http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 SSB
17 augusti 2003

Loggar
Deltagare: 35  
Insända loggar: 31 (88.6%)
Totala antalet QSO: 946  
Felaktiga QSO: 35 (3.7%)
Felfria loggar: 13 (41.9%)
Pappersloggar: 7 (22.6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 4 5 5 8 6 3 8 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
1 2 1 4       1 1 2     2 3 1   2 3 3     3 2 2 2 17 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM3X    24/27 51 46/48 94 15/14 29 2.726 1000 SM3CVM SK3JR
 2. 7S3A    25/24 49 50/45 95 15/13 28 2.660 976 SM3CER SK3BG
 3. SK2KW   25/24 49 50/43 93 14/12 26 2.418 887 SM2ODB SK2KW
 4. SM4F    15/26 41 28/50 78  8/15 23 1.794 658 SM4DHF SK4BX
 5. SM6VKC   12/26 38 24/52 76  8/15 23 1.748 641    SK6DW
 6. SM3W    23/18 41 44/31 75 12/11 23 1.725 633 SM3WMV SK3LH
 7. SM3EAE   15/17 32 30/33 63 11/11 22 1.386 508    SK3JR
 8. SMØJ    9/21 30 18/42 60  8/15 23 1.380 506 SMØDZH SLØZS
 9. SM4W    9/25 34 18/50 68  5/15 20 1.360 499 SM4WGB SK4BX
10. SM5NBE   8/25 33 16/48 64  7/14 21 1.344 493    SK3GK

11. SM2T    22/13 35 40/23 63 13/ 8 21 1.323 485 SM2EZT SK2AZ
12. SM6IQD   11/25 36 20/48 68  7/12 19 1.292 474    SK6AW
13. SM5AHD   7/27 34 14/46 60  5/15 20 1.200 440    SKØHB
14. SM5DXR   9/22 31 16/44 60  5/14 19 1.140 418    SK5AA
15. SM5LZT   6/23 29 12/46 58  4/15 19 1.102 404 SMØLZT SKØHB
 . SM7HSP   13/17 30 26/32 58  9/10 19 1.102 404    SK7JC
17. SMØXG   10/20 30 20/38 58  7/11 18 1.044 383    SKØHB
18. 8S4Z    5/25 30 10/48 58  4/13 17  986 362 SM4SET SK4RL
19. SM5ALJ   7/20 27 14/40 54  7/11 18  972 357    SK5JV
 . SM7ATL   10/21 31 18/36 54  6/12 18  972 357    SK7CA

21. SM5BTX   8/18 26 16/36 52  6/12 18  936 343    SK5AA
22. SM1CXE   6/20 26 12/40 52  4/12 16  832 305    SK1BL
23. SK4UW    4/20 24  8/38 46  3/14 17  782 287 SM4JHK SK4UW
24. SM6FXW   11/13 24 22/26 48  7/ 9 16  768 282    SK6KY
25. 7S5LH    6/19 25 10/34 44  4/12 16  704 258 SM5BRG SK5BN
26. 7S6V    6/15 21 12/30 42  5/ 9 14  588 216 SM6PVB SK6GX
27. SM3LIV   15/ 5 20 26/10 36  9/ 5 14  504 185    SK3BG
28. SM5TJH/5  8/12 20 14/22 36  3/10 13  468 172    SK5BN
29. SLØZZF   3/15 18  4/28 32  2/12 14  448 164 SMØUIE SLØZZF
30. SMØBDS/6  9/ 3 12 18/ 6 24  6/ 2  8  192  70    -
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6ZN    7/12 19 12/22 34  3/ 8 11  374 1000    SK6KY

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2EJE   5  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK2AU   4  
SM4FZW   2  
SM7NNJ/M   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 SSB
17 augusti 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       4.112
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.346
 3. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       3.164
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        3.154
 5. SK2KW - Outback DX Club           2.418
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.076
 7. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.748
 8. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.725
 9. SLØZS - FRO Stockholms län          1.380
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.344

11. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.323
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.292
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.172
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer       1.142
15. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer   1.102
16. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       986
17. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       972
18. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      972
19. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       832
20. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        782

21. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       588
22. SLØZZF - FRO Svartlösa             448
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt8s.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 27, 2003
Most recent revision August 27, 2003