http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 CW
12 december 2004

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 32 (100%)
Totala antalet QSO: 677  
Felaktiga QSO: 37 (5,5%)
Felfria loggar: 14 (43,8%)
Pappersloggar: 1 (3,1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 0 2 8 0 7 7 4 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 2 1 1 1 3   1           3   4     4     3 5 1 1 14 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    22/14 36 44/28 72 12/10 22 1.584 1000 SM3CER SK3BG
 2. SMØW    14/22 36 28/40 68 11/10 21 1.428 902 SMØWKA SKØHB
 3. SM6X    19/22 41 30/40 70  9/11 20 1.400 884 SM6CLU SK6HD
 4. SK6QW   16/20 36 30/40 70  9/10 19 1.330 840 SM6NJK SK6QW
 5. SM7C    14/21 35 26/38 64  9/ 9 18 1.152 727 SM7CFZ SK7AX
 6. SK7AX   12/21 33 22/42 64  7/10 17 1.088 687 SM7EH SK7AX
 . SM2T    26/ 9 35 52/16 68 12/ 4 16 1.088 687 SM2EZT SK2AZ
 . SM6VVT   15/21 36 26/38 64  7/10 17 1.088 687    SK6NL
 9. SM7N    12/18 30 24/36 60  8/ 9 17 1.020 644 SM7NDX SK7AX
10. SM7ATL   13/17 30 24/28 52  8/ 9 17  884 558    SK7CA

11. SM3X    14/13 27 26/26 52  7/ 7 14  728 460 SM3CVM SK3JR
12. SM5AHD   9/13 22 18/24 42  8/ 9 17  714 451    SKØHB
13. SM3Z    14/16 30 22/30 52  6/ 7 13  676 427 SM3BDZ SK3JR
14. SMØXG   11/14 25 20/26 46  6/ 8 14  644 407    SKØHB
15. SM5DXR   8/15 23 14/28 42  5/ 9 14  588 371    SK5AA
16. SM3EAE   11/11 22 22/22 44  7/ 6 13  572 361    SK3JR
17. SMØJ    8/15 23 14/30 44  4/ 8 12  528 333 SMØDZH SLØZS
18. SM5AZS   4/16 20  8/32 40  4/ 8 12  480 303    SK5BN
19. SM3AVW   11/12 23 22/20 42  6/ 5 11  462 292    SK3JR
20. SA6A    5/12 17 10/24 34  3/ 7 10  340 215 SM6JSM SK6WW

21. SM5ALJ   2/15 17  2/28 30  1/ 8  9  270 170    SK5JV
22. SM6UQJ   7/ 7 14 14/14 28  5/ 4  9  252 159    SK6AW
23. SM3Q    6/ 7 13 12/14 26  3/ 3  6  156  98 SM3BFH SK3JR
24. SM5ILE   2/10 12  4/16 20  1/ 5  6  120  76    SK5JV
25. SM2NZK   4/ 1  5  6/ 2  8  3/ 1  4   32  20    SK2VY
26. SM6CCO   0/ 4  4  0/ 8  8  0/ 2  2   16  10    -
27. SK3BG    2/ 1  3  4/ 2  6  1/ 1  2   12  8 SM3UQO SK3BG
 . SM5ACQ   3/ 0  3  6/ 0  6  2/ 0  2   12  8    SK5AA

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
  SM3RL   Checklogg                     -
  SM5NBE   Checklogg                     SK3GK
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7LZQ/6  1/ 9 10  2/18 20  1/ 7  8  160 1000 SM7LZQ SK7AX

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 CW
12 december 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.420
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.786
 3. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       2.594
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.596
 5. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.400
 6. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.330
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.088
 8. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       1.088
 9. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      884
10. SK5AA - Västerås Radioklubb          600

11. SLØZS - FRO Stockholms län           528
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         480
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       390
14. SK6WW - Lake Wettern DX Group         340
15. SK6AW - Hisingens Radioklubb          252
16. SK2VY - Storuman Tärnaby ARK          32
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 31 47 29 54 28 41 32 49

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt12c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 12, 2004
Most recent revision December 23, 2004