http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 SSB
14 mars 2004

Loggar
Deltagare: 47  
Insända loggar: 44 (93.6%)
Totala antalet QSO: 1.308  
Felaktiga QSO: 67 (5.1%)
Felfria loggar: 16 (36.3%)
Pappersloggar: 3 (6.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 2 1 14 6 8 7 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 3 1 2       1 2 1   2 2 2 2 1 3 2 5 1 2 6 6 1   20 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    19/34 53 37/68 105  9/15 24 2.520 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM7HSP   20/29 49 40/56 96  8/17 25 2.400 952    SK7JC
 3. SM6IQD   16/36 52 32/64 96  5/18 23 2.208 876    SK6AW
 4. SM4F    8/38 46 15/74 89  6/17 23 2.047 812 SM4DHF SK4BX
 5. SM5AHD   5/37 42 10/71 81  4/17 21 1.701 675    SKØHB
 6. SM3AF   13/33 46 21/59 80  7/14 21 1.680 667    SK3BG
 7. SM5S    5/39 44 10/76 86  2/17 19 1.634 648 SM5SIC SK5AA
 8. SM3X    15/27 42 27/52 79  7/11 18 1.422 564 SM3CVM SK3JR
 9. SM5DXR   4/35 39  8/64 72  2/17 19 1.368 543    SK5AA
10. SM4W    3/33 36  6/65 71  2/17 19 1.349 535 SM4WGB SK4BX

11. SM7ATL   6/28 34 12/55 67  4/16 20 1.340 532    SK7CA
12. SM6FXW   9/25 34 16/49 65  3/16 19 1.235 490    SK6KY
13. SM3R    1/36 37  2/63 65  1/16 17 1.105 438 SM3CBR SK3GK
14. SK3GA    9/25 34 15/48 63  5/12 17 1.071 425 SM3DBU SK3GA
15. SMØXG    2/30 32  4/55 59  2/15 17 1.003 398    SKØHB
16. 8S4Z    2/33 35  4/58 62  2/14 16  992 394 SM4SET SK4RL
 . SM5ALJ   1/30 31  2/60 62  1/15 16  992 394    SK5JV
18. SM4OY    1/29 30  2/55 57  1/16 17  969 385    SKØCT
19. SM3EAE   7/21 28 13/42 55  6/11 17  935 371    SK3JR
20. SM5BTX   4/25 29  8/49 57  1/15 16  912 362    SK5AA

21. SK3BG   15/18 33 29/36 65  7/ 7 14  910 361 SM3FJF SK3BG
22. SM6NT   14/19 33 24/35 59  4/11 15  885 351    SK6LK
23. SK4UW    3/23 26  6/45 51  2/15 17  867 344 SM4JHK SK4UW
24. SM3VDX   12/20 32 21/32 53  7/ 9 16  848 337    SK3JR
25. SM1CIO   9/24 33 14/39 53  2/12 14  742 294    SK1BL
26. SM3AVW   9/17 26 17/32 49  4/10 14  686 272    SK3JR
27. SM1YHX   12/17 29 22/32 54  2/10 12  648 257    SK1BL
28. SM6XQW   7/16 23 12/32 44  3/10 13  572 227    SK6LK
29. SM3UQO   10/15 25 19/28 47  6/ 6 12  564 224    SK3BG
30. SM5LSM   4/18 22  8/34 42  2/11 13  546 217    SK5AA

31. SM5C    1/25 26  2/39 41  1/12 13  533 212 SM5KCO SK5AA
32. SMØVDZ   1/23 24  2/38 40  1/12 13  520 206    SKØHB
33. SM3LIV   7/18 25 13/34 47  5/ 6 11  517 205    SK3BG
34. SMØJ    2/15 17  4/30 34  2/12 14  476 189 SMØDZH SLØZS
35. SMØHXB   2/20 22  2/33 35  1/12 13  455 181    SKØMM
36. SK7TF    7/ 9 16 14/15 29  6/ 8 14  406 161 SM7VEV SK7DD
37. SMØSKB   4/15 19  6/26 32  3/ 9 12  384 152    -
38. SL3AE    7/14 21 11/28 39  4/ 5  9  351 139 SM3SZW SK3JR
39. SM6VYP   6/10 16 12/19 31  3/ 7 10  310 123    SK6AG
40. SM3MQF   7/ 8 15 13/16 29  5/ 4  9  261 104    SK3BG

41. SM3IZD   6/ 8 14 10/10 20  2/ 3  5  100  40    SK3JR
42. SM7BJW   8/ 0  8 16/ 0 16  6/ 0  6   96  38    -
43. SM2YIZ   8/ 0  8 13/ 0 13  7/ 0  7   91  36    SK2AT

I Rookie-klassen deltog: SM6XQW
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN    7/15 22 14/29 43  4/10 14  602 1000    SK6KY

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5OIR   5  
SM6X   35  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM4MI   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 SSB
14 mars 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       6.452
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.993
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       4.342
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.396
 5. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.224
 6. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   2.400
 7. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.208
 8. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.837
 9. SK6LK - Borås Radioamatörer         1.457
10. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.390

11. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.340
12. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.105
13. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.071
14. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       992
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       992
16. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    969
17. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        867
18. SLØZS - FRO Stockholms län           476
19. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   455
20. SK7DD - Nordvästra Skånes Radioamatörer    406

21. SK6AG - Göteborgs Sändareamatörer       310
22. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA         91
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
30 39 30 39 36 47                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt3s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 14, 2004
Most recent revision March 24, 2004