http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2004
Höstomgången
22 augusti 2004

Logs
Participants: 26  
Received logs: 24 (92.3%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 1 0 0 0 0 1 24 0 3

The following 16 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 X X JP7Ø X KP25 X X
JO58 X X JP72 X X
JO67 X X JP8Ø X X
JO68 X X JP81 X X
JO69 X X JP82 X X
JO78   X
JO79 X X
JO88 X X
JO89 X X
JO99 X X

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2004

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM3LWP/P   18 16  34  2.352 2.200  4.552  JP72NC 04
 2. SM5NBE/P   18 15  33  2.103 1.837  3.940  JP8ØQM 05
 3. SM6FIQ/P   10 16  26  1.258 2.625  3.883  JO68DJ 05
 4. SM7HVQ/P   11  9  20  1.375 1.800  3.175  JO67UI 05
 5. SM3EAA/P   13 13  26  1.146 1.931  3.077  JP81OV 03 05
 6. SM5RN/P    5 18  23   465 2.453  2.918  JO88CN 05
 7. SM5AHD/P   16 14  30  1.325 1.512  2.837  JO89LA 03 04
 8. SM5AJV/P   12 16  28  1.138 1.674  2.812  JO89LW 04 05
 9. SM4BGV/P   16 11  27  1.722  988  2.710  JO69GS 04
10. SM3BEE/P   12 12  24  1.232 1.350  2.582  JP82RA 04

11. SMØGOO/P   15  0  15  1.602   0  1.602  JO99DC 05
12. SM6PVB/P   15  8  23   962  438  1.400  JO58QF 02
13. SM4ANQ/P    0 14  14    0 1.268  1.268  JP7ØOC 04
14. SM4CE/P    6  7  13   508  708  1.216  JO69KP 04
15. SM5BRG/P   13  0  13  1.024   0  1.024  JO78VR 04

Checklog:
  SM5AZS/P - JO88II 05 (2 QSO/80 m)

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8T/P    11 13  24  3.184 3.602  6.786  KP25VA 04
 2. SK5EW/P    21 17  38  2.443 2.205  4.648  JO79XC 05
 3. SM5PHU/P   18 16  34  1.863 2.393  4.256  JO88DG 05
 4. SK3BG/P    10 16  26  1.240 2.805  4.045  JP82TF 05
 5. OZ8MW/P    9 13  22  1.428 2.456  3.884  JO46QE 04
 6. SK3VJ/P    12  6  18  1.184  812  1.996  JP81EI 04
 7. SK4IL/P    10  3  13   716  255   971  JO69AM 03

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
  No entries.

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SLØZT/P    12  1  13  1.226   54  1.280  JO99IQ 04

Top of page

Ej insända loggar: SM3LNU/P och SM5NVF/P.

De tre första i Single Operator - CW (SM3LWP, SM5NBE, SM6FIQ), de tre första i Multi Operator - CW (OH8T, SK5EW, SM5PHU) och den första i Multi Operator - Mixed (SLØZT) får diplom, dessutom får segraren i Single Operator - CW (SM3LWP) en plakett.

Diplom går också till OZ8MW i Multi Operator - CW.


Top of page

Operators

  OH8T: OH8HTS - OH8MXL - OH8NXE
  OZ8MW: OZ7KDJ - OZ9V
  SK3BG: SM3CWE
  SK3VJ: SM3ALR - SM3SPD - SM3SQJ - SM3XJD - SM3YTF
  SK4IL: SM4FNK - SM4SEF
  SK5EW: SM5IMO
  SLØZT: SMØFAG
 SM5PHU: SM5IXE - SM5PHU - SM6MYF
Top of page

Participants in SMP 1996-2004
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43 26

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2004
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04smph.htm
Copyright © 2004-2005 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 27, 2004
Most recent revision March 21, 2005