http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
14 september 2003

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 25 (92.6%)
Totala antalet QSO: 678  
Felaktiga QSO: 37 (5.5%)
Felfria loggar: 8 (32.0%)
Pappersloggar: 6 (24.0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 1 0 8 2 6 4 5 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1     4   3   1 1     1 1 2   1   1 2 1 1 3 4     15 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    19/21 40 32/38 70 11/12 23 1.610 1000 SM4DHF SK4BX
 . SM7BVO   17/21 38 32/38 70 10/13 23 1.610 1000    SK7AX
 3. 7S3A    22/18 40 42/34 76 12/ 9 21 1.596 991 SM3CER SK3BG
 4. SM4O    17/21 38 27/39 66 10/12 22 1.452 902 SM4THN SK4BW
 5. SM3EAE   18/18 36 32/32 64 12/10 22 1.408 875    SK3JR
 6. SM5ALJ   14/21 35 26/38 64  9/11 20 1.280 795    SK5JV
 7. SMØXG   15/17 32 26/32 58 11/11 22 1.276 793    SKØHB
 8. SM7EH   18/16 34 32/30 62  9/11 20 1.240 770    SK7AX
 9. SM3AVW   18/13 31 32/25 57 12/ 9 21 1.197 743    SK3JR
10. 7S3J    15/15 30 27/27 54 11/10 21 1.134 704 SMØDZH SK3LH

11. SM7YEA   14/16 30 27/31 58  7/11 18 1.044 648    -
12. SM5AHD   10/18 28 18/35 53  7/12 19 1.007 625    SKØHB
13. SM6IQD   11/18 29 22/35 57  7/10 17  969 602    SK6AW
14. SM5DXR   10/18 28 16/32 48  8/12 20  960 596    SK5AA
15. SM3VDX   13/15 28 23/27 50  8/10 18  900 559    SK3JR
16. SM6BSK   8/17 25 16/33 49  5/10 15  735 457    -
17. SM7ATL   12/11 23 20/19 39  7/10 17  663 412    SK7CA
18. SK3GA    9/19 28 12/32 44  5/10 15  660 410 SM3DBU SK3GA
19. SM3BFH   14/ 9 23 22/17 39  8/ 5 13  507 315    SK3JR
20. SM7HVQ   10/13 23 16/20 36  5/ 8 13  468 291    SK7YX

21. SJ5AA/3   8/10 18 13/18 31  5/ 8 13  403 250 SM5SIC SK5AA
22. SMØBDS/6  2/ 5  7  4/10 14  2/ 4  6   84  52    -
23. SM1CIO   0/ 1  1  0/ 0  0  0/ 0  0   0  0    SK1BL
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    5/22 27 10/42 52  4/13 17  884 1000 SM5IMO SK5EW
 2. SM5KQS   0/ 6  6  0/11 11  0/ 5  5   55  62    SK5BE

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5C   19  
SM6X   18  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
14 september 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       4.012
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.850
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.283
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.610
 5. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.596
 6. SK4BW - Borlänge Sändaramatörer       1.452
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.363
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.280
 9. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.134
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb          969

11. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          884
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      663
13. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      660
14. SK7YX - Westbo Radioklubb           468
15. SK5BE - Nyköpings Sändareamatörer        55
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35 27 30            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt9c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 26, 2003
Most recent revision September 26, 2003