http://www.sk3bg.se/contest

Print this page

::.  RESULTS

SSA MånadsTest 2003
SLUTRESULTAT

Om du haft en WEB-läsare som klarat Java,
hade du kunnat se en animerad Top 10 lista!
Det är kanske dags att uppdatera till en senare version?

ÅTERIGEN ÄNTLIGEN!...

P g a olika omständigheter utanför min kontroll, så har redovisningen av resultaten för 2003 blivit rejält försenad. Min tid har helt enkelt inte riktigt räckt till och andra saker utanför vår hobby har prioriterats. Eftersom det heller inte fanns plats i QTC nr 3, 2004 för resultaten, så fick dessa resultat stå åt sidan en extra månad.

Jag får återigen rikta ett stort TACK till Torvald, SM2EZT, som under 2003 gjort några små justeringar i rättningsprogrammet efter mina önskemål. Ett stort TACK även till Erkki, SM5NBE, som tagit emot alla loggar via e-post och vanlig post och som skrivit in alla pappersloggar för konvertering till Cabrillo.

Jag har även denna gång gjort en egen uträkning av samtliga 24 tävlingar och en årssammanställning i Excel. Detta har varit nödvändigt, eftersom några använder både två, tre eller flera olika call under året. Rättningsprogrammet klarar inte riktigt av den biten ännu. Alla som har kört med olika signaler har jag försökt kombinera i resultatlistan. De resultaten är sammanslagna (de bästa 8 resultaten är ihopräknade, oavsett vilket call man kört med, utom när man kört med en klubbsignal). Kontrollera gärna att jag gjort rätt. Hittar ni några fel, så ändrar jag, så att det blir korrekt.

ETT STORT TACK också till alla deltagare!
Hoppas ni fortfarande sätter av en timme eller två per månad, för egen tillfredställelse eller för att plocka poäng åt er klubb!!! (Listan "Bästa poängplockare per klubb" är framtagen med tanke på om någon klubb kanske på något sätt vill premiera sina duktiga poängplockare...)

73 de Janne, SM3CERMT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLER
"Bäst av 8" 2003

Plaketter till de tre första
Fetstil = Diplom

CW
 Nr. Call   Op.   #MT Poäng
 --- --------- ------ --- -----
 1. 7S3A   SM3CER  8  7.941
 2. SM4F   SM4DHF  8  7.573
 3. SM3X   SM3CVM  8  7.049
 4. SM3AVW       8  6.050
 5. SM3EAE       8  5.853
 6. SM2T   SM2EZT  8  5.765
 7. SM5ALJ       8  5.764
 8. SM6IQD       8  5.364
 9. SMØXG       8  5.310
 10. SM7EH       8  5.179

 11. SMØJ   SMØDZH  8  4.875
 12. SM5DXR       8  4.682
 13. SM4O   SM4THN  5  4.504
 14. SM5AHD       8  4.437
 15. SM7BVO       6  4.322
 16. SM6X   SM6CLU  8  3.997
 17. SM7C   SM7CFZ  6  3.994
 18. SM3Z   SM3BDZ  5  3.982
 19. SM7ATL       8  3.881
 20. SM6BSK       6  3.441

 21. SM3VDX       8  3.082
 22. SJ5AA   SM5SIC  6  2.731
 23. SM7LZQ       6  2.454
 24. SM5NBE       3  2.378
 25. SMØBSB       4  2.329
 26. SM5C   SM5KCO  4  2.235
 27. SM5AZS       4  2.193
 28. 7S6V   SM6PVB  5  2.157
 29. SKØM   SM5CCT  3  1.999
 30. SM7HVQ       5  1.980

 31. SM5ACQ       4  1.942
 32. SM3BFH       8  1.935
 33. SMØW   SMØWKA  4  1.901
 34. SK2KW   SM2LIY  2  1.833
 35. SM7YEA       3  1.776
 36. SK6NL   SM6VVT  2  1.406
 37. SL5ZXR  SM5ARR  3  1.390
 38. SK3GA   SM3DBU  3  1.367
 39. SMØOY       3  1.135
 40. SM5DYC       2   982

 41. SM2LIY       1   947
 42. SM1ALH       1   894
 43. 7S5Q   SM5COP  1   790
 44. SL3A   SM3OJR  1   776
 45. SM5FUG       1   774
 46. SM5D   SM5DJZ  1   738
 47. SM5NZG       2   733
 48. SM6BGA       1   724
 49. SM7DUZ       1   715
 50. SM5AJV       2   680

