http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 CW
18 juli 2004

Loggar
Deltagare: 23  
Insända loggar: 23 (100%)
Totala antalet QSO: 542  
Felaktiga QSO: 30 (5.5%)
Felfria loggar: 9 (39.1%)
Pappersloggar: 1 (4.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 2 7 1 5 3 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2   1 1 2   1         1 1 0 1   1 2     5 2 1 1 15 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    16/17 33 32/34 66 13/11 24 1.584 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM4F    16/19 35 30/32 62 11/11 22 1.364 861 SM4DHF SK4BX
 3. SM3W    18/16 34 34/30 64 11/10 21 1.344 848 SM3WMV SK2KW
 4. SM7BVO   15/14 29 30/28 58 10/11 21 1.218 769    SK7AX
 5. SM6X    16/13 29 32/24 56 10/11 21 1.176 742 SM6CLU SK6HD
 6. SM5AHD   16/13 29 30/26 56 10/10 20 1.120 707    SKØHB
 7. SM7EH   16/12 28 30/22 52 10/10 20 1.040 657    SK7AX
 8. SM2T    17/10 27 34/20 54 12/ 7 19 1.026 648 SM2EZT SK2AZ
 . SM5AZS   10/17 27 20/34 54  6/13 19 1.026 648    SK5BN
10. SM3AVW   15/12 27 30/22 52 12/ 7 19  988 624    SK3JR

 . SM7ATL   15/13 28 26/26 52  9/10 19  988 624    SK7CA
12. SMØXG   13/16 29 22/32 54  7/11 18  972 614    SKØHB
13. SMØBSB   13/14 27 22/28 50  8/10 18  900 568    SK5RO
14. SM5DXR   10/17 27 20/32 52  6/11 17  884 558    SK5AA
15. SM6BSK   12/ 9 21 24/18 42 10/ 8 18  756 477    -
16. 7S3J    13/10 23 26/20 46  9/ 6 15  690 436 SMØDZH SK3LH
17. SM6IQD/3  13/12 25 22/24 46  7/ 6 13  598 378    SK6AW
18. SM3Q    12/ 8 20 18/12 30  8/ 3 11  330 208 SM3BFH SK3JR
19. SM6UQJ   9/ 5 14 16/10 26  8/ 4 12  312 197    SK6AW
20. SM5QU/5   7/ 6 13  8/12 20  4/ 6 10  200 126    -

21. SM5ILE   4/ 5  9  6/ 8 14  1/ 3  4   56  35    SK5JV
22. SM3JLA   5/ 2  7 10/ 4 14  3/ 0  3   42  27    SK2KW

  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 CW
18 juli 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.258
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.092
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.584
 4. SK2KW - Outback DX Club           1.386
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.364
 6. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.318
 7. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.176
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.026
 9. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.026
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      988

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb          910
12. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       900
13. SK5AA - Västerås Radioklubb          884
14. SK3LH - Gullängets Radioklubb         690
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb        56
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt7c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 18, 2004
Most recent revision July 28, 2004