http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 SSB
13 juni 2004

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 35 (94.6%)
Totala antalet QSO: 1.061  
Felaktiga QSO: 44 (4.1%)
Felfria loggar: 13 (37.1%)
Pappersloggar: 3 (8.6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 2 2 15 2 5 3 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 3 1 1       3 2 1       1   2   2 3   1 6 8 1 1 16 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    23/29 52 46/58 104 12/12 24 2.496 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM2T    28/25 53 54/46 100 13/11 24 2.400 962 SM2EZT SK2AZ
 3. SM3X    21/27 48 42/54 96 11/12 23 2.208 885 SM3CVM SK3JR
 4. SM4F    23/26 49 46/52 98 10/12 22 2.156 864 SM4DHF SK4BX
 5. SM3EAE   14/25 39 28/50 78  9/11 20 1.560 625    SK3JR
 6. SM6X    18/23 41 36/46 82  7/12 19 1.558 624 SM6CLU SK6HD
 7. SM7ATL   22/17 39 44/32 76 10/10 20 1.520 609    SK7CA
 8. SK6QW   16/26 42 30/50 80  6/12 18 1.440 577 SM6NJK SK6QW
 . SMØXG   14/23 37 28/44 72  9/11 20 1.440 577    SKØHB
10. SM5DXR   9/27 36 16/52 68  7/13 20 1.360 545    SK5AA

11. SM3AVW   20/20 40 40/38 78 10/ 7 17 1.326 531    SK3JR
12. SM3AF   10/28 38 20/52 72  7/11 18 1.296 519    SK3BG
 . SM7HSP   20/17 37 40/32 72  8/10 18 1.296 519    SK7JC
14. SM1CIO   14/20 34 26/36 62  9/11 20 1.240 497    SK1BL
15. SM5AHD   9/22 31 18/44 62  7/12 19 1.178 472    SKØHB
16. SM3VDX   17/20 37 32/38 70  9/ 7 16 1.120 449    SK3JR
17. SMØV    10/22 32 18/44 62  7/11 18 1.116 447 SMØELV -
 . SM5ALJ   7/25 32 12/50 62  6/12 18 1.116 447    SK5JV
19. SM3Q    18/19 37 34/34 68  9/ 7 16 1.088 436 SM3BFH SK3JR
20. SM4W    9/24 33 18/46 64  3/12 15  960 385 SM4WGB SK4BX

21. SMØJ    10/18 28 20/36 56  7/10 17  952 381 SMØDZH SLØZS
22. SM3LIV   11/22 33 22/40 62  6/ 8 14  868 348    SK3BG
23. SM5BTX   6/19 25 10/36 46  4/10 14  644 258    SK5AA
24. SMØHXB   4/18 22  6/36 42  2/11 13  546 219    SKØMM
25. SM3FJF/M  7/17 24 12/32 44  4/ 6 10  440 176    SK3BG
26. SM1YHX   12/10 22 20/18 38  5/ 6 11  418 167    SK1BL
27. SM3VRG   9/14 23 12/22 34  4/ 6 10  340 136    SK3JR
28. SM3IZD   13/ 9 22 22/18 40  5/ 2  7  280 112    SK3JR
29. SM3ULU   2/12 14  4/24 28  2/ 7  9  252 101    SK3GA
30. SM6V    10/ 7 17 18/12 30  3/ 4  7  210  84 SM6VAO SK6AW

31. SM3SZW   6/13 19  8/26 34  0/ 5  5  170  68    SK3JR

  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
  SM3LIC   Checklogg                     -
  SM3PZ/3  Checklogg                     -
  SM7UZD   Checklogg                     -

I Rookie-klassen deltog: SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5OIR   1  
SM7YHY   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 SSB
13 juni 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.092
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.100
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.116
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.618
 5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.400
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.004
 7. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.658
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.558
 9. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.520
10. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.440

11. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.296
12. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.116
13. SLØZS - FRO Stockholms län           952
14. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   546
15. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      252
16. SK6AW - Hisingens Radioklubb          210
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt6s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 13, 2004
Most recent revision June 22, 2004