http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 CW
17 oktober 2004

Loggar
Deltagare: 29  
Insända loggar: 28 (96.6%)
Totala antalet QSO: 795  
Felaktiga QSO: 21 (2.6%)
Felfria loggar: 17 (60.7%)
Pappersloggar: 1 (3.6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 0 3 10 1 5 4 2 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 2   1 1 1   1           2   2   1 3   1 3 6 2 1 15 st

 
MT Resultat 2004
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SK6QW   20/23 43 38/46 84 13/14 27 2.268 1000 SM6NJK SK6QW
 2. 7S3A    22/20 42 43/40 83 13/14 27 2.241 988 SM3CER SK3BG
 3. SM4F    20/20 40 40/40 80 13/13 26 2.080 917 SM4DHF SK4BX
 4. SM3X    18/23 41 35/46 81 11/14 25 2.025 893 SM3CVM SK3JR
 5. SM3AVW   18/21 39 35/42 77 12/14 26 2.002 883    SK3JR
 6. SMØXG   17/21 38 34/42 76 12/14 26 1.976 871    SKØHB
 7. SM2T    20/19 39 40/38 78 13/12 25 1.950 860 SM2EZT SK2AZ
 8. SM5ALJ   17/20 37 34/40 74 12/14 26 1.924 848    SK5JV
 9. SM7ATL   20/18 38 37/36 73 13/13 26 1.898 837    SK7CA
10. SM3EAE   17/20 37 34/40 74 12/13 25 1.850 816    SK3JR

11. SM7EH   18/20 38 34/38 72 12/13 25 1.800 794    SK7AX
12. SM6IQD   20/19 39 35/38 73 11/13 24 1.752 772    SK6AW
13. SM3Q    15/21 36 29/42 71 10/14 24 1.704 751 SM3BFH SK3JR
14. SMØJ    15/18 33 30/36 66 12/12 24 1.584 698 SMØDZH SLØZS
15. SM5AHD   16/18 34 32/36 68 12/11 23 1.564 690    SKØHB
16. SM5DXR   11/19 30 20/38 58  9/12 21 1.218 537    SK5AA
17. SM3VDX   12/18 30 24/32 56  7/11 18 1.008 444    SK3JR
18. SK3GA    6/22 28 12/42 54  5/13 18  972 429 SM3DBU SK3GA
19. SM5AZS   10/16 26 20/32 52  8/10 18  936 413    SK5BN
20. SM6X    12/17 29 20/32 52  7/10 17  884 390 SM6CLU SK6HD

21. SM5ILE   5/ 8 13 10/16 26  3/ 6  9  234 103    SK5JV
22. SK3BG    3/ 2  5  6/ 2  8  2/ 1  3   24  11 SM3UQO SK3BG
23. SM3EXM   1/ 2  3  0/ 2  2  0/ 1  1   2  1    SK3BG

  8SØF    Checklogg                  SMØOGQ -
  SMØBSB   Checklogg                     SK5RO
  SM2YIZ   Checklogg                     SK2AT
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2EKA   12/17 29 22/32 54  9/10 19 1.026 1000    SK2AT
 2. SM6U    0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 1  1   4  4 SM6YOU SK6AW

I Rookie-klassen deltog: SM6U

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM3LR   6  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 CW
17 oktober 2004
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       8.589
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.540
 3. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.268
 4. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       2.267
 5. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      2.158
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.080
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.950
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.898
 9. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.800
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.756

11. SLØZS - FRO Stockholms län          1.584
12. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.218
13. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.026
14. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      972
15. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         936
16. SK6HD - Falköpings Radioklubb         884
Top of page

Antal deltagare i 2004 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
30 39 30 39 36 47 27 37 21 37 22 37 23 35 27 42 31 47 29 54        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r04mt9c.htm
Copyright © 2004 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 17, 2004
Most recent revision October 27, 2004