lyssnar efter fler stationer att köra

Elecraft K2 i närbild
Elecraft K2 i närbild

Rig: Elecraft K2
Pwr: Uteff. ca 0,9 W
Ant: 2 separata dipoler för 40 och 80 m, 12 m upp
QTH: 10 m från havet vid Björkön, ca 3 mil SO Sundsvall
Ops: SM3CER, SM3CWE, SM3ESX och SM3HFD

Top of page
 
SK3PH/P JP81JV
- - -

Op: SM4GUJ

Top of page
 
SK3VJ/P JP81EI
- - -

Ops: SM3ALR, SM3SQJ, SM3SQR, SM3XJD och SM3YTF

Top of page
 
SK4WV/P JP6ØTO

27 QSO trots en hel del strul med ackar.

Rig: SG-2020
Ant: G5RV för 80 meter och dipole för 40 meter
QTH: Hoppnäset, ca 10 väster om Malung
Op: SM4ULL

Top of page
 
SK5EW/4/P JP7ØAB
- - -

Ops: SM5FUG och SM5IMO

Top of page
 
SK5SU/P JO89CR
- - -

Ops: SM5FNU och SM5MLE

Top of page
 
SK6BH/P JO59PB

Försökte också på foni, men NIL! Testen är en mycket trevlig aktivitet!

Rig: Icom IC-735, bilbatteri
Ant: 80 m dipol + avst.
Ops: SM6CIX, SM6EAK, SM6FAM och SM6NVD

Top of page
 
SMØIHR/P JO89VJ

SMØIHR/Anders och SMØIQC/Lars körde testen under idealiska väderförhållanden
SMØIHR/Anders och SMØIQC/Lars
körde testen under idealiska väderförhållanden

Vem är vem?
Vem är vem?

Rig: Yaesu FT-817
Ant: Dipoler
QTH: Gåseborg, en gammal vikingaborg vid Mälaren, ca 35 m.ö.h.
Ops: SMØIHR och SMØIQC

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2004
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04smpv3.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 16, 2004
Most recent revision June 3, 2004