http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 SSB
16 maj 2004

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 31 (83.8%)
Totala antalet QSO: 780  
Felaktiga QSO: 36 (4.6%)
Felfria loggar: 9 (29.0%)
Pappersloggar: 4 (12.9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 2 9 3 9 7 5 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1   1 2 1   2   1 1   3   1 3 1 1 6 1   4 5 1 1 19 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2T    26/17 43 50/30 80 15/ 8 23 1.840 1000 SM2EZT SK2AZ
 2. SM4F    9/31 40 18/61 79  7/16 23 1.817 988 SM4DHF SK4BX
 3. 7S3A    13/24 37 26/47 73  9/13 22 1.606 873 SM3CER SK3BG
 4. SM3X    10/25 35 20/47 67  7/12 19 1.273 692 SM3CVM SK3JR
 5. SM5DXR   3/30 33  6/54 60  3/15 18 1.080 587    SK5AA
 6. SM6X    8/22 30 14/42 56  5/14 19 1.064 578 SM6CLU SK6HD
 7. SM7HSP   9/27 36 18/42 60  3/14 17 1.020 554    SK7JC
 8. 8S4Z    4/24 28  8/46 54  4/14 18  972 528 SM4SET SK4RL
 9. SM7ATL   9/21 30 16/39 55  4/13 17  935 508    SK7CA
10. SK6QW    3/27 30  6/48 54  3/14 17  918 499 SM6NJK SK6QW

11. SM3AVW   8/22 30 14/42 56  5/11 16  896 487    SK3JR
 . SM5AHD   2/29 31  4/52 56  2/14 16  896 487    SKØHB
13. SM3LIV   9/20 29 16/36 52  7/ 9 16  832 452    SK3BG
14. SMØV/5/P  4/22 26  8/41 49  4/12 16  784 426 SMØELV -
15. SM5ALJ   1/27 28  2/51 53  1/13 14  742 403    SK5JV
 . SM5X    4/27 31  6/47 53  1/13 14  742 403 SM5GMZ SK5AA
17. SM3EAE   6/19 25 12/34 46  6/10 16  736 400    SK3JR
18. SM6FXW   10/15 25 18/28 46  4/10 14  644 350    SK6KY
19. SM5BTX   2/21 23  4/41 45  1/12 13  585 318    SK5AA
20. SMØXG    1/22 23  2/43 45  1/11 12  540 293    SKØHB

21. SK3BG    5/16 21 10/30 40  4/ 7 11  440 239 SM3FJF SK3BG
22. SM2YIZ   8/11 19 14/22 36  6/ 5 11  396 215    SK2AT
23. SK7DD    6/11 17 10/19 29  4/ 8 12  348 189 SM7VEV SK7DD
24. SM3UQO   3/15 18  6/30 36  2/ 7  9  324 176    SK3BG
25. SM5SCZ   0/19 19  0/33 33  0/ 9  9  297 161    SK5AA
26. SM5WPW   2/16 18  4/29 33  1/ 7  8  264 143    SK5AA
27. SMØHXB   1/10 11  2/18 20  1/ 7  8  160  87    SKØMM
28. SM3SZW   5/ 8 13 10/16 26  3/ 3  6  156  85    SK3JR
29. SM3VRG   2/ 6  8  2/12 14  1/ 5  6   84  46    SK3JR
30. SM4UVP   1/10 11  0/13 13  0/ 6  6   78  42    SK4DM

I Rookie-klassen deltog: SM3VRG
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN    2/10 12  4/20 24  1/ 8  9  216 1000    SK6KY

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5YMT   20  
SM7CFR   7  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM6KTO   1  
SM6MCU   1  
SM6RSI   2  
SM7YHY   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 SSB
16 maj 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.202
 2. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.145
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.968
 4. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.840
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.817
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.436
 7. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.064
 8. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.020
 9. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       972
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      935

11. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb      918
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        860
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       742
14. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        396
15. SK7DD - Nordvästra Skånes Radioamatörer    348
16. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   160
17. SK4DM - Västerbergslagens Sändaramatörer    78
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt5s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 16, 2004
Most recent revision May 26, 2004