http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 2 CW
15 februari 2004

Loggar
Deltagare: 30  
Insända loggar: 30 (100%)
Totala antalet QSO: 762  
Felaktiga QSO: 37 (4.9%)
Felfria loggar: 8 (26.7%)
Pappersloggar: 4 (13.3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 2 7 2 8 5 3 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 1 1 3             1 2   2   1 5 1 1 3 3 1 1 17 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    21/23 44 42/46 88 15/14 29 2.552 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM2T    21/20 41 40/40 80 12/14 26 2.080 815 SM2EZT SK2AZ
 3. SM4F    11/25 36 22/48 70  7/14 21 1.470 576 SM4DHF SK4BX
 4. SM3X    13/22 35 24/42 66  7/15 22 1.452 569 SM3CVM SK3JR
 5. SK6QW    9/26 35 16/50 66  7/14 21 1.386 543 SM6NJK SK6QW
 6. SM3EAE   11/23 34 20/46 66  6/13 19 1.254 491    SK3JR
 7. SM3R    7/24 31 12/48 60  5/15 20 1.200 470 SM3CBR SK3GK
 8. SM6IQD   11/22 33 18/44 62  5/13 18 1.116 437    SK6AW
 9. SM7BVO   10/21 31 20/40 60  6/12 18 1.080 423    SK7AX
10. SM5DXR   6/23 29 12/46 58  4/13 17  986 386    SK5AA

 . SM6VVT   7/23 30 14/44 58  5/12 17  986 386    SK6NL
12. SM7C    9/20 29 16/36 52  5/12 17  884 346 SM7CFZ SK7AX
13. SM5APS   6/21 27 12/40 52  4/12 16  832 326    SK5AA
14. SMØXG    6/20 26 12/34 46  5/13 18  828 324    SKØHB
 . SM5AHD   5/19 24 10/36 46  5/13 18  828 324    SKØHB
16. SMØBSB   1/24 25  2/48 50  1/15 16  800 313    SK5RO
 . SM7EH    7/19 26 14/36 50  3/13 16  800 313    SK7AX
18. SM6BSK   6/18 24 12/36 48  4/11 15  720 282    -
19. SM5ACQ   4/20 24  8/40 48  2/12 14  672 263    SK5AA
20. SM5AZS   2/21 23  4/40 44  2/13 15  660 259    SK5BN

21. SM5ALJ   2/22 24  4/42 46  2/12 14  644 252    SK5JV
22. SM3Q    7/16 23 14/32 46  4/ 8 12  552 216 SM3BFH SK3JR
23. SM4HFI   4/16 20  8/28 36  4/11 15  540 212    SK4AO
24. SM6X    6/19 25  8/34 42  3/ 9 12  504 197 SM6CLU SK6HD
25. SM5MLE   0/18 18  0/34 34  0/10 10  340 133    SK5AA
26. SMØSKB   0/10 10  0/16 16  0/ 7  7  112  44    -
27. SM2YIZ   9/ 0  9 10/ 0 10  3/ 0  3   30  12    SK2AT
28. SM3AF    2/ 0  2  4/ 0  4  1/ 0  1   4  2    SK3BG
29. SM3EXM   1/ 0  1  2/ 0  2  0/ 0  0   2  1    SK3BG
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   2/21 23  2/42 44  1/14 15  660 1000    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 2 CW
15 februari 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       3.258
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.830
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.764
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.558
 5. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.080
 6. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.860
 7. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.656
 8. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.470
 9. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.386
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.116

11. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer        986
12. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       800
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         660
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       644
15. SK4AO - Falu Radioklubb            540
16. SK6HD - Falköpings Radioklubb         504
17. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA         30
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                       
30 39 30 39                                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 8 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt2c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created February 15, 2004
Most recent revision February 23, 2004