http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
15 augusti 2004

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 26 (96.3%)
Totala antalet QSO: 961  
Felaktiga QSO: 33 (3.4%)
Felfria loggar: 11 (42.3%)
Pappersloggar: 2 (7.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 2 8 1 5 6 2 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 1   1 1 1   1           3   3   1 3     3 5 1 1 14 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3X    23/24 47 45/48 93 12/13 25 2.325 1000 SM3CVM SK3JR
 2. SM4F    22/24 46 43/47 90 12/12 24 2.160 929 SM4DHF SK4BX
 3. SM3JLA   26/21 47 45/41 86 12/13 25 2.150 925    SK2KW
 4. 7S3A    23/22 45 46/44 90 12/11 23 2.070 890 SM3CER SK3BG
 5. SM2T    24/20 44 48/38 86 12/11 23 1.978 851 SM2EZT SK2AZ
 6. SM5ALJ   21/23 44 42/40 82 12/12 24 1.968 846    SK5JV
 7. SK6QW   22/23 45 38/45 83 11/12 23 1.909 821 SM6NJK SK6QW
 8. SM3AVW   25/20 45 45/40 85 12/10 22 1.870 804    SK3JR
 9. SM3EAE   20/21 41 40/41 81 11/12 23 1.863 801    SK3JR
10. SM6IQD   21/21 42 37/41 78 11/11 22 1.716 738    SK6AW

11. SM5AHD   19/21 40 36/42 78 10/11 21 1.638 705    SKØHB
12. SMØXG   18/22 40 36/41 77 11/10 21 1.617 695    SKØHB
13. SM7ATL   21/15 36 42/30 72 11/10 21 1.512 650    SK7CA
14. SM7EH   19/16 35 38/31 69 11/10 21 1.449 623    SK7AX
15. SM6X    20/18 38 38/30 68 11/10 21 1.428 614 SM6CLU SK6HD
16. SM6PVB/MM 14/20 34 28/39 67  9/11 20 1.340 576    SK6GX
17. SM3Q    22/14 36 35/28 63 12/ 9 21 1.323 569 SM3BFH SK3JR
18. SM5DXR   19/21 40 34/34 68  9/10 19 1.292 556    SK5AA
19. 7S3J    18/12 30 36/24 60 11/ 9 20 1.200 516 SMØDZH SK3LH
20. SM3VDX   17/16 33 32/32 64  9/ 9 18 1.152 495    SK3JR

21. SM5AZS   13/16 29 26/32 58  8/10 18 1.044 449    SK5BN
22. SM6UQJ   20/14 34 38/22 60 10/ 7 17 1.020 439    SK6AW
23. SMØA    18/16 34 33/30 63  8/ 8 16 1.008 434 SMØAIG SKØHB
24. SM5ILE   6/ 8 14 12/16 28  4/ 6 10  280 120    SK5JV

  8SØF    Checklogg                  SMØOGQ -
  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
7S6A   13  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
15 augusti 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.533
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       4.263
 3. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.736
 4. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.248
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.160
 6. SK2KW - Outback DX Club           2.150
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.070
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.978
 9. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.909
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.512

11. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.449
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.428
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.340
14. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.292
15. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.200
16. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.044
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt8c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 15, 2004
Most recent revision August 28, 2004