 51. SM7EOI       1   638
 52. 8S5W   SM5IMO  1   590
 53. SM3W   SM3WMV  1   536
 54. 7S6A   SMØJSM  2   528
 55. SM5APS       2   517
 56. SM2EKA       2   488
 57. SM6V   SM6VAO  2   415
 58. SMØLZT       3   376
 59. SM3AF       1   291
 60. SM3NXS       1   234

 61. SMØBDS       3   232
 62. SM3R   SM3CBR  2   229
 63. SM7HCW       1   215
 64. SM3FJF       2   195
 65. SM1HPV       3   170
 66. SM3AUI/5      2   147
 67. SM7A   SM7GXR  2   145
 68. SM5JAB       2   127
 69. 7S5LH   SM5BRG  1   124
 70. SK6DW/6  SM6BZE  1   122

 71. SM6NFC       1   69
 72. SM6D   SM6DER  1   67
 73. SM3UQO       5   45
 74. SK6NP/6  SM6BUV  1   33
 75. SM4XIH       1   30
 76. SK3BG   Flera  3   20
 77. SM6SKU       2    8
 78. SM5NDI       2    4
 79. SMØGYX       1    2
 80. SM1CIO       1    0
 
SSB
 Nr Call   Op.   #MT Poäng
---- --------- ------ --- -----
 1. 7S3A   SM3CER  8  7.805
 2. SM4F   SM4DHF  8  6.998
 3. SM7HSP       8  6.515
 4. 8S4Z   SM4SET  8  6.088
 5. SM6IQD       8  5.954
 6. SM5AHD       8  5.453
 7. SM5DXR       8  5.317
 8. SM5ALJ       8  5.289
 9. SM7ATL       8  5.053
 10. SM2T   SM2EZT  8  4.905

 11. SM3EAE       8  4.735
 12. SM3X   SM3CVM  8  4.606
 13. SMØXG       8  4.522
 14. SM4O   SM4THN  5  4.502
 15. SM4W   SM4WGB  8  4.440
 16. SM6NT       7  4.035
 17. SJ5AA   SM5SIC  7  3.909
 18. SM6FXW       8  3.638
 19. SM6X   SM6CLU  7  3.608
 20. SMØJ   SMØDZH  8  3.569

 21. SM5BTX       8  3.165
 22. SM5NBE       4  3.005
 23. SMØW   SMØWKA  4  2.965
 24. SMØOY       5  2.917
 25. SM3LIV       8  2.745
 26. SM3AF       5  2.702
 27. SM7LZQ       5  2.395
 28. SM1CIO       7  2.303
 29. SMØLZT       7  2.138
 30. SMØHXB       8  1.947

 31. SM5LSM       7  1.911
 32. SM2EKA       4  1.796
 33. SK3GA   SM3DBU  3  1.732
 34. SKØM   Flera  3  1.718
 35. SK3BG   Flera  7  1.696
 36. SK6NL   SM6VVT  2  1.650
 37. SM6VKC       2  1.641
 38. SK4UW   SM4JHK  7  1.624
 39. SM5EPC       5  1.377
 40. SM5TJH       5  1.353

 41. SM7BGB       5  1.250
 42. SK6LK   SM6XQW  4  1.184
 43. SM5DYC       2  1.177
 44. SM3UQO       6  1.045
 45. SM7A   SM7GXR  2   915
 46. SK2KW   SM2ODB  1   887
 47. SM1ALH       1   843
 48. SL5ZXR  SM5ARR  3   839
 49. SMØVDZ       3   793
 50. 7S5Q   SM5COP  1   776

 51. SM7TZK       1   723
 52. SLØZZF  SMØUIE  4   704
 53. SM3TLG       1   703
 54. 8S5A   SM5AJV  1   686
 55. SM1HPV       4   653
 56. SM7EOI       1   649
 57. SM3W   SM3WMV  1   633
 58. SM5D   SM5DJZ  1   626
 59. SK6QW   Flera  2   623
 60. SM5ACQ       1   611

 61. SM7PER       1   584
 62. SM5C   SM5KCO  3   513
 63. SM5ILE       1   511
 64. SM6PVB       2   477
 65. SM7VEV       1   459
 66. SM6XKB       2   414
 67. SM7AIL       2   390
 68. SM5AJV       1   384
 69. SMØBDS       3   357
 70. SM6V   SM6VAO  2   331

 71. SMØTJH       1   315
 72. SM1CXE       1   305
 73. SK6AW   SM6KIU  4   294
 74. SM7OHB       2   277
 75. SM3EXM       3   273
 76. 7S5LH   SM5BRG  1   258
 77. SM6MVL       1   247
 78. SMØXKO       1   236
 79. SKØHB   SMØWVH  1   219
 80. 7S6V   SM6PVB  1   216

