http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
16 maj 2004

Loggar
Deltagare: 21  
Insända loggar: 21 (100%)
Totala antalet QSO: 586  
Felaktiga QSO: 14 (2.4%)
Felfria loggar: 12 (57.1%)
Pappersloggar: 4 (19.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 2 7 1 6 1 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1   1 1   2   1               2   1 3     2 5 1 1 12 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    17/20 37 34/40 74 10/11 21 1.554 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 7S3A    18/19 37 36/38 74 10/10 20 1.480 952 SM3CER SK3BG
 3. SM3X    16/19 35 32/38 70 10/11 21 1.470 946 SM3CVM SK3JR
 4. SM3AVW   16/19 35 30/38 68 10/11 21 1.428 919    SK3JR
 5. SM3EAE   13/20 33 26/40 66  9/11 20 1.320 849    SK3JR
 6. SM2T    18/15 33 36/30 66 10/ 9 19 1.254 807 SM2EZT SK2AZ
 . SM7BVO   16/17 33 32/34 66  9/10 19 1.254 807    SK7AX
 8. SM5DXR   15/17 32 30/34 64  9/10 19 1.216 782    SK5AA
 9. SM7EH   17/16 33 34/32 66  9/ 9 18 1.188 764    SK7AX
10. SK6QW   14/18 32 26/36 62  8/10 18 1.116 718 SM6NJK SK6QW

11. SM5ALJ   12/17 29 24/32 56  9/ 9 18 1.008 649    SK5JV
12. SM7ATL   14/13 27 26/26 52  9/ 9 18  936 602    SK7CA
13. SMØXG   13/18 31 22/34 56  7/ 9 16  896 577    SKØHB
 . SM6X    14/16 30 26/30 56  7/ 9 16  896 577 SM6CLU SK6HD
15. SMØBSB/5  9/17 26 18/34 52  7/10 17  884 569    SK5RO
 . SM5AHD   12/15 27 24/28 52  8/ 9 17  884 569    SKØHB
17. SM3VDX   13/14 27 26/26 52  8/ 8 16  832 535    SK3JR
18. SM3Q    9/11 20 18/22 40  5/ 6 11  440 283 SM3BFH SK3JR
19. SK3BG    5/ 9 14 10/18 28  4/ 5  9  252 162 SM3FJF SK3BG
20. SM5X    0/ 9  9  0/12 12  0/ 4  4   48  31 SM5GMZ SK5AA

  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
16 maj 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.490
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.442
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.780
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.732
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.554
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.264
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.254
 8. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.116
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.008
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      936

11. SK6HD - Falköpings Radioklubb         896
12. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       884
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt5c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 16, 2004
Most recent revision May 26, 2004