http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 SSB
14 september 2003

Loggar
Deltagare: 30  
Insända loggar: 29 (96.7%)
Totala antalet QSO: 829  
Felaktiga QSO: 25 (3.0%)
Felfria loggar: 17 (58.6%)
Pappersloggar: 7 (24.1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 8 5 6 5 2 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 1 1 2       1 1 1       2 2 1 2 2 3 1 1 6 1 1   18 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 7S3A    20/24 44 39/47 86 12/15 27 2.322 1000 SM3CER SK3BG
 2. SM2EKA   14/25 39 27/47 74 13/16 29 2.146 924    SK2AT
 3. SM6NT   17/23 40 30/45 75 10/16 26 1.950 840    SK6LK
 4. 7S3J    11/26 37 21/49 70  8/17 25 1.750 754 SMØDZH SK3LH
 5. SM7ATL   11/26 37 22/51 73  6/16 22 1.606 692    SK7CA
 6. SM4F    8/27 35 16/53 69  6/16 22 1.518 654 SM4DHF SK4BX
 7. SM3EAE   8/24 32 15/47 62  8/16 24 1.488 641    SK3JR
 8. SM4O    9/23 32 18/45 63  8/15 23 1.449 624 SM4THN SK4BW
 9. SM6IQD   12/24 36 24/47 71  6/14 20 1.420 612    SK6AW
10. SK3BG   11/24 35 19/47 66  6/15 21 1.386 597 SM3FJF SK3BG

 . SM3AF   10/25 35 19/47 66  6/15 21 1.386 597    SK3BG
12. SM5DXR   5/28 33 10/55 65  4/17 21 1.365 588    SK5AA
13. SM7HSP   10/24 34 20/45 65  6/14 20 1.300 560    SK7JC
14. SM5AHD   4/28 32  8/53 61  4/16 20 1.220 525    SKØHB
15. SK3GA    8/22 30 15/44 59  6/14 20 1.180 508 SM3DBU SK3GA
 . SM5ALJ   5/25 30 10/49 59  5/15 20 1.180 508    SK5JV
17. 8S4Z    5/25 30 10/49 59  5/14 19 1.121 483 SM4SET SK4RL
 . SM4W    6/25 31 10/49 59  4/15 19 1.121 483 SM4WGB SK4BX
19. SM3LIV   6/20 26 11/38 49  5/12 17  833 359    SK3BG
20. SJ5AA/3   5/19 24 10/37 47  5/12 17  799 344 SM5SIC SK5AA

 . SK4UW    2/22 24  4/43 47  1/16 17  799 344 SM4JHK SK4UW
 . SMØXG    2/24 26  4/43 47  2/15 17  799 344    SKØHB
23. SMØHXB   1/22 23  2/43 45  1/15 16  720 310    SKØMM
24. SM6MVL   6/16 22 12/29 41  2/12 14  574 247    SK6LK
25. SM5BTX   1/19 20  2/33 35  0/12 12  420 181    SK5AA
26. SM1CIO   5/18 23  4/24 28  2/ 8 10  280 121    SK1BL
27. SM6IXX   5/ 6 11  8/ 6 14  2/ 3  5   70  30    SK6AW

  SM5KQS   Checklog                      SK5BE
  SM5NBE   Checklog                      SK3GK
Single Operator - QRP

Inga deltagare

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   26  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 SSB
14 september 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       5.927
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.639
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.584
 4. SK6LK - Borås Radioamatörer         2.524
 5. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       2.146
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.019
 7. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.750
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.606
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.490
10. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.488

11. SK4BW - Borlänge Sändaramatörer       1.449
12. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.300
13. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.180
14. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.180
15. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer      1.121
16. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        799
17. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   720
18. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       280
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt9s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 26, 2003
Most recent revision September 26, 2003