http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
14 mars 2004

Loggar
Deltagare: 36  
Insända loggar: 34 (94.4%)
Totala antalet QSO: 1.046  
Felaktiga QSO: 60 (5.7%)
Felfria loggar: 6 (17.6%)
Pappersloggar: 4 (11.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 2 8 2 10 4 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 4   2 1 2   1 1     1   2   2   1 7 1 1 2 5 1 1 18 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    24/23 47 48/46 94 14/11 25 2.350 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM7C    27/19 46 51/36 87 13/11 24 2.088 889 SM7CFZ SK7AX
 3. SM6X    29/19 48 49/34 83 13/12 25 2.075 883 SM6CLU SK6HD
 4. SMØXG   22/18 40 39/36 75 15/10 25 1.875 798    SKØHB
 5. SM5AHD   21/20 41 40/36 76 13/11 24 1.824 776    SKØHB
 6. SM6RME   27/18 45 49/32 81 13/ 9 22 1.782 758    SK7AX
 7. SM7EH   26/14 40 48/26 74 16/ 8 24 1.776 756    SK7AX
 8. SMØBSB   19/20 39 36/38 74 11/12 23 1.702 724    SK5RO
 9. SM5DXR   19/18 37 38/34 72 10/13 23 1.656 705    SK5AA
10. 7S3A    24/16 40 47/32 79 13/ 7 20 1.580 672 SM3CER SK3BG

11. SM5C    17/25 42 32/46 78  8/12 20 1.560 664 SM5KCO SK5AA
12. SM5ALJ   20/17 37 38/34 72 10/11 21 1.512 643    SK5JV
13. SM6IQD   22/17 39 41/32 73 11/ 9 20 1.460 621    SK6AW
14. SM5ACQ   17/20 37 34/38 72  9/11 20 1.440 613    SK5AA
15. SM7ATL   17/16 33 32/32 64 13/ 9 22 1.408 599    SK7CA
16. SM3X    19/13 32 37/26 63 12/ 9 21 1.323 563 SM3CVM SK3JR
17. SM5MLE   16/18 34 32/34 66 10/10 20 1.320 562    SK5AA
18. SM5AZS   16/17 33 28/32 60 10/ 8 18 1.080 460    SK5BN
19. SM3AVW   22/13 35 44/22 66 11/ 5 16 1.056 449    SK3JR
20. SM5FUG   16/15 31 30/30 60  8/ 9 17 1.020 434    SK5AA

21. SMØJ    12/16 28 22/28 50 10/10 20 1.000 426 SMØDZH SLØZS
22. SM5APS   16/13 29 32/26 58  9/ 8 17  986 420    SK5AA
23. SM3EAE   16/10 26 30/18 48  8/ 6 14  672 286    SK3JR
24. SK3GA    7/16 23 12/28 40  6/10 16  640 272 SM3DBU SK3GA
25. SM1NJC   15/ 9 24 26/18 44  8/ 6 14  616 262    SK1BL
26. SM3Q    15/ 7 22 30/12 42  9/ 3 12  504 214 SM3BFH SK3JR
27. SM3VDX   16/ 8 24 22/16 38  8/ 4 12  456 194    SK3JR
28. SC4AG    7/11 18 14/20 34  6/ 6 12  408 174 SM4OY SCxAG
29. SM2CEW   16/ 0 16 31/ 0 31  9/ 0  9  279 119    -
30. SK3BG    8/ 5 13 16/10 26  6/ 3  9  234 100 SM3FJF SK3BG

 . SM5S    2/12 14  4/22 26  2/ 7  9  234 100 SM5SIC SK5AA
32. SM2YIZ   13/ 0 13 22/ 0 22  8/ 0  8  176  75    SK2AT
33. SMØSKB   4/ 8 12  6/14 20  2/ 5  7  140  60    -
34. SM7BJW   8/ 0  8 14/ 0 14  7/ 0  7   98  42    -
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SMØBYD   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM6CVT   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
14 mars 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK5AA - Västerås Radioklubb         8.216
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.646
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       4.011
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.699
 5. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.350
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.075
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.814
 8. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.702
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.512
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.460

11. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.408
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.080
13. SLØZS - FRO Stockholms län          1.000
14. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      640
15. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       616
16. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group  408
17. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        176
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
30 39 30 39 36 47                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt3c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 14, 2004
Most recent revision March 24, 2004