http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 SSB
18 januari 2004

Loggar
Deltagare: 39  
Insända loggar: 39 (100.0%)
Totala antalet QSO: 1.285  
Felaktiga QSO: 47 (3.7%)
Felfria loggar: 15 (38.5%)
Pappersloggar: 3 (7.7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 2 2 9 5 9 5 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 3 1 1     2 2 1 1   2   1 2 2 2 4 1   6 3 1 1 20 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    32/35 67 64/70 134 17/18 35 4.690 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM4F    29/30 59 58/60 118 18/18 36 4.248 906 SM4DHF SK4BX
 3. SM7HSP   31/29 60 60/58 118 17/17 34 4.012 855    SK7JC
 4. SM6VKC   33/30 63 62/56 118 17/16 33 3.894 830    SK6DW
 5. 8S4Z    27/29 56 52/58 110 16/17 33 3.630 774 SM4SET SK4RL
 6. SM2T    32/19 51 64/38 102 19/11 30 3.060 652 SM2EZT SK2AZ
 7. SK6QW   18/33 51 34/66 100 12/17 29 2.900 618 SM6NJK SK6QW
 8. SM6X    22/30 52 38/54 92 11/18 29 2.668 569 SM6CLU SK6HD
 9. SM7ATL   15/28 43 28/54 82 10/18 28 2.296 490    SK7CA
10. SM5DXR   14/27 41 28/52 80 11/16 27 2.160 461    SK5AA

11. SM7EOI   21/17 38 42/34 76 15/12 27 2.052 438    SK7CA
12. SK3BG   21/19 40 42/38 80 13/12 25 2.000 426 SM3FJF SK3BG
 . SM3AF   20/21 41 38/42 80 12/13 25 2.000 426    SK3BG
14. SM2EKA   20/21 41 40/42 82 12/12 24 1.968 420    SK2AT
15. SM5AHD   13/24 37 26/44 70 11/16 27 1.890 403    SKØHB
16. SM4W    10/29 39 20/58 78  8/16 24 1.872 399 SM4WGB SK4BX
17. SM3EAE   18/22 40 32/44 76 10/13 23 1.748 373    SK3JR
18. SM5ALJ   16/19 35 32/36 68 13/12 25 1.700 362    SK5JV
19. SM6FXW   22/13 35 42/26 68 14/ 9 23 1.564 333    SK6KY
20. SM4ULL   13/16 29 24/30 54  9/10 19 1.026 219    SK4WV

21. SM1CIO   3/24 27  6/44 50  3/14 17  850 181    SK1BL
22. SMØHXB   11/14 25 18/28 46  6/12 18  828 177    SKØMM
23. SM5BTX   12/16 28 22/28 50  7/ 9 16  800 171    SK5AA
24. SM1YHX   5/16 21 10/32 42  4/13 17  714 152    SK1BL
 . SM5EPC   10/11 21 20/22 42  8/ 9 17  714 152    SK5RO
26. SL3AE   11/10 21 22/20 42  8/ 7 15  630 134 SM3SZW SK3JR
27. SLØZZF   9/12 21 18/20 38  8/ 8 16  608 130 SMØUIE SLØZZF
28. SM5TJH   6/18 24 10/32 42  4/10 14  588 125    SK5BN
29. SK4UW   11/10 21 18/20 38  7/ 8 15  570 122 SM4JHK SK4UW
30. SM3UQO   10/12 22 18/24 42  6/ 7 13  546 116    SK3BG

31. SM5LSM   12/10 22 20/18 38  6/ 7 13  494 105    SK5AA
32. SK7TF    7/10 17 12/20 32  5/ 9 14  448  96 SM7VEV SK7DD
33. SM3LIV   5/14 19 10/24 34  5/ 7 12  408  87    SK3BG
34. SM3MQF   5/ 9 14 10/18 28  4/ 6 10  280  60    SK3BG
35. SMØR    7/ 0  7 14/ 0 14  7/ 0  7   98  21 SMØRUX -
36. SM3IZD   4/ 0  4  8/ 0  8  3/ 0  3   24  5    SK3JR

  SM5GRD   Checklogg                     -
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN   12/13 25 22/24 46  8/10 18  828 1000    SK6KY
 2. SM5NBE   8/14 22 16/28 44  6/11 17  748 903    SK3GK

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 SSB
18 januari 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       9.924
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        6.120
 3. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     4.348
 4. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   4.012
 5. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     3.894
 6. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      3.630
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.454
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       3.060
 9. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.900
10. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.668

11. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.402
12. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       2.392
13. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.968
14. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.890
15. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.700
16. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.564
17. SK4WV - Västerdalarnas AmatörRadioKlubb   1.026
18. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   828
19. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         748
20. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       714

21. SLØZZF - FRO Svartlösa             608
22. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         588
23. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        570
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
30 39                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 4 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt1s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 18, 2004
Most recent revision January 22, 2004