 81. SM7HCW       1   209
 82. 8S5W   SM5IMO  1   200
 83. SMØUIE       1   184
 84. SM6JSM  SMØYBR  1   177
 85. SM3NXS       1   175
 86. SM4XIH       1   155
 87. SM6IXX       3   148
 88. SM1YHX       1   143
 89. SM5NDI       2   130
 90. SL2ZA   SM2VHD  1   128

 91. SL3AE   SM3SZW  2   125
 92. SM5FUG       1   114
 93. SK6NP/6  SM6PIS  1   114
 94. 7S6A   SMØJSM  1   114
 95. SM7HVQ       1   107
 96. SM2XHI       2   103
 97. SKØTM   SMØJSM  1   97
 98. SM6SKU       2   65
 99. SM3BFH       1   57
100. SM6CKS       1   48

101. SM3MQF       1   17
102. SM5E   SM5DXV  1   10
103. SM3IZD       1    3
104. SMØV   SMØELV  1    3
105. SM3R   SM3CBR  1    2
106. SMØGYX       1    1

 

Top of page

Rookie CW
 Nr Call   Op.   #MT Poäng
---- --------- ------ --- -----
 1. SM3AUI/5      2   147
 2. SM4XIH       1   30
 
Rookie SSB
 Nr Call   Op.   #MT Poäng
---- --------- ------ --- -----
 1. SK6LK   SM6XQW  4  1.184
 2. SM4XIH       1   155
 3. SM1YHX       1   143

 

Top of page

QRP CW
 Nr Call   Op.   #MT Poäng
---- --------- ------ --- -----
 1. 8S5W   SM5IMO  5  5.000
 2. SM6D   SM6DER  2  2.000
 3. SM5NBE       2  1.810
 4. SM5KQS       1   62
 
QRP SSB
 Nr Call   Op.   #MT Poäng
---- --------- ------ --- -----
 1. SM6ZN       4  4.000
 2. SK6SJ   SM6TMR  2  2.000
 3. SM5NBE       2  1.564
 4. 8S4K   SM4THN  1   799
 5. SM6D   SM6DER  1    8

 

Top of page

"Bästa klubb i MT" 2003

Plaketter till de tre första
Fetstil = Diplom

CW
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       86.398
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       41.628
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       35.203
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         34.214
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer      29.381
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        23.545
 7. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       17.008
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb        16.586
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      14.871
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society    14.510

11 SLØZS - FRO Stockholms län         11.125
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb        9.390
13. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        8.363
14. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        7.420
15. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      6.787
16. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      6.651
17. SKØMT - Täby Sändaramatörer         6.105
18. SK5EW - Vingåkers Radioklubb         5.493
19. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      5.248
20. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       4.514

21. SK7YX - Westbo Radioklubb          3.984
22. SK2KW - Outback DX Club           3.807
23. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      3.691
24. SK3LH - Gullängets Radioklubb        3.474
25. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     3.409
26. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   3.319
27. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.666
28. SK4BW - Borlänge Sändaramatörer       1.452
29. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.434
30. SK6WW - Lake Wettern DX Group         810

31. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer      518
32. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      286
33. SK6BA - Marks Amatör Radioklubb        240
34. SK6NP - Herrljunga Radioklubb          66
35. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb       20

 

Top of page

SSB
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer      78.430
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       77.894
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         74.547
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        47.714
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       38.736
 6. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   31.193
 7. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      30.608
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb        27.571
 9. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      26.499
10. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society    26.459

11. SK6LK - Borås Radioamatörer         23.446
12. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       20.899
13. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer      20.576
14. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer       13.677
15. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       13.105
16. SK6HD - Falköpings Radioklubb        12.894
17. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      12.162
18. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   9.440
19. SLØZS - FRO Stockholms län          9.417
20. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer       9.310

21. SKØMT - Täby Sändaramatörer         9.031
22. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramat.   8.562
23. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     7.469
24. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      6.912
25. SK7OL - Åby Radioklubb            6.594
26. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       6.412
27. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        6.100
28. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer       5.878
29. SK7IZ - Östra Göinge Sändareamatörer     5.231
30. SK3LH - Gullängets Radioklubb        5.225

31. SKØMK - Mälardalens Radioamatörer      4.366
32. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer      4.348
33. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     3.680
34. SK3BP - Radioklubben Faxe          3.328
35. SLØZZF - FRO Svartlösa            3.068
36. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.968
37. SK6QW - Mariestads Amatörradioklubb     2.630
38. SK2KW - Outback DX Club           2.418
39. SK4BW - Borlänge Sändaramatörer       1.449
40. SK6SJ - Sjuhärads Radioamatörer       1.104

