http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 SSB
18 april 2004

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 35 (94.6%)
Totala antalet QSO: 995  
Felaktiga QSO: 32 (3.2%)
Felfria loggar: 17 (48.6%)
Pappersloggar: 4 (11.4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 2 7 4 7 10 3 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  3   2       1 1 1 1   1 2 4 3 1 2 5 1   2 5 1 1 18 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2T    26/26 52 49/50 99 13/13 26 2.574 1000 SM2EZT SK2AZ
 2. 7S3A    17/29 46 33/58 91 11/14 25 2.275 884 SM3CER SK3BG
 3. SM3AVW   14/23 37 27/46 73  9/12 21 1.533 596    SK3JR
 4. SM3X    12/25 37 23/50 73  7/12 19 1.387 539 SM3CVM SK3JR
 5. SM4F    5/28 33 10/56 66  5/16 21 1.386 538 SM4DHF SK4BX
 6. SM3EAE   11/24 35 19/46 65  7/12 19 1.235 480    SK3JR
 7. SM1CIO   6/28 34 12/54 66  3/15 18 1.188 462    SK1BL
 8. SM5DXR   4/30 34  8/56 64  2/15 17 1.088 423    SK5AA
 . SM6NT    9/28 37 18/50 68  4/12 16 1.088 423    SK6LK
10. SM3LIV   12/20 32 21/38 59  8/10 18 1.062 413    SK3BG

11. 8S4Z    2/32 34  4/62 66  2/14 16 1.056 410 SM4SET SK4RL
12. SK6QW    2/30 32  2/60 62  1/15 16  992 385 SM6NJK SK6QW
13. SM7ATL   8/21 29 16/42 58  3/14 17  986 383    SK7CA
14. SM6VKC   5/25 30 10/50 60  3/13 16  960 373    SK6DW
 . SM7HSP   6/24 30 12/48 60  4/12 16  960 373    SK7JC
16. SM4W    2/27 29  4/54 58  2/14 16  928 361 SM4WGB SK4BX
17. SM4ULL   2/31 33  2/58 60  1/14 15  900 350    SK4WV
18. SM6X    6/25 31 10/48 58  3/12 15  870 338 SM6CLU SK6HD
19. SM5ALJ   2/29 31  4/58 62  1/13 14  868 337    SK5JV
20. SM5AHD   1/28 29  2/52 54  1/14 15  810 315    SKØHB

21. SM6FXW   6/19 25 12/36 48  3/12 15  720 280    SK6KY
22. SM5BTX   3/23 26  6/44 50  1/13 14  700 272    SK5AA
23. SMØHXB   1/22 23  2/42 44  1/14 15  660 256    SKØMM
24. SM5ILE   2/22 24  4/44 48  1/12 13  624 242    SK5JV
25. SM5C    2/22 24  4/42 46  2/11 13  598 232 SM5KCO SK5AA
26. SMØJ    1/20 21  2/40 42  1/13 14  588 228 SMØDZH SLØZS
27. SMØLZT   1/21 22  2/42 44  1/12 13  572 222    SKØHB
28. SM6XQW   7/14 21 14/28 42  3/10 13  546 212    SK6LK
29. SM3Q    5/18 23  9/36 45  2/10 12  540 210 SM3BFH SK3JR
30. SM3LR    6/15 21 11/30 41  3/ 9 12  492 191    SK3JR

31. SM5LSM   3/17 20  4/34 38  1/11 12  456 177    SK5AA
32. SM6VYP   5/13 18  8/26 34  2/11 13  442 172    SK6AG
33. SM2YIZ   1/ 8  9  2/12 14  1/ 4  5   70  27    SK2AT
34. SK6AW    4/ 0  4  8/ 0  8  3/ 0  3   24  9 SM6KIU SK6AW

  SM6M    Checklogg                  SM6MCW SK6WW
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM7TZK   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM6BTT   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 SSB
18 april 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.187
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.337
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.842
 4. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.574
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.314
 6. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.634
 7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.492
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.382
 9. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.188
10. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      1.056

11. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb      992
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      986
13. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      960
14. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer    960
15. SK4WV - Västerdalarnas AmatörRadioKlubb    900
16. SK6HD - Falköpings Radioklubb         870
17. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        720
18. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   660
19. SLØZS - FRO Stockholms län           588
20. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer       442

21. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA         70
22. SK6AW - Hisingens Radioklubb          24
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
30 39 30 39 36 47 27 37                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 14 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt4s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 18, 2004
Most recent revision May 2, 2004