http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


SSA MånadsTest nr 9 SSB
12 september 2004

Loggar
Deltagare: 47  
Insända loggar: 42 (89.4%)
Totala antalet QSO: 1.840  
Felaktiga QSO: 72 (3.9%)
Felfria loggar: 8 (19.0%)
Pappersloggar: 2 (4.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 1 13 3 11 8 5 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 4 2 1 1     2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 7   2 2 9   1 21 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØW    38/37 75 74/68 142 17/18 35 4.970 1000 SMØWKA SKØHB
 2. SM3X    38/35 73 75/69 144 17/16 33 4.752 956 SM3CVM SK3JR
 3. SM4F    37/35 72 73/65 138 17/17 34 4.692 944 SM4DHF SK4BX
 4. 7S3A    38/33 71 75/62 137 18/16 34 4.658 937 SM3CER SK3BG
 5. SM7HSP   37/30 67 71/56 127 17/18 35 4.445 894    SK7JC
 6. SM5ALJ   37/33 70 71/60 131 17/16 33 4.323 870    SK5JV
 7. SM2T    36/31 67 69/59 128 17/15 32 4.096 824 SM2EZT SK2AZ
 8. SK5A    36/33 69 66/59 125 16/15 31 3.875 780 SM5GMZ SK5AA
 9. SM6IQD   33/31 64 61/57 118 16/16 32 3.776 760    SK6AW
10. SM6FXW   31/25 56 60/47 107 15/17 32 3.424 689    SK6KY

11. SM5DXR   30/29 59 58/51 109 14/17 31 3.379 680    SK5AA
12. SK6QW   30/32 62 54/58 112 15/15 30 3.360 676 SM6NJK SK6QW
13. SMØXG   29/29 58 57/53 110 15/14 29 3.190 642    SKØHB
14. SM5AHD   30/23 53 57/41 98 17/12 29 2.842 572    SKØHB
15. SM3EAE   25/22 47 49/43 92 14/12 26 2.392 481    SK3JR
16. SM3R    22/26 48 44/50 94 12/13 25 2.350 473 SM3CBR SK3GK
17. SM5ILE   26/22 48 49/41 90 13/13 26 2.340 471    SK5JV
18. SM4W    17/29 46 34/56 90  8/17 25 2.250 453 SM4WGB SK4BX
19. SM7ATL   22/18 40 43/34 77 13/14 27 2.079 418    SK7CA
20. SM5BTX   26/18 44 52/30 82 13/11 24 1.968 396    SK5AA

21. SK6GX   26/17 43 49/32 81 14/ 9 23 1.863 375 SM6PVB SK6GX
22. SM3Q    21/21 42 41/38 79 12/11 23 1.817 366 SM3BFH SK3JR
23. SM5TJH   13/26 39 22/48 70 11/14 25 1.750 352    SK5BN
24. SK3GA   16/21 37 30/41 71 11/13 24 1.704 343 SM3ULU SK3GA
25. SM3D    24/16 40 45/29 74 13/10 23 1.702 342 SM3WMU SK3LH
26. SMØJ    19/19 38 35/35 70 12/12 24 1.680 338 SMØDZH SLØZS
27. SM3VRG   21/19 40 40/35 75 10/ 9 19 1.425 287    SK3JR
28. SM3AVW   19/19 38 38/33 71 11/ 9 20 1.420 286    SK3JR
29. SM3VDX   24/17 41 41/31 72 11/ 8 19 1.368 275    SK3JR
30. SMØLZT   17/17 34 34/31 65 11/10 21 1.365 275    SKØHB

31. SM3SZW   16/16 32 29/31 60  8/ 8 16  960 193    SK3JR
32. SK4UW   16/12 28 32/23 55 10/ 7 17  935 188 SM4JHK SK4UW
33. SM5LSM   17/11 28 33/21 54 10/ 7 17  918 185    SK5AA
34. SM7NNJ/P  10/15 25 17/27 44  9/10 19  836 168    SK7CA
35. SM5NVF/P  11/15 26 22/27 49  8/ 9 17  833 168    SK5WB
36. SM6VYP   9/14 23 18/24 42  8/10 18  756 152    SK6AG
37. SM3IZD   16/ 9 25 27/18 45 10/ 4 14  630 127    SK3JR
38. SM6YEC   8/10 18 14/20 34  7/ 9 16  544 109    SK6LK
39. SM1W    9/12 21 18/17 35  7/ 7 14  490  99 SM1WXC SK1BL
40. SLØZZF   10/ 9 19 14/13 27  5/ 6 11  297  60 SMØTRY SLØZZF

41. SM3DAL   7/ 6 13 10/12 22  5/ 2  7  154  31    SK3JR

  SM6PVB   Checklogg                     SK6GX

I Rookie-klassen deltog: SM3VRG & SM6YEC
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SF3ØA   36  
SM7CZV   12  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK7MW   1  
SM5WPW/5/M   1  
SM6CYX   4  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 SSB
12 september 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       14.918
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       12.367
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         10.140
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        6.942
 5. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      6.663
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.658
 7. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   4.445
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       4.096
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.776
10. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       3.424

11. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     3.360
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.915
13. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        2.350
14. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.863
15. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.750
16. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.704
17. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.702
18. SLØZS - FRO Stockholms län          1.680
19. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        935
20. SK5WB - Enköpings Radioklubb          833

21. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer       756
22. SK6LK - Borås Radioamatörer          544
23. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       490
24. SLØZZF - FRO Svartlösa             297
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 32 47            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
På grund av datorhaveri, så blev tyvärr slutresultatet presenterat på webben först 32 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt9s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 12, 2004
Most recent revision October 14, 2004