41. SK7MQ - Österlens Sändareamatörer      1.096
42. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.056
43. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          972
44. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer       772
45. SK4AO - Falu Radioklubb            672
46. SL2ZA - FRO Umeå/Vännäs            624
47. SK6NP - Herrljunga Radioklubb         540
48. SK7YX - Westbo Radioklubb           240

 

Top of page

Bästa poängplockare per klubb - 2003

CW
Nr. Klubb Ops Totalt   Op.   #MT  Poäng
--- ----- --- ------   ------ --- ------
 1. SK3JR  7 86.398   SM3X   11 22.265
              SM3AVW  11 19.149
              SM3EAE  11 16.594
              SM3Z   5 12.402
              SM3VDX  11  7.776
              SM3BFH  10  5.283
              SM3OJR  1  2.929
 2. SK7AX  5 41.628   SM7EH   9 12.950
              SM7C   6 11.604
              SM7BVO  6  9.710
              SM7LZQ  6  6.860
              SM7HCW  1   504
 3. SKØHB  6 35.203   SMØXG  10 15.810
              SM5AHD  10 11.533
              SMØW   4  5.624
              SM5AJV  2  1.435
              SMØLZT  3   797
              SMØGYX  1    4
 4. SK5AA  8 34.214   SM5DXR  9 12.716
              SM5SIC  6  6.515
              SM5ACQ  4  4.259
              SM5C   4  4.250
              SM5DYC  2  2.924
              SM5FUG  1  1.955
              SM5APS  2  1.583
              SM5NDI  2   12
 5. SK3BG  5 29.381   7S3A   12 27.291
              SM3AF   1  1.100
              SM3NXS  1   504
              SM3FJF  3   334
              SM3UQO  7   152
 6. SK4BX  2 23.545   SM4F   11 23.515
              SM4XIH  1   30
 7. SK2AZ  1 17.008   SM2T   10 17.008
 8. SK6AW  3 16.586   SM6IQD  9 14.478
              SM6VAO  2  1.368
              SM6D   3   740
 9. SK5JV  1 14.871   SM5ALJ  9 14.871
10. SK7CA  2 14.510   SM7ATL  11 12.103
              SM7EOI  1  2.40711. SLØZS  1 11.125   SMØJ   8 11.125
12. SK6HD  1  9.390   SM6X   8  9.390
13. SK3GK  3  8.363   SM5NBE  5  7.345
              SM3R   2   546
              SM3AUI/5 2   472
14. SK5BN  2  7.420   SM5AZS  4  7.160
              SM5BRG  1   260
15. SK6GX  1  6.787   SM6PVB  4  6.787
16. SK5RO  1  6.651   SMØBSB  4  6.651
17. SKØMT  1  6.105   SKØM   3  6.105
18. SK5EW  1  5.493   8S5W   6  5.493
19. SKØMK  2  5.248   7S5Q   1  2.744
              SM5NZG  2  2.504
20. SK6NL  1  4.514   SM6VVT  2  4.51421. SK7YX  1  3.984   SM7HVQ  5  3.984
22. SK2KW  1  3.807   SK2KW   2  3.807
23. SK5BE  2  3.691   SL5ZXR  3  3.636
              SM5KQS  1   55
24. SK3LH  2  3.474   7S3J   2  2.352
              SM3W   1  1.122
25. SK3GA  1  3.409   SM3DBU  3  3.409
26. SKØCT  1  3.319   SMØOY   3  3.319
27. SK1BL  2  2.666   SM1ALH  1  2.100
              SM1HPV  3   566
28. SK4BW  1  1.452   SM4O   1  1.452
29. SK2AT  1  1.434   SM2EKA  2  1.434
30. SK6WW  1   810   7S6A   2   81031. SK7IZ  1   518   SM7A   2   518
32. SK6DW  1   286   SM6BZE  1   286
33. SK6BA  1   240   SM6NFC  1   240
34. SK6NP  1   66   SM6BUV  1   66
35. SK6QW  1   20   SM6SKU  2   20

 

