http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2004
Höstomgången
22 augusti 2004

 

KOMMENTARER - Multi Operator

Poängtabell - Multi Operator - CW
1. OH8T/P 6.786
2. SK5EW/P 4.648
3. SM5PHU/P 4.256
4. SK3BG/P 4.045
5. OZ8MW/P 3.884
6. SK3VJ/P 1.996
7. SK4IL/P 971
Top of page

Poängtabell - Multi Operator - Mixed
1. SLØZT/P 1.280
Top of pageSMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2004

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
 
OH8T/P KP25VA

Det var mycket roligt igen.

Rig: Icom IC-735 med QRP-box
Ant: X-dipole
QTH: Lemmenpolku, Sanginjoki, Oulu
Ops: OH8HTS, OH8MXL och OH8NXE

Top of page
 
OZ8MW/P JO46QE
- - -

Rig: Index plus Laboratories, output 3,5 W
Ant: G5RV hængt op mellem et par storer grantræer
QTH: På kanten af Danmark tredje størstede naturgenopretning projekt
Ops: OZ7KDJ och OZ9V
WEB: http://www.skovognatur.dk/Feldborg/

Top of page
 
SK3BG/P JP82TF

Störningarna på 80 var så starka som S5 och vi missade säkert många stationer som vi inte hörde helt enkelt. På 40 var det lugnare. Ingen körde på SSB vad vi kunde höra.

Rig: Elecraft K2, uteff. ca 0.9 W
Ant: 2 separata dipoler för 40 och 80 m, 12 m upp
QTH: Ca 3,5 mil SO Sundsvall
Op: SM3CWE

Top of page
 
SK3VJ/P JP81EI
- - -

Ops: SM3ALR, SM3SPD, SM3SQJ, SM3XJD och SM3YTF

Top of page
 
SK4IL/P JO69AM
- - -

Ops: SM4FNK och SM4SEF

Top of page
 
SK5EW/P JO79XC
- - -

Op: SM5IMO

Top of page
 
SLØZT/P JO99IQ

SLØZT:s rig uppdukad och klar
SLØZT:s rig uppdukad och klar

Op: SMØFAG

Top of page
 
SM5PHU/P JO88DG

Teamet som körde SM5PHU/P: SM5PHU, SM5IXE och SM6MYF
Teamet som körde SM5PHU/P: SM5PHU, SM5IXE och SM6MYF

Full koncentration vid riggen
Full koncentration vid riggen

Ops: SM5IXE, SM5PHU och SM6MYF

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2004
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04smph3.htm
Copyright © 2004-2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 27, 2004
Most recent revision March 21, 2005