http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 CW
14 november 2004

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 28 (100%)
Totala antalet QSO: 829  
Felaktiga QSO: 30 (3,6%)
Felfria loggar: 12 (42,9%)
Pappersloggar: 1 (3,6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 3 9 0 6 6 3 6 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
  1   1 1 2   1           4   2     4   1 3 5 1 2 13 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SC5AG   20/20 40 40/40 80 11/11 22 1.760 1000 SM5COP SCxAG
 . SM6IQD   23/19 42 44/36 80 11/11 22 1.760 1000    SK6AW
 3. SK6QW   20/21 41 40/42 82 10/11 21 1.722 978 SM6NJK SK6QW
 4. SM3X    21/21 42 42/42 84 10/10 20 1.680 955 SM3CVM SK3JR
 5. 7S3A    21/20 41 42/38 80 10/10 20 1.600 909 SM3CER SK3BG
 6. SM2T    21/17 38 38/34 72 11/10 21 1.512 859 SM2EZT SK2AZ
 . SM3EAE   19/19 38 36/36 72 11/10 21 1.512 859    SK3JR
 8. SM7C    21/15 36 42/30 72 11/ 9 20 1.440 818 SM7CFZ SK7AX
 9. SM3AVW   21/17 38 42/34 76 10/ 8 18 1.368 777    SK3JR
10. SM7ATL   18/16 34 36/28 64 10/10 20 1.280 727    SK7CA

11. SM6VVT   19/16 35 38/32 70  9/ 9 18 1.260 716    SK6NL
12. SM5AZS   14/17 31 28/34 62  9/11 20 1.240 705    SK5BN
13. SM3R    13/19 32 26/38 64  8/11 19 1.216 691 SM3CBR SK3GK
14. SM5ALJ   19/18 37 38/32 70  8/ 9 17 1.190 676    SK5JV
15. SM5DXR   17/19 36 32/30 62  9/ 9 18 1.116 634    SK5AA
 . SM7EH   19/13 32 36/26 62  9/ 9 18 1.116 634    SK7AX
17. SMØJ    14/16 30 26/32 58  8/10 18 1.044 593 SMØDZH SLØZS
18. SM5ACQ   12/23 35 22/42 64  6/10 16 1.024 582    SK5AA
19. SM3Q    13/19 32 24/36 60  7/10 17 1.020 580 SM3BFH SK3JR
20. SM3VDX   16/14 30 32/26 58  9/ 7 16  928 527    SK3JR

21. SM6UQJ   16/14 30 32/24 56 10/ 6 16  896 509    SK6AW
22. SM2KAL   18/ 2 20 36/ 4 40 11/ 1 12  480 273    SK2TP
23. SK3BG   10/11 21 18/22 40  5/ 5 10  400 227 SM3FJF SK3BG
24. SM5ILE   7/ 8 15 14/16 30  4/ 4  8  240 136    SK5JV
25. SA6A    7/ 7 14 12/12 24  4/ 4  8  192 109 SM6JSM SK6WW
26. SM3UQO   2/ 5  7  4/ 8 12  1/ 2  3   36  20    SK3BG
27. SM2NZK   0/ 1  1  0/ 2  2  0/ 1  1   2  1    SK2VY
28. SM6HCX   0/ 1  1  0/ 2  2  0/ 0  0   1  1    SK6AW
Single Operator - QRP CW

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 CW
14 november 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.508
 2. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.657
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.556
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.140
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.036
 6. SCxAG - SCAG/Scandinavian CW Activity Group 1.760
 7. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     1.722
 8. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.512
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.430
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.280

11. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       1.260
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.240
13. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.216
14. SLØZS - FRO Stockholms län          1.044
15. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    480
16. SK6WW - Lake Wettern DX Group         192
17. SK2VY - Storuman Tärnaby ARK           2
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 31 47 29 54 28 42    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt11c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 14, 2004
Most recent revision November 23, 2004