Top of page

SSB
Nr. Klubb Ops Totalt   Op.   #MT  Poäng
--- ----- --- ------   ------ --- ------
 1. SK3BG  8 78.430   7S3A   12 41.198
              SM3AF   5 12.778
              SM3LIV  9 10.918
              SM3UQO  8  6.449
              SM3FJF  5  5.387
              SM3EXM  3  1.016
              SM3NXS  1   624
              SM3MQF  1   60
 2. SKØHB  9 77.894   SM5AHD  10 21.642
              SMØXG  10 21.403
              SMØW   4 15.937
              SMØLZT  7  8.712
              8S5A   2  5.155
              SMØVDZ  3  3.151
              SMØWVH  1  1.232
              SMØUIE  1   656
              SMØGYX  1    6
 3. SK5AA  9 74.547   SM5DXR  10 24.099
              SM5SIC  7 15.915
              SM5BTX  11 13.787
              SM5LSM  7  9.015
              SM5DYC  2  6.504
              SM5ACQ  1  3.300
              SM5C   3   868
              SM5NDI  2   652
              SM5FUG  1   407
 4. SK4BX  3 47.714   SM4F   10 30.095
              SM4W   8 17.319
              SM4XIH  1   300
 5. SK3JR  4 38.736   SM3EAE  11 21.021
              SM3X   8 16.775
              SM3SZW  2   632
              SM3BFH  1   308
 6. SK7JC  2 31.193   SM7HSP  11 28.815
              SM7PER  1  2.378
 7. SK4RL  1 30.608   8S4Z   11 30.608
 8. SK6AW  6 27.571   SM6IQD  10 23.672
              SM6VAO  2  1.852
              SM6KIU  4  1.350
              SM6IXX  3   520
              SM6CKS  1   171
              SM6D   1    6
 9. SK5JV  2 26.499   SM5ALJ  10 24.015
              SM5ILE  1  2.484
10. SK7CA  2 26.459   SM7ATL  11 22.664
              SM7EOI  1  3.79511. SK6LK  3 23.446   SM6NT   7 16.462
              SM6XQW  4  6.410
              SM6MVL  1   574
12. SK2AZ  2 20.899   SM2T   10 20.371
              SM2XHI  2   528
13. SK6KY  2 20.576   SM6FXW  10 17.855
              SM6ZN   4  2.721
14. SK3GK  3 13.677   SM5NBE  6 13.615
              SM5E   1   60
              SM3R   1    2
15. SK7AX  2 13.105   SM7LZQ  5 12.637
              SM7HCW  1   468
16. SK6HD  1 12.894   SM6X   7 12.894
17. SK1BL  5 12.162   SM1CIO  7  5.998
              SM1HPV  4  2.934
              SM1ALH  1  1.886
              SM1CXE  1   832
              SM1YHX  1   512
18. SKØCT  1  9.440   SMØOY   4  9.440
19. SLØZS  1  9.417   SMØJ   8  9.417
20. SK6NL  1  9.310   SM6VVT  2  9.31021. SKØMT  2  9.031   SMØKCR  2  5.900
              SM5CCT  1  3.131
22. SKØMM  2  8.562   SMØHXB  8  7.182
              SMØXKO  1  1.380
23. SK3GA  1  7.469   SM3DBU  3  7.469
24. SK5RO  1  6.912   SM5EPC  5  6.912
25. SK7OL  1  6.594   SM7BGB  5  6.594
26. SK2AT  1  6.412   SM2EKA  4  6.412
27. SK5BN  2  6.100   SM5TJH  6  5.396
              SM5BRG  1   704
28. SK4UW  1  5.878   SM4JHK  7  5.878
29. SK7IZ  1  5.231   SM7A   2  5.231
30. SK3LH  2  5.225   7S3J   2  3.500
              SM3W   1  1.72531. SKØMK  1  4.366   7S5Q   1  4.366
32. SK5BE  1  4.348   SL5ZXR  3  4.348
33. SK6DW  1  3.680   SM6VKC  2  3.680
34. SK3BP  1  3.328   SM3TLG  1  3.328
35. SLØZZF  1  3.068   SMØUIE  4  3.068
36. SK6GX  1  2.968   SM6PVB  3  2.968
37. SK6QW  2  2.630   SM6NJK  1  1.900
              SM6SKU  3   730
38. SK2KW  1  2.418   SM2ODB  1  2.418
39. SK4BW  1  1.449   SM4O   1  1.449
40. SK6SJ  1  1.104   SM6TMR  2  1.10441. SK7MQ  1  1.096   SM7OHB  2  1.096
42. SK6WW  2  1.056   SM6JSM  2  1.056
43. SK5EW  1   972   8S5W   1   972
44. SK7HW  1   772   SM7AIL  2   772
45. SK4AO  1   672   7S4O   1   672
46. SL2ZA  1   624   SM2VHD  1   624
47. SK6NP  1   540   SM6PIS  1   540
48. SK7YX  1   240   SM7HVQ  1   240

 
 
VTicker applet by the Java Hermit
Top of page

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mtba8.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 11, 2003
Most recent revision March 9, 2003