http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 SSB
14 november 2004

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 41 (97,6%)
Totala antalet QSO: 1.198  
Felaktiga QSO: 56 (4,7%)
Felfria loggar: 13 (31,7%)
Pappersloggar: 3 (7,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 4 13 4 7 8 2 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  3 1 1 1     1 1 1     1 2   5 3   4 1 1 5 7 1 3 18 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2T    17/29 46 32/58 90 11/12 23 2.070 1000 SM2EZT SK2AZ
 2. SA3R    11/37 48 22/74 96  6/15 21 2.016 974 SM3CER SK3BG
 3. SM3X    7/37 44 14/70 84  4/16 20 1.680 812 SM3CVM SK3JR
 4. SC5AG    8/36 44 14/68 82  4/16 20 1.640 792 SM5COP -
 5. SK6QW    5/34 39 10/68 78  2/17 19 1.482 716 SM6NJK SK6QW
 6. SK3BG    4/38 42  8/74 82  2/16 18 1.476 713 SM3FJF SK3BG
 7. SM7HSP   11/30 41 20/60 80  3/15 18 1.440 696    SK7JC
 8. SM3Q    6/33 39 12/62 74  3/16 19 1.406 679 SM3BFH SK3JR
 9. SM3EAE   2/37 39  4/70 74  1/16 17 1.258 608    SK3JR
10. SM3AVW   6/32 38 12/58 70  3/14 17 1.190 575    SK3JR

11. SM5ALJ   2/32 34  4/64 68  1/16 17 1.156 558    SK5JV
 . SM5ILE   2/33 35  4/64 68  1/16 17 1.156 558    SK5JV
13. SM3R    0/36 36  0/72 72  0/16 16 1.152 557 SM3CBR SK3GK
14. SM5DXR   3/31 34  6/60 66  2/15 17 1.122 542    SK5AA
15. SM5NBE   0/35 35  0/70 70  0/16 16 1.120 541    SK3GK
 . SM6IQD   2/36 38  4/66 70  1/15 16 1.120 541    SK6AW
17. SM3D    1/32 33  2/64 66  1/15 16 1.056 510 SM3WMU SK3LH
18. SM6U    3/28 31  6/54 60  1/16 17 1.020 493 SM6YOU SK6AW
19. SM3AF    3/31 34  6/56 62  1/14 15  930 449    SK3BG
20. SM5LSM   3/27 30  6/48 54  2/15 17  918 443    SK5AA

21. SM7ATL   7/23 30 12/42 54  3/12 15  810 391    SK7CA
22. SM6FXW   3/24 27  6/46 52  2/12 14  728 352    SK6KY
23. SMØLZT   1/23 24  2/46 48  1/14 15  720 348    SKØHB
24. SM1YHX   2/27 29  4/50 54  1/12 13  702 339    SK1BL
25. SM3VRG   4/27 31  8/48 56  3/ 9 12  672 325    SK3JR
26. SM6TIA   2/23 25  4/44 48  1/12 13  624 301    SK6QW
27. SMØJ    1/22 23  2/44 46  1/12 13  598 289 SMØDZH SLØZS
28. SM4GT    3/22 25  6/42 48  1/11 12  576 278    SK4IL
29. SM6YBR   2/24 26  4/42 46  1/11 12  552 267    SK6WW
30. SM4XFT   3/18 21  6/36 42  1/12 13  546 264    SK4IL

31. SM5OSZ   2/17 19  2/34 36  1/11 12  432 209    -
32. SM2KAL   15/ 4 19 28/ 8 36  9/ 2 11  396 191    SK2TP
33. SM4HEJ   3/17 20  6/30 36  1/ 9 10  360 174    SK4IL
34. SM6X    1/20 21  2/36 38  1/ 8  9  342 165 SM6CLU SK6HD
35. SM3UQO   1/16 17  2/32 34  0/ 9  9  306 148    SK3BG
36. SM4S    0/20 20  0/32 32  0/ 7  7  224 108 SM4BBW -
37. SM3IZD   4/17 21  8/24 32  1/ 5  6  192  93    SK3JR
38. SM3DAL   0/12 12  0/24 24  0/ 5  5  120  58    SK3JR
39. SLØZZF   2/10 12  2/14 16  1/ 5  6   96  46 SMØTRY SLØZZF
40. SM2NZK   0/10 10  0/18 18  0/ 5  5   90  43    SK2VY

41. SM2YPZ   3/ 3  6  6/ 6 12  2/ 2  4   48  23    SK2TP

I Rookie-klassen deltog: SM2YPZ, SM3VRG & SM6U
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM6C   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 SSB
14 november 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.518
 2. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       4.728
 3. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.312
 4. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        2.272
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.140
 6. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.106
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       2.070
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.040
 9. SC5AG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group 1.640
10. SK4IL - Radioklubben SK4IL          1.482

11. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.440
12. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.056
13. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      810
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        728
15. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        720
16. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       702
17. SLØZS - FRO Stockholms län           598
18. SK6WW - Lake Wettern DX Group         552
19. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    444
20. SK6HD - Falköpings Radioklubb         342

21. SLØZZF - FRO Svartlösa              96
22. SK2VY - Storuman Tärnaby ARK          90
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 31 47 29 54 28 42    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt11s.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 14, 2004
Most recent revision November 23, 2004