http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2004
Våromgången
16 maj 2004

Logs
Participants: 43  
Received logs: 40 (93.0%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 1 0 0 0 0 1 41 0 3

The following 20 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO59 X X JP6Ø X X KP25 X X
JO65 X JP7Ø X X
JO66 X X JP71 X X
JO68 X X JP8Ø X X
JO69 X X JP81 X X
JO75 X X JP82 X X
JO77 X X JP93 X X
JO78 X X
JO79 X X
JO88 X X
JO89 X X
JO99 X X

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2004

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM2EKA/P   17 29  46  2.450 7.045  9.495  JP93UV 04 05
 2. SM7KJH/P   17 26  43  2.556 5.762  8.318  JO75CO 04
 3. SM6FIQ/P   23 23  46  3.360 4.215  7.575  JO68CD 05
 4. SM7M/P    22 20  42  3.132 3.250  6.382  JO66SR 04
 5. SM3ALW/P   28 26  54  2.568 2.754  5.322  JP81CI 04
 6. SM3LWP/P   28 25  53  2.548 2.724  5.272  JP81NH 04
 7. SM3BYA/P   28 27  55  2.337 2.668  5.005  JP81NX 03
 8. SM5RN/P    24 21  45  2.133 2.781  4.914  JO88CN 05
 9. SM5AZS/P   16 19  35  1.655 2.925  4.580  JO88II 05
10. SM5NBE/P   28 23  51  2.330 2.144  4.474  JP8ØRL 04

11. SM5TA/P    24 25  49  1.743 2.075  3.818  JO78MD 03
12. SM4BGV/P   18 17  35  1.710 2.084  3.794  JO69GS 04
13. SM3CFV/P   17 14  31  2.030 1.588  3.618  JP81EH 05
14. SM5DXR/P   22 23  45  1.452 2.088  3.540  JO89EP 04
15. SMØFKI/P   24 18  42  1.600 1.724  3.324  JO89PI 04
16. SM4F/P    24 21  45  1.365 1.588  2.953  JO79JG 03
17. SM5AHD/P   24 21  45  1.297 1.652  2.949  JO89LA 03
18. SM3EAA/P    9 12  21   936 1.848  2.784  JP81OV 05
19. SMØELV/5/P  21 13  34  1.522 1.222  2.744  JO78OH 04
20. SMØHPL/P   16 19  35   882 1.844  2.726  JO99CI 04

21. SMØIEA/P   15 16  31   894 1.518  2.412  JO99AK 04
22. SM3LNU/P    7 15  22   315 1.788  2.103  JP82TX 03
23. OZ5RM/P    0 13  13    0 1.969  1.969  JO65FT 03
24. SMØKY/P    13 14  27   534 1.163  1.697  JO89UF 03
25. SM4ANQ/P    0 21  21    0 1.656  1.656  JP7ØOC 04
26. SM4SEF/6/P  15  4  19  1.090  544  1.634  JO68GH 04
27. SM7ENF/P   10  6  16   711  591  1.302  JO77CD 03
28. SM3FQK/P    8  2  10   755  285  1.040  JP71IV 05
29. SM4CE/P    9  2  11   628  124   752  JO69KP 04
30. SM3CLA/P    3  0  3   177   0   177  JP8ØNP 04 05

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8T/P     4 27  31  1.015 9.347  10.362  KP25TA 05
 2. SK5EW/4/P   31 34  65  3.410 4.140  7.550  JP7ØAB 05
 3. SKØMK/P    28 25  53  2.750 3.010  5.760  JO89OF 05
 4. SMØIHR/P   25 23  48  2.191 2.792  4.983  JO89VJ 03 05
 5. SK5SU/P    30 20  50  2.088 1.946  4.034  JO89CR 04
 6. SK4WV/P    12 11  23  1.152 1.236  2.388  JP6ØTO 04
 7. SK3VJ/P    15 11  26  1.086  890  1.976  JP81EI 04
 8. SK6BH/P    8 11  19   471 1.058  1.529  JO59PB 03

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK3BG/P    25 29  54  3.335 4.955  8.290  JP82SF 05
 2. SK3PH/P    7 13  20   512 2.110  2.622  JP81JV 04 05

Top of page

Ej insända loggar: SK3A/P, SM5LBR/M och SM7NTJ/P.

De tre första i Single Operator - CW (SM2EKA, SM7KJH, SM6FIQ), de tre första i Multi Operator - CW (OH8T, SK5EW/4, SKØMK) och de två första i Multi Operator - Mixed (SK3BG, SK3PH) får diplom, dessutom får segraren i Single Operator - CW (SM2EKA) en plakett.

Diplom går också till OZ5RM i Single Operator - CW.


Top of page

Operators

  OH8T: OH8MXL - OH9CW
  SKØMK: SM5COP - SM5DQ
  SK3BG: SM3CER - SM3CWE - SM3ESX - SM3HFD
  SK3PH: SM4GUJ + ?
  SK3VJ: SM3ALR - SM3SQJ - SM3SQR - SM3XJD - SM3YTF
  SK4WV: SM4ULL
 SK5EW/4: SM5FUG - SM5IMO
  SK5SU: SM5FNU - SM5MLE
  SK6BH: SM6CIX - SM6EAK - SM6FAM - SM6NVD
 SMØIHR: SMØIHR - SMØIQC
  SM4F: SM4DHF
  SM7M: SM7BUA

Top of page

Participants in SMP 1996-2004
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
 
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43  

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2004 0   0   0   1   0   0   0   0   1   41   0   3  
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 2 0
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2004
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04smpv.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 16, 2004
Most recent revision June 3, 2004