http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
18 januari 2004

Loggar
Deltagare: 30  
Insända loggar: 30 (100.0%)
Totala antalet QSO: 1.106  
Felaktiga QSO: 50 (4.5%)
Felfria loggar: 9 (30.0%)
Pappersloggar: 3 (10.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 2 7 1 10 3 4 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 1 2 2 1 2   2 1       1     2   1 4     3 4 1 1 16 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    28/24 52 56/48 104 15/13 28 2.912 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM4F    27/24 51 52/48 100 14/14 28 2.800 962 SM4DHF SK4BX
 3. SM7EH   25/22 47 50/42 92 14/13 27 2.484 853    SK7AX
 4. SMØBSB   24/21 45 46/42 88 14/13 27 2.376 816    SK5RO
 5. SK6QW   21/25 46 40/48 88 12/14 26 2.288 786 SM6NJK SK6QW
 6. SM7C    23/19 42 44/36 80 15/13 28 2.240 769 SM7CFZ SK7AX
 7. SM3AVW   25/19 44 50/36 86 14/12 26 2.236 768    SK3JR
 . SM5ALJ   26/21 47 50/36 86 15/11 26 2.236 768    SK5JV
 9. SM2T    25/17 42 50/34 84 13/12 25 2.100 721 SM2EZT SK2AZ

 . SM5DXR   24/22 46 44/40 84 14/11 25 2.100 721    SK5AA
11. SM5AHD   24/21 45 46/34 80 14/12 26 2.080 714    SKØHB
12. SM3EAE   25/19 44 48/36 84 14/10 24 2.016 692    SK3JR
13. 8SØF    21/17 38 42/34 76 14/12 26 1.976 679 SMØOGQ -
14. SM5AZS   18/20 38 36/40 76 11/13 24 1.824 626    SK5BN
15. SM7EOI   21/16 37 42/32 74 14/10 24 1.776 610    SK7CA
16. SM5NZG   18/17 35 36/34 70 13/12 25 1.750 601    SKØMK
17. SM7ATL   19/18 37 36/36 72 12/11 23 1.656 569    SK7CA
18. SM6X    24/16 40 44/30 74 12/10 22 1.628 559 SM6CLU SK6HD
19. SM6BSK   21/15 36 42/28 70 13/ 9 22 1.540 529    -
20. SM2EKA   18/17 35 30/30 60 11/12 23 1.380 474    SK2AT

21. SM3VDX   21/13 34 38/24 62 13/ 7 20 1.240 426    SK3JR
22. SM3AF   16/15 31 28/26 54 10/ 9 19 1.026 352    SK3BG
23. SM5APS   14/14 28 26/28 54  9/ 8 17  918 315    SK5AA
24. SM3Q    10/ 7 17 20/12 32  7/ 5 12  384 132 SM3BFH SK3JR
25. SK3BG   10/ 8 18 20/14 34  6/ 5 11  374 128 SM3FJF SK3BG
26. SM5BTX   0/ 7  7  0/14 14  0/ 6  6   84  29    SK5AA

  SM1TDE   Checklogg                     -
  SM5GRD   Checklogg                     -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5NBE   23/22 45 46/44 90 13/12 25 2.250 1000    SK3GK
 2. SM5CCT   17/ 9 26 32/18 50 11/ 9 20 1.000 444    SKØMT

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
18 januari 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       5.876
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.724
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.312
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     3.432
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.102
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.800
 7. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      2.376
 8. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.288
 9. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        2.250
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.236

11. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.100
12. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.080
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.824
14. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      1.750
15. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.628
16. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.380
17. SKØMT - Täby Sändaramatörer         1.000
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
30 39                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 4 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt1c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 18, 2004
Most recent revision January 22, 2004