http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 CW
13 juni 2004

Loggar
Deltagare: 22  
Insända loggar: 21 (95.5%)
Totala antalet QSO: 582  
Felaktiga QSO: 19 (3.3%)
Felfria loggar: 10 (47.6%)
Pappersloggar: 3 (14.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 3 6 1 5 3 1 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2   2       1           1   2   1 3     1 5 2 1 12 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3X    17/19 36 34/38 72 10/11 21 1.512 1000 SM3CVM SK3JR
 2. 7S3A    18/19 37 36/38 74 10/10 20 1.480 979 SM3CER SK3BG
 3. SM4F    17/19 36 32/38 70  9/11 20 1.400 926 SM4DHF SK4BX
 4. SM2T    18/19 37 36/36 72 10/ 9 19 1.368 905 SM2EZT SK2AZ
 5. SM3AVW   17/19 36 32/36 68 10/10 20 1.360 899    SK3JR
 6. SM5AHD   13/17 30 26/32 58  9/11 20 1.160 767    SKØHB
 7. SM5DXR   13/19 32 26/36 62  7/11 18 1.116 738    SK5AA
 8. SK6QW   12/20 32 24/40 64  6/11 17 1.088 720 SM6NJK SK6QW
 9. SMØXG   15/17 32 26/34 60  8/10 18 1.080 714    SKØHB
10. SM3EAE   13/17 30 24/34 58  7/ 9 16  928 614    SK3JR

11. SM6X    12/18 30 22/34 56  6/10 16  896 593 SM6CLU SK6HD
12. SM5ALJ   8/20 28 14/36 50  6/10 16  800 529    SK5JV
13. SM3VDX   13/14 27 22/26 48  8/ 7 15  720 476    SK3JR
14. SM7ATL   9/14 23 18/28 46  5/10 15  690 456    SK7CA
15. SMØBSB   5/17 22 10/32 42  4/10 14  588 389    SK5RO
 . SMØJ    6/15 21 12/30 42  5/ 9 14  588 389 SMØDZH SLØZS
17. SM5APS   7/13 20 14/26 40  5/ 9 14  560 370    SK5AA
18. SM3Q    11/13 24 18/24 42  6/ 6 12  504 333 SM3BFH SK3JR
19. SM6V    9/ 9 18 14/18 32  4/ 7 11  352 233 SM6VAO SK6AW
20. SM2LIY   0/16 16  0/32 32  0/ 8  8  256 169    -

  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5MEL   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 CW
13 juni 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.024
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.240
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.676
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.480
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.400
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.368
 7. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.088
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb         896
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       800
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      690

11. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       588
12. SLØZS - FRO Stockholms län           588
13. SK6AW - Hisingens Radioklubb          352
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt6c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 13, 2004
Most recent revision June 22, 2004