http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 CW
18 april 2004

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 26 (96.3%)
Totala antalet QSO: 760  
Felaktiga QSO: 37 (4.9%)
Felfria loggar: 9 (34.6%)
Pappersloggar: 3 (11.5%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 0 2 7 1 8 4 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  2 1 2 1 3             1     3   1 4     2 5 1 1 13 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    20/24 44 40/46 86 12/12 24 2.064 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 7S3A    21/21 42 42/42 84 11/11 22 1.848 895 SM3CER SK3BG
 3. SM2T    23/17 40 44/34 78 11/12 23 1.794 869 SM2EZT SK2AZ
 4. SM7BVO   17/20 37 34/40 74 10/11 21 1.554 753    SK7AX
 5. SM3AVW   17/20 37 34/38 72 11/10 21 1.512 733    SK3JR
 . SM3X    16/22 38 30/42 72  9/12 21 1.512 733 SM3CVM SK3JR
 7. SK6QW   15/22 37 28/44 72  8/12 20 1.440 698 SM6NJK SK6QW
 8. SM5AHD   14/19 33 28/36 64  9/11 20 1.280 620    SKØHB
 . SM7EH   17/17 34 32/32 64  9/11 20 1.280 620    SK7AX
10. SM3EAE   12/22 34 22/42 64  8/11 19 1.216 589    SK3JR

11. SM6X    14/21 35 26/40 66  7/11 18 1.188 576 SM6CLU SK6HD
12. SM5ALJ   11/20 31 22/38 60  8/10 18 1.080 523    SK5JV
13. SMØBSB/5  9/21 30 16/40 56  8/11 19 1.064 516    SK5RO
14. SM7C    13/18 31 26/36 62  6/11 17 1.054 511 SM7CFZ SK7AX
15. SM5C    7/21 28 14/42 56  7/11 18 1.008 488 SM5KCO SK5AA
 . SM5DXR   10/21 31 18/38 56  7/11 18 1.008 488    SK5AA
17. SM5AZS   13/18 31 26/30 56  8/ 9 17  952 461    SK5BN
18. SM6BSK   9/19 28 18/36 54  6/11 17  918 445    -
19. SM3LR   12/13 25 22/26 48  7/ 8 15  720 349    SK3JR
20. SM3Q    13/15 28 26/24 50  7/ 7 14  700 339 SM3BFH SK3JR

21. SMØJ    6/19 25 12/32 44  6/ 9 15  660 320 SMØDZH SLØZS
22. SM2YIZ   11/18 29 16/28 44  5/ 8 13  572 277    SK2AT
23. SM3FJF   7/11 18 12/20 32  4/ 7 11  352 171    SK3BG
24. SM5EUU   0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 2  2   8  4    -
25. SM5ACQ   2/ 0  2  0/ 0  0  0/ 0  0   1  0    SK5AA

  SM6M    Checklogg                  SM6MCW SK6WW
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØLZT   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 CW
18 april 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.660
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.888
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.200
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.064
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.017
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.794
 7. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.440
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.280
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.188
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.080

11. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.064
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         952
13. SLØZS - FRO Stockholms län           660
14. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        572
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
30 39 30 39 36 47 27 37                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 14 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt4c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 18, 2004
Most recent revision May 2, 2004