http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2003
CW - Höstomgången
17 augusti 2003

Logs
Participators: 33  
Received logs: 30 (90.9%)

Participators from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 3 0 0 0 0 1 29 0 3

The following 19 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 X X JP7Ø X X KPØ1 X X
JO65 X X JP71 X X KPØ5 X X
JO66 X JP81 X X KP16 X X
JO67 X X JP82 X X KP25 X X
JO68 X X JP9Ø X X
JO69 X X
JO78 X X
JO88 X X
JO89 X X
JO99 X XSMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2003

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Klass A - Single Operator


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM2T/P    12 25  37  1.725 6.784  8.509  KPØ5UK 03 04
 2. SM7KJH/P   15 24  39  2.058 4.844  6.902  JO65MO 04
 3. OH9CW/P    3 22  25   272 6.538  6.810  KP16XS 04
 4. SM3LWP/P   24 26  50  2.662 3.202  5.864  JP71TJ 04
 5. SM5AZS/P   18 21  39  1.516 3.705  5.221  JO88II 05
 6. OH6KXL/P    5 21  26   522 4.202  4.724  KP25TC 03
 7. SM7HVQ/P   15 12  27  1.865 1.840  3.705  JO67UI 05
 8. SM4BGV/P   12 19  31   904 2.318  3.222  JO69GS 04
 9. SM5TA/P    18 17  35  1.075 1.843  2.918  JO78MD 03
10. 7S5R/P    15 13  28  1.234 1.587  2.821  JO89LX 05

11. SM3LNU/P    5 18  23   309 2.466  2.775  JP82TX 03
12. SM4ANQ/P    0 25  25    0 2.620  2.620  JP7ØOC 04
13. SM3EAA/P   10  6  16  1.208  894  2.102  JP81NU 05
14. SMØIEA/P    7 14  21   696 1.322  2.018  JO99AK 04 05
15. SM4CE/P    7  5  12   560  480  1.040  JO69KP 04
16. SM5ARR/P   13  0  13   540   0   540  JO88NP 03
17. SM5C/P     9  0  9   458   0   458  JO89GF 04
Top of page

Klass B - Multi Operator


         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK3BG/P    19 29  48  2.569 5.184  7.753  JP82TF 05
 2. SK6QW/P    26 25  51  3.223 3.908  7.131  JO68WR 05
 3. SK5EW/P    28 26  54  2.862 3.443  6.305  JO89AC 05
 4. SK5SAS/P   19 27  46  2.237 3.989  6.226  JP9ØEM 05
 5. SK5BN/P    23 23  46  2.368 3.251  5.619  JO88PO 05
 6. OZ8MW/P    7 19  26  1.070 4.476  5.546  JO46QE 04
 7. SKØMK/P    20 26  46  1.645 3.587  5.232  JO89OF 05
 8. SMØPHU/P   25 23  48  2.166 3.043  5.209  JO89VI 05
 9. SLØW/P    17 19  36  1.587 3.129  4.716  JO99GS 05
10. SK6DW/P    20 20  40  2.020 2.278  4.298  JO68DJ 04

11. SJ5AA/P    23 21  44  1.676 2.496  4.172  JO89IO 04
12. SK4WV/P    13 21  34  1.226 2.576  3.802  JP7ØDM 04
13. SK7DD/P    8  0  8   667   0   667  JO66FH 03
Top of page

Ej insända loggar: OH1F/P, SLØZS/P och SM/DJ9IE/P.

De tre första i Klass A (SM2T, SM7KJH, OH9CW) och de tre första i Klass B (SK3BG, SK6QW, SK5EW) får diplom, dessutom får segraren i Klass A (SM2T) en plakett.

Diplom går också till OZ8MW.


Top of page

Operators

  OZ8MW: OZ7KDJ - OZ9V
  SJ5AA: SM5ACQ
  SKØMK: SM5COP - SM5DQ
  SK3BG: SM3CER - SM3EVR
  SK4WV: SM4EFE - SM4TOQ - SM4ULL
  SK5BN: SMØHPL - SM5AWU - SM5RN
  SK5EW: SM5IMO
 SK5SAS: SMØAGD - SMØAJU - SM5DJZ
  SK6DW: SM6FIQ
  SK6QW: SM6CFO - SM6PXJ
  SK7DD: SM7TZX
  SLØW: SMØBSB - SMØKRN
 SMØPHU: SMØIXE - SMØPHU
Top of page

Participators in SMP 1996-2003
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33
Top of page

Participators from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1
Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2003
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03smph.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 17, 2003
Most recent revision September 4, 2003