http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 SSB
15 augusti 2004

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 39 (92.9%)
Totala antalet QSO: 1.527  
Felaktiga QSO: 54 (3.5%)
Felfria loggar: 11 (28.2%)
Pappersloggar: 5 (12.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 2 11 5 9 9 3 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 2 1 1   1 1 1     1 3 1 4 2 1 5 2 1 3 7   2 25 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3JLA   35/33 68 67/65 132 18/17 35 4.620 1000    SK2KW
 2. 7S3A    36/30 66 70/60 130 18/15 33 4.290 929 SM3CER SK3BG
 3. SMØW    32/33 65 61/64 125 16/16 32 4.000 866 SMØWKA SKØHB
 4. SM6IQD   28/31 59 54/62 116 14/17 31 3.596 778    SK6AW
 5. SM4F    25/34 59 49/65 114 14/17 31 3.534 765 SM4DHF SK4BX
 6. SM2T    33/24 57 66/44 110 18/12 30 3.300 714 SM2EZT SK2AZ
 7. SM3X    30/28 58 59/55 114 16/12 28 3.192 691 SM3CVM SK3JR
 8. SK6QW   22/32 54 42/64 106 12/18 30 3.180 688 SM6NJK SK6QW
 9. SM6NT   26/27 53 52/49 101 15/16 31 3.131 678    SK6LK
10. SM5ALJ   24/30 54 44/58 102 14/16 30 3.060 662    SK5JV

11. SM5AHD   22/29 51 40/54 94 13/17 30 2.820 610    SKØHB
12. SM7HSP   28/22 50 54/43 97 16/13 29 2.813 609    SK7JC
13. SM5DXR   23/25 48 46/50 96 12/17 29 2.784 603    SK5AA
14. SM3EAE   29/21 50 57/39 96 15/ 9 24 2.304 499    SK3JR
15. SMØXG   20/24 44 40/46 86 13/13 26 2.236 484    SKØHB
16. SM1CIO   22/21 43 44/38 82 13/13 26 2.132 461    SK1BL
17. SM6X    22/27 49 36/50 86  8/14 22 1.892 410 SM6CLU SK6HD
18. SM3AVW   26/19 45 45/37 82 12/10 22 1.804 390    SK3JR
19. SM6PVB/MM 13/24 37 26/48 74 10/14 24 1.776 384 SM6PVB SK6GX
20. SM5BTX   17/19 36 32/36 68 11/11 22 1.496 324    SK5AA

21. SM5ILE   18/16 34 36/30 66 13/ 9 22 1.452 314    SK5JV
 . SM6FXW   18/16 34 36/30 66 10/12 22 1.452 314    SK6KY
23. SM7ATL   16/17 33 32/34 66  9/12 21 1.386 300    SK7CA
24. SM3Q    25/11 36 47/22 69 15/ 5 20 1.380 299 SM3BFH SK3JR
25. SM3ULU   14/16 30 26/32 58 10/12 22 1.276 276    SK3GA
26. SM4GT   13/19 32 24/36 60  8/12 20 1.200 260    SK4IL
27. SK4UW   17/13 30 27/26 53 12/10 22 1.166 252 SM4JHK SK4UW
28. 7S3J    20/10 30 40/18 58 12/ 7 19 1.102 239 SMØDZH SK3LH
29. SM3VRG   17/16 33 27/32 59  8/ 9 17 1.003 217    SK3JR
30. SM5LSM   13/12 25 26/24 50  9/10 19  950 206    SK5AA

 . SM5LZT   12/13 25 24/26 50  9/10 19  950 206    SKØHB
32. SM4UQO   13/14 27 26/26 52  9/ 9 18  936 203 SM3UQO SK3BG
33. SM3SZW   18/11 29 34/20 54 11/ 6 17  918 199    SK3JR
34. SM6TIA   4/17 21  8/34 42  3/11 14  588 127    SK6QW
35. SM5NVF/P  7/11 18 12/18 30  4/ 8 12  360  78    SK5WB
36. SM7PGB   4/ 7 11  8/14 22  4/ 6 10  220  48    SK7YX
37. SM6UQJ   1/13 14  2/22 24  1/ 8  9  216  47    SK6AW
38. SM3DAL   7/ 6 13 14/10 24  4/ 2  6  144  31    SK3JR
39. SMØUIE/2  0/ 6  6  0/12 12  0/ 4  4   48  10    SKØHB

I Rookie-klassen deltog: SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
7S6A   11  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØEXP/4   1  
SM5AD   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 SSB
15 augusti 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       10.745
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       10.054
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         5.230
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.226
 5. SK2KW - Outback DX Club           4.620
 6. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      4.512
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         3.812
 8. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     3.768
 9. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.534
10. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.300

11. SK6LK - Borås Radioamatörer         3.131
12. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   2.813
13. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.132
14. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.892
15. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.776
16. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.452
17. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.386
18. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.276
19. SK4IL - Radioklubben SK4IL          1.200
20. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       1.166

21. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.102
22. SK5WB - Enköpings Radioklubb          360
23. SK7YX - Westbo Radioklubb           220
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt8s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 15, 2004
Most recent revision August 28, 2004