http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
12 september 2004

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 28 (87.5%)
Totala antalet QSO: 1.049  
Felaktiga QSO: 32 (3.1%)
Felfria loggar: 16 (57.1%)
Pappersloggar: 3 (10.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 0 3 7 1 9 3 4 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 3 2 1 1 2   1       1   2   1   1 5     2 5 2 1 16 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    25/28 53 48/53 101 14/15 29 2.929 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SK6QW   26/26 52 49/48 97 15/14 29 2.813 960 SM6NJK SK6QW
 3. SM5ALJ   26/22 48 49/43 92 14/12 26 2.392 817    SK5JV
 4. SM3X    23/25 48 43/47 90 13/13 26 2.340 799 SM3CVM SK3JR
 5. SM7BVO   25/23 48 44/42 86 14/13 27 2.322 793    SK7AX
 . SM7EH   25/21 46 47/39 86 14/13 27 2.322 793    SK7AX
 7. SM2T    26/19 45 49/36 85 15/11 26 2.210 755 SM2EZT SK2AZ
 8. 7S3A    23/19 42 43/36 79 14/13 27 2.133 728 SM3CER SK3BG
 9. SM5DXR   24/21 45 45/37 82 14/12 26 2.132 728    SK5AA
10. SMØW    26/23 49 43/39 82 12/13 25 2.050 700 SMØWKA SKØHB

11. SM3EAE   23/21 44 41/40 81 12/13 25 2.025 691    SK3JR
12. SM5AHD   23/18 41 43/33 76 14/12 26 1.976 675    SKØHB
13. SMØBSB   25/17 42 48/32 80 13/11 24 1.920 656    SK5RO
14. SK5A    23/20 43 35/38 73 13/11 24 1.752 598 SM5GMZ SK5AA
15. SMØXG   24/16 40 45/30 75 13/10 23 1.725 589    SKØHB
 . SM3AVW   22/18 40 41/34 75 10/13 23 1.725 589    SK3JR
17. SM6IQD   23/16 39 43/25 68 13/11 24 1.632 557    SK6AW
18. SMØJ    21/15 36 39/28 67 13/ 9 22 1.474 503 SMØDZH SLØZS
19. SM7ATL   20/12 32 38/22 60 14/10 24 1.440 492    SK7CA
20. SM6PVB   15/17 32 29/29 58 11/10 21 1.218 416    SK6GX

21. SM3VDX   21/13 34 40/24 64 12/ 7 19 1.216 415    SK3JR
22. SM5AZS   18/13 31 33/24 57 12/ 9 21 1.197 409    SK5BN
23. SM3Q    20/10 30 32/18 50  9/ 6 15  750 256 SM3BFH SK3JR
24. SM5ILE   4/ 6 10  7/10 17  3/ 4  7  119  41    SK5JV

  8SØF    Checklogg                  SMØOGQ -
  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2EKA   12/12 24 24/22 46  8/ 9 17  782 1000    SK2AT
 2. SM5NBE   0/ 6  6  0/12 12  0/ 5  5   60  77    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM3JLA   25  
SM5R   24  
SM7DUZ   23  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5X   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
12 september 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.056
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       5.751
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.644
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.884
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.929
 6. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.813
 7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.511
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.210
 9. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.133
10. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.920

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.632
12. SLØZS - FRO Stockholms län          1.474
13. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.440
14. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.218
15. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.197
16. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        782
17. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         60
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 32 47            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
På grund av datorhaveri, så blev tyvärr slutresultatet presenterat på webben först 32 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt9c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 12, 2004
Most recent revision October 14, 2004