http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
17 augusti 2003

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 27 (96.4%)
Totala antalet QSO: 845  
Felaktiga QSO: 36 (4.3%)
Felfria loggar: 7 (25.9%)
Pappersloggar: 4 (14.8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 0 2 7 1 7 4 4 7 st

Antal deltagare från olika län
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD Aktiva län
2 2   4   3   1           3   1   1 2     2 5 1 1 13 st

 
MT Resultat 2003
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Tio i Topp Kv 1
Tio i Topp Kv 2
Tio i Topp Kv 3
Tio i Topp Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    21/26 47 42/49 91 11/12 23 2.093 1000 SM4DHF SK4BX
 2. SM3AVW   23/19 42 46/38 84 11/10 21 1.764 843    SK3JR
 3. SM3X    24/21 45 48/40 88 10/10 20 1.760 841 SM3CVM SK3JR
 4. SK2KW   21/21 42 42/41 83 10/11 21 1.743 833 SM2LIY SK2KW
 5. SM2T    21/19 40 42/38 80 11/10 21 1.680 803 SM2EZT SK2AZ
 6. 7S3A    19/20 39 38/40 78 10/11 21 1.638 783 SM3CER SK3BG
 7. SM7EH   18/19 37 36/38 74 10/10 20 1.480 707    SK7AX
 8. SM3EAE   17/20 37 32/40 72  9/10 19 1.368 654    SK3JR
 9. SM5ALJ   11/21 32 22/41 63 10/10 20 1.260 602    SK5JV
10. SM6IQD   17/18 35 32/36 68  9/ 9 18 1.224 585    SK6AW

11. SMØJ    14/18 32 26/34 60  9/10 19 1.140 545 SMØDZH SLØZS
12. SM3W    16/20 36 28/38 66  7/10 17 1.122 536 SM3WMV SK3LH
13. SM5AHD   12/19 31 24/35 59  8/10 18 1.062 507    SKØHB
14. SM3VDX   15/17 32 30/32 62  7/10 17 1.054 504    SK3JR
15. SMØXG   14/17 31 26/34 60  8/ 9 17 1.020 487    SKØHB
16. SM5AJV   7/24 31 12/47 59  5/12 17 1.003 479    SKØHB
17. SMØBSB   11/21 32 20/42 62  6/10 16  992 474    SK5RO
18. SM5DXR   7/21 28 14/40 54  6/11 17  918 439    SK5AA
19. SM7BVO   12/22 34 20/41 61  5/10 15  915 437    SK7AX
20. SM7HVQ   12/16 28 18/31 49  5/11 16  784 375    SK7YX

21. 7S6V    6/17 23 12/29 41  4/ 9 13  533 255 SM6PVB SK6GX
22. SM7ATL   9/ 9 18 18/14 32  5/ 7 12  384 183    SK7CA
23. SM3BFH   14/12 26 22/16 38  6/ 4 10  380 182    SK3JR
24. SM5LZT   7/ 7 14 14/12 26  7/ 5 12  312 149 SMØLZT SKØHB
25. 7S5LH   10/ 4 14 18/ 8 26  7/ 3 10  260 124 SM5BRG SK5BN
26. SMØBDS/6  9/ 3 12 16/ 4 20  4/ 1  5  100  48    -
Single Operator - QRP

        Antal QSO QSO-Poäng Antal Län
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5W    7/20 27 14/40 54  5/10 15  810 1000 SM5IMO SK5EW

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM6X   8  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
17 augusti 2003
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       6.326
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.397
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.395
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.093
 5. SK2KW - Outback DX Club           1.743
 6. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb       1.680
 7. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.638
 8. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.260
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.224
10. SLØZS - FRO Stockholms län          1.140

11. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.122
12. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       992
13. SK5AA - Västerås Radioklubb          918
14. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          810
15. SK7YX - Westbo Radioklubb           784
16. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       533
17. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      384
18. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         260
Top of page

Antal deltagare i 2003 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
36 45 37 43 37 45 39 48 28 38 30 36 21 25 28 35                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r03mt8c.htm
Copyright © 2003 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 27, 2003
Most recent revision August 27, 2003